Beurscommentaar: Als de rente blijft stijgen

Inleiding:        

Opnieuw een week met flink stijgende rentes. En toch stegen aandelenkoersen. Rara hoe kan dat? Het antwoord is simpel, de correlatie bestaat wel maar is niet “instant”, er zit heel vaak een vertraging in.

 

Als de rente blijft stijgen

 

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (27 maart 2022) 723,90

Korte termijn reactie omhoog stokt
Middellange termijn negatief, tussenpauze
Lange Termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er deed zich afgelopen week een opvallend verschijnsel voor, dat door meerdere analisten werd benoemd, maar dat in de media niet werd verklaard. De lange rente steeg afgelopen week opnieuw, zowel in Europa als in de VS. In beide gevallen werden nieuwe hogere niveaus bereikt. Vergelijkingen werden getrokken met begin dit jaar, toen de groeiaandelen en met name de big-tech aandelen het zwaar te verduren hadden. Maar die hoek liet afgelopen week juist koersstijgingen zien in plaats van koersdalingen zoals begin dit jaar. Analisten spraken hierover hun verbazing uit. Maar diezelfde analisten vergeten hier een heel belangrijk gegeven. De correlatie tussen rente en groeiaandelen bestaat weliswaar en is negatief (stijgende rente betekent dalende koersen en dalende rente betekent juist stijgende koersen), maar hij is niet “instant”. Tussen de ontwikkelingen op de rentemarkten en die op de aandelenmarkten zitten doorgaans vertragingen. Meestal stijgt de rente eerst, en duurt het vervolgens even voor de aandelenmarkten hierop reageren. Beleggers moeten er dus niet vreemd van staan te kijken, als ergens in de komende dagen of weken, de aandelenmarkten ineens toch negatief reageren op de rentestijging die we net weer gezien hebben. Vrijdag jongstleden was hiervan een voorproefje. Voor het eerst in dagen waren het juist de minder rentegevoelige aandelen en banken (die juist profiteren van een rentestijging) die opliepen.

 

In twee weken tijd heeft zich een indrukwekkend herstel voorgedaan, als men naar de grotere indices kijkt. Maar in dit herstel is zeker niet alles mee omhooggegaan, dat eerst voor de flinke daling heeft gezorgd. En bovendien lijkt het herstel stoom te hebben verloren afgelopen week. Een test van de bodem van begin maart, zou heel normaal zijn. En dat is dan ook het scenario waar wij nog vanuit gaan. Dit eerste herstel is altijd gevaarlijk omdat in een dalende trend de volatiliteit oploopt en koersuitslagen daarmee groter worden. Een herstel zoals wij dat net gezien hebben, kan heel goed gevolgd worden door een nog grotere neerwaartse beweging. Pas als er een hogere volgende bodem gezet wordt, loopt het risico van de markt enigszins terug. En wij wachten daar graag op.

De AEX Index op dagbasis

AEX

Figuur 1.

 

In figuur 1 is te zien, dat de vaart weg is uit de koersstijging van de voorgaande twee weken. Het Momentum daalt en is zelfs al bijna terug bij de nullijn en de koers is in de laatste dagen niet meer gestegen. De AEX Index ligt nog wel boven de steunzone van 718 – 722. Maar veel ruimte is hier niet. Een herstel van de index zou opnieuw verder kunnen gaan en de index zou dan zelfs tot 740 op kunnen lopen. Maar de kans hierop wordt nu snel kleiner. Pas bij een koers boven 775 kan men in deze fase echt stellen, dat het gevaar voorbij is. Maar dat is niet het scenario van onze voorkeur. Een reactie tot ergens tussen 690  en 700 is veel waarschijnlijker, met het risico, dat de index daarna nog veel verder omlaag duikt.

 

De lange (10-jaars) rente

Opnieuw een zeer slechte week voor de lange rente. De Bund-future heeft nu bijna ons koersdoel van 156 – 157 gehaald. Daar mag een nieuwe adempauze verwacht worden, die ook nog eens enige tijd zou kunnen duren. Maar echte signalen, dat een bodem dichtbij is, zijn er nog niet. Ook in de VS steeg de lange rente flink, en hier ligt nog meer ruimte voor een verdere stijging op korte termijn. Dat juist big-tech het afgelopen week goed deed is dus niet logisch en daarmee gevaarlijk!

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers liet afgelopen week een klein herstel zien, maar de candle die werd gecreëerd is die van een “inside week”, een beweging die in zijn geheel binnen de ruimte van de voorgaande week bleef. Dat is in beginsel een nietszeggende candle, die vooral aangeeft dat er een pas op de plaats is gemaakt. De enige plus die men kan aantekenen, is dat de opening per saldo niet lager was waarmee de forse zwarte candle van de week ervoor niet tot een vervolg heeft geleid. Het blijft dus nog even afwachten. Het lange termijn verkoopsignaal volgt bij een koers onder 0,885 (en we staan nu op 0,910).

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen herstelden verder, maar dit heeft veel weg van een laatste stuiptrekking omhoog. Wij hebben in elk geval onze winst op het aandeel Maurel & Prom veilig gesteld.

 

De prijs van een troy ounce Goud

En ook de koers van een troy ounce goud liep afgelopen week op, maar ook hier was sprake van een “inside candle”, een correctie omhoog die verder weinig zegt. Een hernieuwde koersdaling is goed mogelijk, zonder dat daarbij de oplopende trend in gevaar is.

 

Strategie

Afgelopen week hebben wij aan de zijlijn gestaan. Portefeuilles herstellen keurig en er zijn geen short-posities meer, maar het was nog te vroeg voor het daadwerkelijk oppakken van bredere posities in de aandelenmarkt.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

30 maart 2022          11.00   Consumentenvertrouwen Eurozone en zakelijk klimaat

30 maart 2022           14.00   Inflatiecijfers Duitsland

30 maart 2022           14.30   Werkgelegenheid, bruto nationaal product en consumentenbestedingen VS

1 april 2022                 9.55   PMI-cijfers Duitsland

1 april 2022               14.30   Werkloosheidscijfers en arbeidskosten VS

1 april 2022               16.00   PMI-cijfers en industriële prijzen VS

5 april 2022               10.00   PMI (Purchasing Managers) Eurozone

5 april 2022               16.00   Cijfers dienstensector VS

 

We naderen het einde van het kwartaal, dat betekent, dat de eerste winstwaarschuwing een feit zijn en dat ondernemingen zich opmaken voor publicatie van kwartaalcijfers. En ondertussen hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd, wat die megalomane leider in Rusland nu weer gaat verzinnen.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: