Disclaimer

lettergrootte

Disclaimer Today’s Group

Today’s Group  B.V. (“Today’s Group ”) is een beleggingsonderneming en als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken te Amsterdam (AFM). Today’s Group beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en houdt zich bezig met broker- en vermogensdienstverlening.

De handelsnamen waaronder Today’s Group  opereert zijn:

Mijn-Effecten, MIJN Effecten, Fountain Capital Advisory, Mijn Effecten, Vladeracken,  Today’s Broker, Today’s Giro, Today’s Beheer, Today’s Weath management en Today’s Groep. Het zich toegang verschaffen tot, en het gebruiken van, deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Beleggen brengt risico’s met zich mee

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die kiest. Bekijk ook de informatie over het Deposito garantiestelsel en het Beleggerscompensatiestelsel.

Informatie op deze site

Today’s Group streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Eventuele op deze website verstrekte informatie over financiële instrumenten of anderszins (bijvoorbeeld juridisch of fiscaal) dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Today’s Group  dan wel uw adviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Today’s Group uitdrukkelijk afgewezen. Today’s Group biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Today’s Group aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.

Hoewel Today’s Group  alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Today’s Group geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Today’s Group  worden gewijzigd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Today’s Group dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Today’s Group of aanverwante bedrijven onderhouden en Today’s Group heeft dan ook geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Today’s Group geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen

Today’s Group  garandeert ondanks al haar maatregelen om veilige site te hebben, niet dat de informatie, software, dan wel verwijzingen, of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten (zoals Malware).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Today’s Group dan wel andere partijen waar Today’s Group een overeenkomst mee heeft en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is, uitgezonderd de Social media functies, verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Today’s Group.

 

Versie 9 sept 2020

Download PDF Disclaimer

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur