gast column: Third Quarter 2021 update

Third Quarter 2021 update

Een gastcolumn van het i-Cthru Team, een zakelijke partner van Today’s Group dat een kwantitatieve strategie verzorgt. Zij kwamen op 4 oktober ’21 met een update van het derde kwartaal 2021.

 

Overgangen in de markten

Extreem lage rente tarieven hebben alle activa naar nieuwe hoogtepunten gebracht (All time high ’s in aandelenindices). We moeten de Fed en andere centrale banken in belangrijke mate bedanken voor het gemakkelijke verstrekte geld en de daarmee samenhangende veel hogere waarderingen in aandelen die we om ons heen hebben.

Go with flow

Zwemmen met de stroming was nog nooit zo eenvoudig. Kijkende naar het verleden zal er waarschijnlijk een tijd komen dat de stroom vertraagt ​​en of zich zelfs tegen ons keert. Bij i-Cthru beschermen we in de eerste plaats de activa die u ons toevertrouwt en ten tweede streven we ernaar uw investeringen in de loop van de tijd te laten groeien. Het hebben van twee strategieën beschermt het vermogen van cliënten en helpt op de lange termijn dichter bij de beleggingsdoelstellingen (levensdoelen) te komen.

Kwantitatieve strategie i-Cthru

Onze kwantitatieve strategie is een door kunstmatige intelligentie (AI) gedreven strategie. Onze algoritmen selecteren bedrijven op basis van fundamentele factoren en beleggen voornamelijk in bedrijven die een netto rendement na belastingen op geïnvesteerd vermogen genereren van 15% of meer. Een strategie die “kwaliteit tegen een redelijke prijs” (quality at a reasonable price) wordt genoemd. We combineren elke positie met bescherming tegen kapitaalvernietiging of ernstige kredietopname.

Onze kwantitatieve strategie is onafhankelijk van sectoren, groei of waarde (Value) stijlen. Het is immuun voor menselijke vooroordelen zoals paniekverkopen, of de angst om iets te missen (fear of missing out). Wanneer aandelenwaarderingen te hoog worden, of wanneer het waargenomen marktrisico te groot is, zal ons model afzien van aankopen en automatisch onze kasposities vergroten.

Onze kwantitatieve strategie werkt op dit moment erg goed. We kunnen goed slapen wetende dat we beschermd zijn bij grote daling en ons kapitaal grotendeels zullen beschermen tegen permanente vernietiging. Dit is een punt wat we koste wat kost proberen te vermijden en veel belangrijker is dan het maximaliseren van onze winst.

Kwalitatieve strategie i-Cthru

We zijn in 2018 begonnen met onze Kwalitatieve strategie, toen we ons realiseerden dat we wilden investeren in twee ingrijpende transities die in onze wereld plaatsvinden en die onze kwantitatieve benadering niet kon vangen. We realiseerden ons ook dat dit een verbintenis op zeer lange termijn van ons als beleggers vereiste en dat we een veel grotere volatiliteit in onze korte termijn prestaties moesten accepteren. We moesten ook accepteren dat de bedrijven die we kochten meer opties waren voor enorme toekomstige groei. We zouden met de wijsheid achteraf waarschijnlijk te veel betalen. Met andere woorden, we zouden een strategie toepassen die wordt aangeduid als ‘Groei tegen een onredelijke prijs’.

Corona effect?

“Digitale transformatie”, die overal om ons heen versnelt en de manier waarop we leven, werken, omgaan met en analyseren van gegevens ingrijpend verandert. We hebben een geconcentreerde portefeuille gecreëerd met een paar bedrijven (Alpha-bedrijven), waarvan we denken dat ze zeldzame winnaars zijn, die hun bedrijven snel, exponentieel en voor een lange tijd opschalen vanwege hun enorme marktkansen.

We erkennen dat deze zeldzame bedrijven misschien niet overleven of zelfs niet over de beste technologieën beschikken. Toch denken we dat deze bedrijven een uitstekende kans zullen hebben om te winnen door hun processen als best-in-class uit te voeren en hun groei uitzonderlijk goed te beheren. We verwachten deze alfa-bedrijven de komende vijf tot tien jaar of langer te bezitten, zolang we denken dat de lange termijngolf intact is.

Blackline

Drie van onze huidige posities en hun respectievelijke prestaties sinds onze initiële investering zijn DocuSign (DOCU) +600%, BlackLine (BL) +235%, BYD Company (BYDDY) +450%.

China

We besteden veel aandacht aan politieke veranderingen en wetgeving in het buitenland. De trends die we in China hebben gezien, zijn er om te blijven, ongeacht de huidige politieke veranderingen. “De transformatie van China” van een export gedreven economie naar een consument gedreven economie is aan de gang. Het groeiend aantal welvarende huishoudens in China blijft in hoog tempo groeien. China telt 400 miljoen huishoudens (1,4 miljard mensen) tegenover 122 miljoen huishoudens in de VS (328 miljoen mensen) en 167 miljoen huishoudens in de EU (380 miljoen mensen).

We concentreren ons op huishoudens omdat dit de eenheden zijn die auto’s, huizen, telefoons enz. kopen. De transformatie van China werd meer dan 40 jaar geleden in gang gezet door Deng Xiao Ping en de vooruitgang is verbluffend. Geen enkel ander land komt in zo’n korte tijd in de buurt van zijn economische en technische vooruitgang en geen enkel land heeft zo’n omvangrijke homogene consumentenmarkt. We voorzien dat de concurrentiestrijd van veel van ’s werelds grootste technologiebedrijven zal worden uitgevochten in Azië en dat de binnenlandse markt van China de sleutel is om te winnen. We hebben sterk het gevoel dat we deze enorme golf moeten berijden en geloven dat er nog een lange kam te wachten staat, ondanks recente wijzigingen in de regelgeving en angst voor schulden.

 

Contant geld, Cash = ….

Cash is voor ons een bijna risicovrij actief en een optie om activa te kopen wanneer iedereen verkoopt. Aanzienlijke marktcorrecties (soms wel -50%) komen van tijd tot tijd voor. We hebben geen manier om te weten wanneer dit zou kunnen gebeuren. Wanneer dat het geval is, zal het uiterst handig zijn om contant geld beschikbaar te hebben om te kopen wanneer alle anderen zullen verkopen. In tijden van nood werkt contant geld als zuurstof: je mist het alleen als het er niet is.

Zoals altijd danken wij u voor uw vertrouwen in ons. Het is een enorme verantwoordelijkheid en we zullen ons uiterste best doen om u niet teleur te stellen. Wees veilig, wees geduldig, groet onze helden, lees goede boeken en ga lekker weg.

 

Neem voor meer informatie over s contact op met Vincent@i-Chtru.com

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van i-Chtu.com een systeem matige beleggingsaanpak uit de VS. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: