Augustus update: Continu Click

Zoals gezegd in de factsheet van augustus kunnen wij ons goed voorstellen dat u vragen heeft bij performance van het For Tomorrow Continu Click Fonds t.o.v. de AEX index, daarom maken wij hier ruimte voor een nadere toelichting. Voor een toelichting op de performance is het nuttig om te beginnen met de doelstelling.

Voldoet het fonds aan haar doelstelling?

Het fonds heeft als doel om mee te doen met de AEX index als deze stijgt en 90% van haar hoogst behaalde waarde te behouden als de AEX daalt. Belangrijk om te weten is dat voor het voldoen aan de doelstelling een horizon is gesteld van cira. vier jaar. Dat is niet voor niets, de effectiviteit van een actieve beleggingsaanpak is namelijk mede-afhankelijk van omgevingsomstandigheden. Wind mee mag niet noodzakelijk zijn om de doelstelling te behalen, maar langere periodes van tegenwind moeten kunnen worden opgevangen zonder dat de doelstelling in gevaar komt. De beleggingshorizon van vier jaar schept hiervoor de benodigde ruimte. De beleggingshorizon van circa. vier jaar betekent ook dat het fonds bedoeld is voor beleggers die beleggen voor de wat langere termijn en moeilijkere periodes kunnen uitzitten omdat zij hun geld gedurende de periode niet nodig hebben. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat het fonds er over de afgelopen jaren zeer goed in is geslaagd om haar doelstelling te behalen. De moeilijke periode is van meer recente datum, t.w. vanaf medio 2015 en valt daarmee ruimschoots binnen de beleggingshorizon. 

De rendementen tot en met 2010 zijn gebaseerd op de historische slotkoersen van de AEX-index op dagbasis. Het betreft een simulatie van de resultaten zoals deze zouden zijn geweest conform het beleggingsbeleid en werkwijze van het (toen genoemde) Today’s Continu Click portefeuille gedurende de periode maart 1990 – december 2010.

Iets anders wat duidelijker naar voren komt in onderstaande grafiek is dat de moeilijke periode van het fonds over het afgelopen jaar samenvalt met een periode waarin de AEX index weinig richting heeft en tegelijkertijd een grillig verloop laat zien. Dit gebrek aan een duidelijke richting is vooral het afgelopen half jaar opvallend. De verklaring hiervoor ligt naar onze mening in enerzijds het ontbreken van voldoende overtuigende economische cijfers die een opwaartse beweging van aandelenmarkten, waaronder de AEX, ondersteunen. En anderzijds in het zeer actieve beleid van tal van centrale banken wereldwijd waarmee wordt voorkomen dat aandelenmarkten corrigeren.


 

Wat betekent dit concreet voor het For Tomorrow Continu Click fonds? Het Continu Click Fonds belegd middels obligatie trackers voor circa 90% in een groot aantal obligaties van debiteuren met een hoge kwaliteit en met een korte gemiddelde looptijd van maximaal 4 jaar. Deze portefeuille is er daarmee niet gericht op rendement, maar puur als neerwaartse bescherming voor de beleggers in het fonds. Door dit zeer lage risico en de huidige extreem lage kapitaalmarktrente is het rendement van het obligatiedeel praktisch nihil. Het rendement van het fonds, dat vanuit de doelstelling direct is gerelateerd aan de AEX index moet daarom gemaakt worden met de resterende 10%. Het doel is daarbij de AEX index met gemiddeld 70% naar te volgen waarbij dalingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van derivaten op de AEX index. Het nadeel van derivaten is echter dat het aanhouden geld kost wat niet kan worden terugverdiend als er weinig richting is in de onderliggende markt (in dit geval de de AEX-index). Als er daarnaast ook nog sprake is van korte opwaartse en neerwaartse bewegingen brengt dat verdere kosten met zich mee. Het zal in een dergelijke omgeving namelijk sneller voorkomen dat er een verliesgevende positie ontstaat omdat de markt weer snel een andere kant op beweegt. En dit is precies wat er aan de hand is geweest met het Continu Click fonds, zoals zichtbaar is in de bovenstaande grafiek. 

Wat zijn de vooruitzichten?

Uit onderstaande grafiek over de afgelopen 10 jaar blijkt dat periodes met een combinatie van een grillig verloop en weinig richting (consolidatiefase) niet zo vaak voorkomen (zie de ovalen). De huidige periode waarbij dit voorkomt is daarbij relatief lang en gezien de agenda voor dit najaar, t.w. Amerikaanse presidentverkiezingen en mogelijke Fed renteverhogingen, denken wij dat de huidige periode van consolidatie aan zijn einde loopt. Sterker nog, het is nog pril en onduidelijk of het doorzet maar het lijkt er op dat er sinds eind augustus sprake is van een opwaartse doorbraak uit de consolidatiefase van ruim een jaar oud. De Enhanced Twin Indicator die wij sinds begin dit jaar hanteren heeft in ieder geval afgelopen 31 augustus een long signaal afgegeven en wij een positie in de AEX ingenomen. Kort gezegd; wij verwachten dat de markt snel richting zal kiezen waarmee de huidige moeilijke periode voor het fonds aan zijn komt. 

Tot slot nog een blik op de Enhanced Twin Indicator die wij dit jaar voor het fonds hebben geïntroduceerd als instrument om beter en consequenter te bepalen of er wel of geen positie in de AEX zouden moeten innemen. Gezien de performance in het verleden van een portefeuille die deze index volgt (de oranje lijn, exclusief kosten) t.o.v. een portefeuille die de AEX één-op-één volgt (de blauwe lijn), menen wij hiermee een krachtige tool in handen te hebben om ook in de toekomstige een sterke performance van het Click Fonds voor u te kunnen bieden. Om af te sluiten, wij denken dat het For Tomorrow Continu Click Fondseen goede belegging is voor mensen die over de langere termijn kapitaal willen opbouwen. De actieve beperking van neerwaartse risico’s en het kunnen profiteren van verdere rally’s of herstel rally’s zijn kenmerken die perfect aansluiten bij de huidige omgeving van lage rentevergoeding en verhoogd risico.

Deel dit bericht: