ESG, SFDR en Duurzaamheid bij Today's Group

Een veel gehoord motto is: Beleg duurzaam in ESG gescreende kwaliteitsaandelen. Voor wie het niet weet, ESG is de afkorting van: Environmental, Social and Governance. ESG staat synoniem voor Duurzaam Beleggen. Bij ESG houdt je als belegger rekening met de milieu effecten en de maatschappelijke effecten (Environmental).

Daarnaast neem je ook de sociale aspecten mee (Social), zoals werkomstandigheden bij leveranciers, hoe staat de onderneming in de maatschappij etc. En ten slotte neem je mee hoe het desbetreffende bedrijf organisatorisch en strategisch haar zaken voor elkaar heeft (Governance). Dit is een complex geheel van factoren. Om dit enigszins werkzaam en minder complex te maken hebben research partijen een system van ESG-scores gedefinieerd. Ieder bedrijf wordt beoordeeld op alle eerder genoemde vlakken, waarna een rapportcijfer wordt vastgesteld. 

Nu kun je de keuze voor duurzame investeringen laten bepalen door:

  • Uitsluiting,  sluit bedrijven en sectoren uit die niet overeenkomen met de eigen duurzame waarden
  • Integratie van Milieu, Sociale en Corporate Governance, dus het stellen van eisen aan de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.
  • Impact: investeer met de bedoeling om meetbare impact te genereren.

Er zijn vijf Impact beleggingsthema's:

  1. Future Technology Trends, 
  2. Water, 
  3. BioTech & Healthcare, 
  4. Ecologie & CleanTech,
  5. Women Empowerment

Alle vijf de thema’s zijn vastgelegd in een protocol van de Verenigde Naties als de Sustainable Development Goals (SGD). Ze zijn gedefinieerd met de bedoeling om de wereld een gezonde toekomst te bieden.

Onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die per 10 maart 2021 is ingegaan, dienen beleggingsondernemingen zichtbaar te maken in hoeverre hun producten getoetst zijn aan ESG-doeleinden. Het is de bedoeling dat die toetsing uiteindelijk over de hele financiële wereld vergelijkbaar wordt en regels dus voor iedereen gelijk gaan zijn.

De vermogensbeheerders van Today’s Group juichen dit initiatief toe. Transparantie en eenduidigheid in informatie staan bij ons hoog in het vaandel. Bovendien, velen van ons hebben zelf kinderen en allemaal vinden wij het belangrijk dat wij zuinig met onze planeet omgaan en dat leefomstandigheden voor iedereen zo goed mogelijk worden gemaakt.

Maar wij zijn ons ook bewust van het feit dat je niet zomaar kunt zeggen dat onze producten “groen” zijn alleen maar omdat wij dat vinden. Nog sterker, op dit moment (10 maart 2021) hebben wij geen producten binnen de strategieën die wij in het vermogensbeheer hanteren, die “groen” of “donkergroen” genoemd mogen worden. Volgens de letter van de regels zijn wij onze producten nog van het “grijze” type.

Maar dat vinden wij niet goed en dus hebben wij binnen Today’s Group een programma opgesteld om ervoor te zorgen dat onze vermogensbeheerproducten zoveel mogelijk worden “vergroend”, maar bovenal dat wij u duidelijk kunnen gaan maken wat onze positie op het vlak van ESG is en hoe wij als onderneming zullen bijdragen aan de verbetering van de wereld.

En wij gaan u van de vorderingen van dit programma op de hoogte houden, ook op onze website.

Om te beginnen hebben wij een analyse gemaakt van wat de wetgever van ons verwacht en waar u dus op mag gaan rekenen als het aan de wetgever ligt.

Vervolgens hebben wij binnen onze onderneming uitgezocht wat wij, de medewerkers van Today’s Group BV, zelf belangrijk vinden. Op grond daarvan komen we tot een aantal uitsluitingscriteria (punt 1 in de lijst hierboven).

Daarna zijn wij gaan kijken, wat het opstellen van een zogenoemde ESG-score eigenlijk betekent en hoe dat momenteel gebeurt. Hoe maak je beleggingen op het gebied van ESG vergelijkbaar?

En ten slotte, en dat zal dan de basis zijn voor onze ESG-positie en ons ESG-beleid, trekken wij onze eigen conclusie ten aanzien van de eisen die wij per product in het vervolg gaan stellen aan het universum waaruit wij onze beleggingen kiezen.

Eind dit jaar worden beleggingsondernemingen verplicht om aan het vermogensbeheerrapport een ESG-paragraaf toe te voegen. Dat is ons beoogde punt aan de horizon. Hoe zorgen wij ervoor dat u op een consistente manier op de hoogte gehouden wordt van de ESG-risico’s, die u loopt als wij voor u uw vermogen beheren of u adviseren in het kader van de belegging van uw vermogen.

De visie van veel duurzaamheidsexperts is, dat het een kwestie van tijd is, dat bedrijven net zo hard zullen worden afgerekend op duurzaamheid als op andere prestaties. Dit zegt ook de World Business Council for Sustainable Developement. Bedrijven moeten bij hun strategie niet alleen kijken naar winst en verlies, maar ook naar sociale en milieuaspecten. De risico's op sociaal en milieugebied gaan voor een onderneming steeds zwaarder wegen. Negatieve publiciteit zoals bij Volkswagen (dieselschandaal) doet veel afbreuk aan de reputatie en de beurskoers.

Wij onderschrijven deze visie en werken er hard aan om dit op een meetbare wijze in onze beleggingsmodellen te integreren, zodat ook wij kunnen zeggen: wij staan voor een ESG-verantwoord beleggingsbeleid en dat voeren wij op de volgende manier voor u uit. Daarom sluiten dit stuk af met enkele citaten waar wij ons volledig in herkennen:

“Wie niet aan duurzaamheid werkt heeft als bedrijf over vijftien jaar geen bestaansrecht meer”  
Paul Polman, former CEO Unilever

“Verbeelding is belangrijker dan kennis want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de wereld omvat”
Albert Einstein

 

URL’s:

https://todaysgroup.nl/nieuws/blog-esg-het-volgende-stockpaardje-van-de-regelgever-of-een-beleggingstool/

https://todaysgroup.nl/nieuws/blog-een-interne-esg-enqu%C3%AAte-binnen-de-today-s-group/

 

Zie ook de ESG strategie

________________________________________________________

Beheerd Beleggen

Met Beheerd Beleggen bij Today's Giro kunt u laten beleggen voor later, voor bijvoorbeeld: uw aanvullend pensioen, uw (klein)kinderen of vermogensgroei. Dit is al mogelijk vanaf € 50,- per maand! 

Wij zullen op korte termijn twee verschillende beleggingsstrategieën aanbieden binnen beheerd beleggen met elk een eigen karakter, invulling van de portefeuille en beleggingsfilosofie. Afhankelijk van uw risicoprofiel is het ook mogelijk om hier een mix van te maken binnen uw portefeuille. 

Direct ingaande lijfrente

Naast de opbouwfase zullen wij ook de uitkerende optie voor uw lijfrente aanbieden, tijdens de uitkeringsfase blijft uw vermogen belegd maar wordt hier periodiek een deel van verkocht voor uw aanvullende pensioen. 

 

Blijf op de hoogte!Ik wordt graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Today's Giro.

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur