Beurscommentaar: De Mini-dip voorbij

De AEX Index is rijp om nog één keer een nieuwe top te zetten. 

Weer is een korte schrikreactie gevolgd door een keurig herstel. De AEX Index begint nu achter te lopen op andere beurzen (DAX, EuroStoxx), maar het zwakke seizoen is nog niet van start gegaan, u krijgt nog een verkoopkans.

De mini-dip is voorbij

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (16 mei 2021) 703,33.

En ineens sloeg alsnog de paniek toe. Waar analisten al langer bang voor waren leek ineens een acuut probleem: grondstoffenprijzen rijzen de pan uit, werkgelegenheid loopt snel op waardoor de wekloosheid daalt en het vinden van arbeidskrachten steeds moeilijker wordt, de consument wil ineens weer van alles hebben, kortom, overal ontstaan tekorten en dus ontstaan er prijsverhogingen die leiden tot verhoogde inflatieverwachtingen. En aangezien inflatieverachtingen leidend zijn voor de kapitaalmarktrente zette de stijging, die al enkele maanden aan de gang is, afgelopen week een versnelling in en raakten beleggers daarmee plotsklaps in paniek.

 

Maar de huidige bulltrend op de aandelenmarkten wordt niet ingegeven door de kostprijs van geld (wat maakt het nu uit of je 0% of 0,5% moet betalen op je lening?), maar door de overmaat aan beschikbaar kapitaal. En centrale banken waren er als de kippen bij om de markten gerust te stellen, er is nog veel meer goedkoop kapitaal beschikbaar en de kraan wordt voorlopig niet dichtgedraaid.

 

En dus ging de markt weer over tot de orde van de dag en trad er direct weer een flink herstel in. Maar er is wel degelijk iets veranderd, waar op termijn, zeg in de zomermaanden, een negatieve impuls van zal uitgaan. Want ten eerste is de volatiliteit terug in de markt. En dat is zelden een positief signaal, zeker als dat optreedt nà een flinke rally. En ten tweede vielen de klappen in een specifieke hoek, namelijk die van de groeiaandelen en de tech (Big-Tech)-aandelen. En dat is ook logisch, want daar zijn de waarderingen niet alleen erg hoog, maar ook nog eens sterk afhankelijk van het rentepeil op de kapitaalmarkten. Aan de kant van de meer klassieke waardeaandelen is het omgekeerde het geval. Zij profiteren juist van en de rentestijging en het herstel van de economie nu Covid op zijn retour lijkt te zijn en economieën meer en meer open gaan.

De AEX Index op dagbasis

 

AEX

Figuur 1.

 

Even leek het erop dat er grote schade aan het langere termijn beeld zou worden aangericht, maar zowel het MA50 als de langere termijn oplopende trend hielden uiteindelijk stand. De AEX Index veerde weer op, indicatoren stijgen weer en de weg naar een nieuwe top ligt weer open. Zoals wij vorige week al stelden, deze markt heeft zijn uiteindelijke top nog niet gezien. Maar we zijn er wel dichtbij. Wie nu nog koopt doet dat voor de korte termijn of zoekt naar de “turn around”-kandidaten. Want we zitten halverwege de maand mei, we naderen dus het begin van het zwakke seizoen. De markten kunnen nog een keer omhoog (en wij gaan er ook vanuit dat we dit komende week gaan zien), maar de komende rally is er een om aandelenbelangen te verminderen.

 

De Rente

En weer is de rente op de kapitaalmarkten verder gestegen. Er is zelfs een versnelling opgetreden in de stijgende trend. Maar de Bund futures naderen een belangrijke steunlijn, een niveau dat samenvalt met een top die in 2016 werd bereikt. Het is mogelijk, dat de rente daar doorheen stijgt (en de Bund dus door de steun heen zakt), maar waarschijnlijk is het niet. Eerder moet men een adempauze in de rentestijging wereldwijd verwachten, eventueel onder de steun van 2016. Het gevaar is dus nog niet geweken, maar we naderen wel het voorlopige einde van deze stijging.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ is verder weggezakt en is onderweg naar 0,81. En dat ondanks het feit dat de economie in de VS harder groeit dan in Europa. Maar dat is helemaal niet vreemd, want de inflatie is er ook hoger en die is veel meer bepalend voor het koopkrachtverschil van de $ t.o.v. de €.

 

De Brent Olie prijs

Indicatoren in de weekgrafiek divergeren negatief, terwijl de olieprijzen bij de voorgaande top zijn aangekomen en dat bij een verzwakkende $-koers. De meest logische weg voor de olieprijzen is omlaag gericht.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De koers van een troy ounce goud is overeind gebleven, maar de dalende trend is niet gebroken. Dat gaat wel gebeuren, maar niet direct. Vasthouden en uitbreiden is hier het devies.

 

Strategie

Wij profiteren van de dividendstromen die momenteel loskomen en blijven dus nog even zitten. Door de relatief waardegerichte opbouw van portefeuilles hebben wij per saldo zelfs een voorsprong op de AEX kunnen uitbouwen afgelopen week. Maar het signaal was onmiskenbaar, we naderen een top. En dus gaan we posities herzien en liquiditeiten opbouwen in de komende weken.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

18 mei 2021             11.00   cijfers binnenlands product (GDP) Eurozone

19 mei 2021             11.00   Europese consumentenprijsindexcijfers (inflatie)

19 mei 2021             20.00   Vrijgave notulen mees recente FED-bijeenkomst

20 mei 2021             14.30   Wekelijkse arbeidsmarktgegevens VS

21 mei 2021               9.30   Franse, Duitse en Europese cijfers industrie (PMI)

24 mei 2021             10.00   Duitse cijfers over verwachtingen inkoopmanagers (IFO)

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Deel dit bericht: