Vermogensbeheer & Advies

Vermogensbeheer, Advies, Regie en Wealth Management

Vermogensbeheer

Bij de aanpak van Today’s Beheer is uw financiële situatie en doelstelling de leidraad van ons werk. Het beheer van uw vermogen is een persoonlijke aangelegenheid. Het vaststellen van een passende strategische asset allocatie is een belangrijk onderdeel van onze toegevoegde waarde.

De nadruk ligt op het optimaliseren van uw beleggingsportefeuille: verkleinen van het beleggingsrisico en het genereren van positief rendement met een “absolute return”. Dankzij onze onafhankelijkheid zijn wij geheel vrij in de keuzes van beleggingen, dat geeft helderheid en is transparant.

Wij voeren een tiental verschillende beleggings-strategieën, zoals bijvoorbeeld geautomatiseerd beleggen (Robo-beleggen), Managers Selectie en Global Quality ESG en diverse kwantitatieve strategieën . Elke strategie heeft een eigen beleid, stijl en kenmerk.  Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke benadering door samen met u de juiste beleggingsstrategie te kiezen die geheel voldoet aan uw verwachtingen en wensen. Wij zijn Uw Partner in Vermogen.

Vermogensadvies

Vermogensadvies is een ander soort dienstverlening dan vermogensbeheer. Bij de adviesdienstverlening wordt elke handeling binnen uw portefeuille, na het advies en de afweging van uw beleggingsadviseur van Today’s Beheer, door u besloten.

Uw beleggingsadviseur zal u voorstellen doen voor handelingen binnen de portefeuille en hierbij altijd de afwegingen samen met u doorlopen. Ook u kunt uiteraard zelf voorstellen doen, in dit geval zal uw adviseur ook deze uitvoerend met u doorlopen wat de kansen, risico’s, en andere overwegingen zullen zijn. Uiteindelijk bepaalt u welke handelingen er, na advies en overweging, worden doorgevoerd binnen uw portefeuille. Today’s Beheer verstrekt onafhankelijk advies en ontvangt hiervoor geen vergoedingen van derden.

Vermogensregie

Met vermogensregie creëren wij overzicht in uw financiële situatie. Vermogens worden soms verspreid over meerdere vermogensbeheerders met ieder een eigen beleggingsaanpak. Ook zijn er naast uw beleggingsportefeuille ook vaak andere vermogenscategorieën die van invloed zijn op uw beleggingskeuzes. Te denken valt hierbij aan uw onderneming of onroerend goed. Het is niet eenvoudig, maar voor u wel van groot belang, om op continue basis het overzicht te behouden over een diversiteit aan vermogensbestanddelen en risico’s die u loopt. De specialisten van Today’s Group kunnen al deze onderdelen duidelijk in kart brengen en monitoren voor u.

Today’s Wealth Management

Wealth Management is onze dienstverlening voor het topsegment (vanaf 5 miljoen). Hierbij wordt de cliënt geholpen met een combinatie van uiteenlopende financiële diensten zoals financiële planning, vermogensbeheer, vermogensregie, fiscale advisering, e.d.

Deze dienstverlening kan privé vermogen, familievermogen of bedrijfsvermogen betreffen en zal altijd uniek en persoonlijk zijn. Onze gedreven experts staan spreekwoordelijk 24/7 voor u klaar. De Today’s Group vertrouwensrelatie is er voor de lange termijn en we staan te alle tijde voor uw klaar.

Wij geloven dat beheer begint met een vertrouwensrelatie
Wij vinden dan ook persoonlijk contact heel belangrijk. Binnen vermogensbeheer heeft u altijd direct contact met uw eigen vermogensbeheerder.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in en dan nemen wij contact met u op!