Beurscommentaar: All time high’s op Semi’s, de optimist

De AEX Index werd op een hogere top gezet door de vertegenwoordigers van de semiconductor sector in deze index. Toch concentreren wij ons liever op de wat meer klassieke groeiers. En dus kochten wij aandelen van het Franse Sanofi en de lokale bouwer Heijmans.

De Optimist

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (29 maart 2021) 696,62

Opnieuw werd de week afgesloten met een prachtige dag. De AEX Index zette een forse stap richting All-Time High (september 2000 op 703,18) Maar er was nog meer te zien. In Amerika en in een gedeelte van Europa sloeg het week sentiment om. Dit is daar positief geworden. Azië deed nog niet mee. En Zuid Europa ook nog niet. Hetzelfde geldt voor de kleinere fondsen zoals te zien is in de Russell 2000 in de VS en de ASCX in Nederland. Deze hebben de slag nog niet gemaakt. De Volume grafieken zien er niet negatief uit en hetzelfde geldt voor de Money Flow die in verschillende markten al duidelijk positief is. Als de positieve gang van zaken zoals gedemonstreerd werd in Amsterdam zich volgende week doorzet, dan kan me zeggen dat de reactie, die eerder door de grafieken werd aangekondigd zeer goed werd doorstaan. En dan zou april nog wel eens een mooie maand kunnen worden.

Maar de dreigingen zijn daarmede niet weggenomen. De korte termijn geeft nu weliswaar enige ruimte maar de zware overbought situatie van de markten is bij lange nog niet voorbij. De koersen liggen hoog en dat blijft men overal zien. Het herstel daarvan laat op zich wachten. Het zal de rente zijn en de daarmede samenhangende restricties vanuit de Centrale Banken, die straks in het zwakke seizoen voor een herstel zullen gaan zorgen. Voorlopig echter ziet het er naar uit dat we nog steeds kunnen genieten van een positieve markt. Er hangt echter ook nog een dreiging vanuit de wereldpolitiek boven de markt. China bijt nu van zich af en dat was te verwachten nu Biden de Trump-politiek op dit terrein doorzet. Harde woorden worden gemakkelijk omgezet in granaten. En wereldproblemen worden alleen maar opgelost door contact en dialoog. Biden is bezig de verhoudingen te verslechteren en dat kan alleen maar uitmonden in meer confrontatie en agressie.

 

AEX chart

 

Figuur 1.

 

In de daggrafiek van de AEX Index hierboven valt het op dat de afstand van de koers tot aan het MA200 16% bedraagt. Dat is hoog. Het duidt er op, dat de reactie die achter ons ligt bescheiden was, maar dat laat onverlet, dat een verder herstel naar normale waarden nog steeds nodig is. Voor het overige ziet het er positief uit. De koers is uit het oplopende kanaal gebroken en komende week zullen wij zien of de uitbraak een eendagsvlieg is of wel ,dat het de aanval op het All-Time High heeft geopend. De indicatoren daaronder zijn alle drie stijgende met dien verstande dat de CCI al hoog ligt. Dit is een waarschuwing. Een verdere beursstijging zal zich niet erg lang doorzetten. De uiteindelijke aanval op het niveau van 703,18 heeft zich mogelijkerwijze ingezet maar dit beeld kan zich na de definitieve doorbraak, al snel in een nieuwe herstelpoging omzetten.

 

Het beeld van de AEX Index is positiever dan in de meeste andere beurzen. Zo is de DAX vrijdag ook omhoog gesprongen, maar daarbij is de top van een week geleden niet gebroken. Die index is daarmee nog niet uit het kanaal omhoog gebroken. En dat geldt voor veel andere beurzen ook. Dat de AEX Index het zo goed doet komt door de relatief zware waardering van de drie semi conductorondernemingen in de AEX. Dat is in geen enkele andere majeure index het geval en het feit dat andere indices niet uit dat kanaal braken laat zien hoe dun de spoeling momenteel is.

 

De Rente

Na zijn stijging is de rente drie weken geleden heel voorzichtig begonnen te dalen. Dit lijkt zich ook in de komende week weer verder door te gaan zetten. Blijkbaar is de invloed van de aangescherpte injectie programma’s te groot voor een echte stijging.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar lijkt voor het einde van zijn stijging te staan. Mogelijkerwijze is er nog enkele dagen te gaan, maar daarna zal hij weer bergafwaarts gaan. Een rentedaling in de VS zal de reden zijn naast uiteraard de fundamentele zwakte van de dollar.

 

De Brent Olie prijs

De daling van de Brentolie index is gestuit op zijn MA50. Een stijging is weer ingezet.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft er nog steeds geen zin in en de daggrafiek geeft ons weinig reden om voor de komende periode optimistisch te zijn.

 

Strategie

Afgelopen week hebben wij twee majeure nieuwe posities ingenomen. Binnen het Prijs<Waarde Model zijn aandelen Sanofi aangekocht. Er wordt nog gewerkt aan een publicatie over dit bedrijf, maar het stond al langere tijd op ons lijstje met favorieten n dit model. De korte termijn uitbraak van een week eerder was de directe aanleiding voor de aankoop. En binnen de Benelux Selector is een positie in Heijmans aangekocht. Deze portefeuille is daarmee volledig belegd. Nieuwe kandidaten betekenen dat bestaande posities worden vervangen.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

29 maart 2021          11.00   Consumentenvertrouwen Europa

30 maart 2021          15.00   Consumentenvertrouwen en huizenmarktcijfers VS

1 april 2021              10.00   Eurozone economisch bulletin

1 april 2021              16.00   Amerikaanse cijfers inkoopmanagers (ISM) industrie

2 april 2021              Meeste beurzen zijn dicht in verband met Goede Vrijdag

5 april 2021              2de Paasdag, meeste Europese beurzen zijn dicht, Amerikaanse niet

5 april 2021              16.00   Amerikaanse cijfers inkoopmanagers (ISM) diensten

 

Het handelsconflict met China en de blokkade van het Suez Kanaal zijn onbekende grootheden die tot rare bewegingen op markten kunnen leiden.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Deel dit bericht: