Column: Gespecialiseerde beleggers horen bij een specialiseerde Broker

Afgelopen week kwam de Rabobank met het bericht dat men stopt met het aanbieden van effectenkrediet voor beleggers. Volgens het artikel krijgen vooral de ervaren beleggers krediet en dus zouden juist de ervaren beleggers op zoek moeten naar een andere bank of broker?!? In het FD noemt de Bank als reden voor de maatregel de hogere kosten voor toezicht en het dalende aantal klanten dat van het krediet gebruik maakt…

Kijkende naar de reacties op het stuk en de belletjes die wij als Today’s Brokers kregen lijkt het ondanks de dalende trend waar de Rabo het over heeft, nog steeds een grote groep. Immers wij zijn een gespecialiseerde broker en de standaard partijen worden als alternatief genoemd. Nu ben ik van mening dat iedereen die af en toe opties, of optiecombinatie handelt (verkoopt) te maken heeft met effectenkrediet (margin). Ook als je slechts zeer tijdelijk debet staat tegenover een portefeuille, maak je praktisch gezien gebruik van effecten krediet.

Ruilen huilen?

Zelfs als je vandaag je hele portefeuille verkoopt en op de zelfde dag direct weer nieuwe aandelen koopt maak je gebruik van effectenkrediet, want je hebt praktisch te maken met een settlement datum en die ligt meestal twee werkdagen in de toekomst. Dus je krijgt je geld pas “in de nabije toekomst” en wat je vandaag wil kopen daarvoor moet je nu al geld op de rekening hebben.

Gezien de huidige lage rente zou je als speculant best deels op krediet willen handelen. Als je nu een goed dividend aandeel koopt krijg je al snel 3-4 procent dividend terwijl de rente nog steeds nihil is. Maar natuurlijk beleggen met geleend geld is gevaarlijk als de aandelen onverhoopt dalen.

Juist bij een kans op onverhoopt dalen zou je afgeleide producten (lees opties) willen gebruiken om jezelf te beschermen. Dus ook bij het verkopen van een call op bijv. de AEX index tegenover je goed gespreide portefeuille krijg je te maken met margin (effectenkrediet). Een andere veel gebruikte strategie is het verkopen van puts om een bepaald aandeel op lagere koersniveaus (goedkoper) binnen te krijgen. Nu zou je tegenover het verkopen van een put op een aandeel het gehele bedrag aan cash dat uit de verplichting voortvloeit aan te houden om er zeker van te zijn dat de belegger de aankoop kan doen. Echter in tijden van negatieve rentes is dat zeker niet altijd een goed idee en wat als het risico op die verplichting door een stijging van de onderliggende waarde extreem klein is geworden (of is)?

Dus naar mijn bescheiden mening zou iedere actieve (zelf) belegger gebruik moeten en kunnen maken van effectenkrediet (margin). Zoals gezegd soms zou dat alleen zijn om een verkoop en een koop te overbruggen (te settelen), soms als margin bij gebruik opties en soms als borg voor wat extra risico (rendement).

Maar de banken denken hier dus anders over dan de Brokers en of het nu de nieuwe Basel 4 regels zijn die op 1 januari 2023 ingaan en het duur maken om met een hefboom geld uit te lenen of het gewoon winst optimalisatie ten opzichte van het werk en zorgplicht wat je als Bank hebt. Dus wat je moet doen voor de marginale verdiensten. Nu kan het dus ook zo zijn dat Brokers niet onder de Basel4 regels vallen en of die gewend zijn tegen lage marges te werken ik weet het niet. Maar de Rabobank staat niet alleen in haar stappen richting beleggers.

De veiligheid komt met een prijs

Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn er allerlei regels geïmplementeerd, de recente Basel4 regels zijn daar een mooi voorbeeld van. Deze regels hebben grote effecten op het verstreken van hypotheken, andere leningen en dus ook beleggingen. Het gaat erom dat de Banken allerlei buffers aanhouden tegenover risico’s.  Er is veel te leren over deze regels en zowel Deloitte als EY hebben hier rapporten over geschreven.   

Als gevolg van de Basel4 regels is er een hogere hefboomratio die wereldwijd geldt voor alle systeemrelevante banken (G-SIB’s). De aanpassing in Basel4 is een stijging gelijk aan 50% van de voor risico gecorrigeerde kapitaalratio. Deze hervormingen gaan in vanaf januari 2023 (met uitzondering van de ‘outputfloor’, die gefaseerd wordt ingevoerd en pas op 1 januari 2027 volledig van kracht wordt). De vereisten voor Basel4 zullen naar verwachting de kapitaalvereisten voor alle banken met vele Miljarden gaan verhogen. Een eerdere studie wees uit dat alleen al voor de Britse banken die het betreft een verhoging is met £ 50 miljard.  

Op zich is dit eigenlijk wel een gek verhaal kijkende naar het concurrentie (level playing field) als niet systeembanken zich hier niet aan hoeven te houden om het al helemaal niet over de Crypto partijen te hebben. 

Maar nog even terug naar de Rabo

Rabobank stopt dus met het aanbieden van effectenkrediet voor beleggers en de beleggers moeten nu op zoek naar een andere bank of broker. Nu speelde dit al even, want wij hadden reeds meerdere cliënten binnen gekregen de groot banken. De overstappende beleggers moeten snappen dat als je complexe posities wilt overboeken dit niet zo van het een op het andere is geregeld. Dus als de Rabo in dit voorbeeld per 1 oktober stopt met het aanbieden van effectenkrediet moeten de beleggers die het betreft nu direct actie ondernemen om problemen te voorkomen.

Een andere klacht die ook uit door het FD wordt bevestigd is dat Banken allemaal slecht bereikbaar zijn voor ingewikkelde vragen. Nu is het overboeken van posities in basis niet ingewikkeld, maar het behoeft wel aandacht en kennis wat in de huidige arbeidsmarkt soms nog best een dingetje kan zijn.

We zien dus dat de consumenten die na 2008 bescherming wilde nu door aangescherpte wetgeving eigenlijk zelf in de problemen komen. Is de wetgeving te ver doorgeschoten of zijn beleggers en consumenten gewoon lang verwend geweest? Cliënten kunnen nooit genoeg verwend worden dus moet het een doorgeschoten wetgeving zijn maar daar moeten partijen als de VEB wat mee doen.

De gespecialiseerde beleggers hebben dus gespecialiseerde partijen nodig die zeer geavanceerde risico systemen hebben en 24 uur per dag de risico’s aangeven en ook deze risico’s op de juiste hoogte schatten. Iets wat zeker voor de optiebeleggers extreem belangrijk is. Dus calls verkopen op een positie mag slechts een zeer beperkt risico kennen en als je calls en puts verkoopt zou je alleen de optie met het hoogste risico een margin geven (dus of de call of de put, maar niet beide). 

Wie het verhaal uit de FD wil lezen,

Welkom

Maar voor iedereen die zich zorgen maakt bij de grootbanken, partijen als Today’s Brokers zijn door de samenwerking juist gespecialiseerd in effectenkrediet en kunnen nog net een paar cliënten gebruiken. Kortom er zijn gewoon partijen die dit soort gespecialiseerde cliënten met open armen ontvangen.

Op de website kunt u in een contact formulier een openingspakket aanvragen of gewoon vragen om te sparen over uw personlijke mogelijkheden.

Deel dit bericht: