ESG, SFDR en Duurzaam beleggen

lettergrootte

ESG, SFDR & Duurzaam beleggen

Een veel gehoord motto is: Beleg duurzaam in ESG gescreende kwaliteitsaandelen. Voor wie het niet weet, ESG is de afkorting van: Environmental, Social and Governance. ESG staat synoniem voor Duurzaam Beleggen. Bij ESG houdt je als belegger rekening met de milieu effecten en de maatschappelijke effecten (Environmental). Daarnaast neem je ook de sociale aspecten mee (Social), zoals werkomstandigheden bij leveranciers, hoe staat de onderneming in de maatschappij etc. En ten slotte neem je mee hoe het desbetreffende bedrijf organisatorisch en strategisch haar zaken voor elkaar heeft (Governance). Dit is een complex geheel van factoren. Om dit enigszins werkzaam en minder complex te maken hebben research partijen een system van ESG-scores gedefinieerd. Ieder bedrijf wordt beoordeeld op alle eerder genoemde vlakken, waarna een rapportcijfer wordt vastgesteld. 

Nu kun je de keuze voor duurzame investeringen laten bepalen door:

  • Uitsluiting,  sluit bedrijven en sectoren uit die niet overeenkomen met de eigen duurzame waarden
  • Integratie van Milieu, Sociale en Corporate Governance, dus het stellen van eisen aan de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

Impact: investeer met de bedoeling om meetbare impact te genereren. Er zijn vijf Impact beleggingsthema's: 

  1. Future Technology Trends, 
  2. Water, 
  3. BioTech & Healthcare, 
  4. Ecologie & CleanTech,
  5. Women Empowerment

Alle vijf de thema’s zijn vastgelegd in een protocol van de Verenigde Naties als de Sustainable Development Goals (SGD). Ze zijn gedefinieerd met de bedoeling om de wereld een gezonde toekomst te bieden.

Onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die per 10 maart 2021 is ingegaan, dienen beleggingsondernemingen zichtbaar te maken in hoeverre hun producten getoetst zijn aan ESG-doeleinden. Het is de bedoeling dat die toetsing uiteindelijk over de hele financiële wereld vergelijkbaar wordt en regels dus voor iedereen gelijk gaan zijn.

De vermogensbeheerders van Today’s Group juichen dit initiatief toe. Transparantie en eenduidigheid in informatie staan bij ons hoog in het vaandel. Bovendien, velen van ons hebben zelf kinderen en allemaal vinden wij het belangrijk dat wij zuinig met onze planeet omgaan en dat leefomstandigheden voor iedereen zo goed mogelijk worden gemaakt.

Maar wij zijn ons ook bewust van het feit dat je niet zomaar kunt zeggen dat onze producten “groen” zijn alleen maar omdat wij dat vinden. Nog sterker, op dit moment (10 maart 2021) hebben wij geen producten binnen de strategieën die wij in het vermogensbeheer hanteren, die “groen” of “donkergroen” genoemd mogen worden. Volgens de letter van de regels zijn wij onze producten nog van het “grijze” type.

Maar dat vinden wij niet goed en dus hebben wij binnen Today’s Group een programma opgesteld om ervoor te zorgen dat onze vermogensbeheerproducten zoveel mogelijk worden “vergroend”, maar bovenal dat wij u duidelijk kunnen gaan maken wat onze positie op het vlak van ESG is en hoe wij als onderneming zullen bijdragen aan de verbetering van de wereld.

Kortom, duurzaam beleggen rendeert en heeft nog een hele gezonde toekomst voor zich, vraag onze specialisten!

       
Categorieën  Regio spreiding Kosten   Risicoprofiel Minimale inleg 
 Aandelen
Obligaties
Vastgoed

Europa
USA
 Azië

Vanaf 0,7% 
exclusief BTW
per jaar*
 
 Neutraal
Offensief
Zeer Offensief
€ 150.000 

*De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van diverse factoren, bijvoorbeeld omvang van vermogen. Vraag voor een volledige kostenberekening een portefeuille voorstel aan. 

Portefeuille voorstel

Vul uw gegevens in en dan nemen wij contact met u op!
Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur