Beurscommentaar: Eerste handelsdag rood, beursjaar dood

Eerste handelsdag rood, beursjaar dood.

Het is een oude wijsheid van Beursplein 5. Wij hebben dit vroeger eens nagerekend over de 35 jaar waarvan wij toen gegevens beschikbaar hadden. Wij kwamen op een percentage waarin deze wijsheid correct was van ruim 75%. Hiermede is het zonder meer de beste statistiek waarvan wij kennis hebben.

Dit jaar lag de slotkoers van de AEX Index op de eerste handelsdag boven het slot van de laatste handelsdag van 2020. Hiermede voorspelt deze wijsheid opnieuw het omgekeerde en daarmede mag men rekenen op een goed beursjaar. Hetzelfde doet een tweede statistiek die zegt dat het jaar positief eindigt wanneer op 1 januari de gemiddeldes boven de koers liggen. Dit was op 1 januari 2021 inderdaad het geval. De Januari Barometer gaat uit van de eerste 5 beursdagen van het jaar. Als deze positief zijn dan wordt het een goed beursjaar. En inderdaad op 6 januari was de beurs hoger dan op 31 december van het vorige jaar. Hiermede houden de statistieken niet op.

De Decenniumjaren is een ander criterium. Een jaartal eindigend op 5 levert zonder twijfel een mooi beursjaar op maar als men het over 1 heeft als laatste cijfer dan is de betreffende statistiek niet erg positief. Volgens de Presidential Election Cycle zou het eerste jaar van een nieuwe president in Amerika ook niet erg positief zijn. Deze nieuwe leider zou te veel zaken weer op orde moeten brengen en hij zou teveel moeten bezuinigen om erg stimulerend te kunnen zijn voor de beurs.

De Januari Indicator stelt dat het jaar gaat zoals de maand januari verloopt. Als deze stelling uitkomt dan staat ons iets moois te wachten. Tot slot noemen wij nog de Kaeppel Indicator. Deze heeft drie ijkpunten. De eerste 5 dagen en de laatste vijf dagen van de maand krijgen ieder een punt als de beurs in die betreffende periode positief is. Dit was dit jaar inderdaad het geval. Er wordt nog een derde punt toegekend als de gehele maand januari een positief resultaat oplevert. Ook dat was dit jaar het geval, zodat volgens Kaeppel de AEX Index op 31 december 2021 hoger zal noteren dan 624,61.

Al met al zien de voorspellingen, uitgaande van enkele bekende statistieken, er dus niet zo slecht uit. Maar de voorzichtige lezer zal natuurlijk hierbij aantekenen dat statistieken geen zekerheid bieden en daar heeft deze lezer uiteraard gelijk in. De kansen echter, dat 2021 een goed beursjaar wordt zijn, gezien het bovenstaande, heel zeker aanwezig. Wij gaan daar vanuit ook al hebben wij nog heel andere beweegredenen. Wij wijzen op het verwachte einde van de Coronapandemie. De economie zal fors opleven, zo wordt verwacht. De injectie door de centrale banken van een overmaat aan liquide middelen lijkt in 2021 doorgezet te worden. De rente blijft daarmede laag en de overvloed aan kapitaal zal zijn weg naar de aandelen vinden.

Er moeten natuurlijk geen zwarte zwanen landen, want dan zijn beleggers hoogstwaarschijnlijk nat. Daar kunnen we uiteraard in deze aflevering geen rekening mee houden want ze zijn onbekend en daarom: Vol verwachting klopt ons hart. Eerst zullen we echter nog op een zure appel moeten bijten want weekgrafieken waarop de indicatoren dalend zijn duiden in het beste geval op een aan de hang zijnde of aankomende consolidatie, maar wanneer deze zich voordoet is de beurs zeer kwetsbaar. Een “return to normal” kan dan gemakkelijk omslaan in een heuse correctie.

AEX

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

De S&P500 zette een nieuw All-Time High. In België verscheen er een mooie top in de grafiek. Voor het overige zag men op de meeste beurzen een beperkte stijging, die de eerdere daling op een duidelijk steunpunt tot staan bracht. De daggrafiek van de AEX Index, die wij in figuur 1 tonen, is daarvan een helder voorbeeld. De daling stopte een week geleden op het eerste steunpunt dat de koers tegenkwam en dat was op 633. Een herstel volgde in de afgelopen week, maar de muziek lijkt al weer op weg naar de uitgang te zijn. Parallel aan de steunlijn op 633 kan er rond 667 een bovenzijde getekend worden van een mogelijk kanaal.

Hiermede is dan een mogelijk consolidatiegebied afgetekend en als dat verder wordt ingevuld krijgt de beurs de tijd beschikbaar om een aantal zaken in orde te brengen zoals bijvoorbeeld de grote afstand tussen de koers en het MA200. De indicatoren onderaan in de figuur wijzen niet op een aanstaande rally en dergelijke positieve aanwijzingen vindt men ook niet in de weekgrafiek.

De tijd om een aantal zaken recht te zetten is dus gekomen en het ideale beeld is dan natuurlijk een consolidatie zoals wij deze hier schetsen. Maar er wordt geen zekerheid afgegeven, dat het herstel tot normale omstandigheden zich enkel en alleen zal beperken tot een consolidatie. Echte uitschieters naar beneden zijn nooit uit te sluiten zeker nu de beurs een kwetsbare periode van min of meer stilstand ingaat.

Sp500

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 2)

In figuur 2 ziet u de S&P500 Index op weekbasis. Er zijn twee dingen mis in deze grafiek. Ten eerste moet u zich realiseren dat de afstand koers (3.886) en het MA40 (3.402, 40 weken = 200 dagen) ongeveer 11% bedraagt. Er zijn in het verleden andere momenten geweest, dat deze afstand groter was, maar de huidige is ook TE groot. Er zijn slechts twee manieren waarop dit minder wordt. De koers zou met een forse klap in kunnen zakken of, en dat is waar het op dit moment naar uitziet, de koers zou zich zijdelings kunnen bewegen zodat het MA200 de tijd krijgt om dichterbij te komen. Dit laatste lijkt het meest voor de hand liggende scenario te zijn op dit moment. Uiteraard zal de tijd het moeten leren, maar er zijn wel argumenten te noemen waarvan de maandgrafiek de belangrijkste is, die erop wijzen dat er geen grote correctie in het vat zit.

Zoals boven gesteld laten de maandgrafieken overal stijgende indicatoren zien en zolang de maand als een beschermende paraplu boven de week hangt zullen correcties weinig kans maken. Wij hebben in het onderste gedeelte niet de gebruikelijke indicatoren opgenomen, maar een samenspel van de %K en de %D, twee elementen die samen de Stochastics Oscillator vormen. De blauwe lijn is de meest belangrijke. Als hij daalt dan is de markt niet in de beste stemming. De rode beweegt daar omheen. Dit span vormt een uitstekende volger voor kortere termijn aan- en verkopen mits de gebruiker voldoende ervaren is om van dit samenspel te profiteren.

De blauwe lijn daalt op dit moment en dat betekent, dat de markt in mineur is. Bovenaan in het koerspatroon hebben wij een horizontale lijn getekend (zie ook hierboven bij de AEX Index) die aanrakingspunten heeft met verschillende steunpunten uit het verleden en daarboven staat de parallel lijn ingetekend. Er ontstaat hiermede een horizontaal kanaal tussen 3.588 en 3.886. Wij gaan er vanuit dat de S&P500 index tussen deze twee grenzen gaat fluctueren. Dit zal het voor het MA200 mogelijk maken om de gap met het koersniveau te dichten. Zolang de koers binnen dit kanaal blijft zien wij de komende koersuitslagen met vertrouwen tegemoet.

DAX

De DAX Index op maandbasis (fig. 3)

In figuur 3 vindt u de DAX Index met zijn maandkoersen Uitgaande van de gedachte, zoals wij die hierboven beschreven, mag u niet verwachten dat de koers van de DAX Index in de komende (zeg) twee maanden wezenlijk boven 14.114 uit zal komen. In de figuur is te zien dat de indicatoren allemaal stijgende zijn. Dit zal, als wij correct zijn ook zo blijven gedurende de komende periode, en dat houdt wel in dat er geen grote dalingen zullen optreden in het koersniveau. Of andersom gezegd: er gaan geen grote dalingen optreden en daarom zullen de indicatoren stijgende blijven. Zolang wij geen redenen hebben om aan de tweede uitleg te twijfelen houden wij het daarop. Maar er zijn ook fundamentele redenen waarom dat zo zou zijn. 

Hierboven hebben wij deze al genoemd. Het zijn de enorme hoeveelheid aan liquide middelen, die de markt overstroomt met de daarbij behorende lage rentestand. Maar er is ook het mogelijke idee dat men Corona onder de knie krijgt en dat zou, op termijn, een fors herstel van de economie ten gevolge hebben. In deze gedachte zou het een Zwarte Zwaan zijn als de vaccinatieprogramma’s in de wereld er niet in zouden slagen om de nieuwere varianten van het virus te bedwingen. Wij zijn dus niet negatief maar de kortere termijn zal ons weinig profijt opleveren. Grote verliezen worden door ons echter niet voorzien.

Europese Rente

In het rentebeeld is, ten opzichte van een maand geleden, weinig veranderd. De rente op de kapitaalmarkten stijgt heel langzaam. En dat is ook logisch. Want in het Westen mag de economie dan nog in de tang van allerhande lokale lockdowns zitten, in China trekt de economie al weer aan. En ook hier hebben de lockdowns minder en minder effect op sectoren als machinebouw, semiconductors, scheepvaart etc. Het lijkt er daarmee op, dat zich een cyclisch herstel aan het ontwikkelen is.

Eerst de basisindustrieën, dan kapitaalgoederen, dan duurzame consumptiegoederen en zo verder. Detailhandel, horeca en reizen zullen dit keer ongetwijfeld achteraan lopen, maar het betekent dat de cyclus van dalende kapitaalmarktrentes voorlopig weer even voorbij is, goedkoop geld van Centrale Banken ten spijt.

De US$ en de € (fig. 5)

USD

Onze visie over de US$ is al jaren lang dezelfde: ten opzichte van de € is de $ een zwakke munt. Natuurlijk, in tijden van (geo)politieke onzekerheid vluchten beleggers naar de $. Maar het nieuwe ondersteuningspakket van President Biden bevestigt het Amerikaanse principe, dat je de interne economie telkens weer kunt stimuleren door $’s erbij te drukken. Dit proces is een lange termijn sluimerend proces, dat de intrinsieke waarde van de $ structureel ondermijnt. En de nieuwe president is in deze traditie geen uitzondering.

Onder president Trump zakte de $ vorig jaar al door een belangrijke lange termijn steun, de onderste blauwe oplopende lijn rechts in de figuur, waarna de daaronder liggende voorgaande bodem geraakt werd, die op 82,5 ligt. Die bodem is nu een steun gebleken waarna de koers opveerde tot aan de oplopende trendlijn, die eerder was gebroken. Een klassieke pullback. Het is slechts een logische adempauze vooraleer de daling weer wordt hervat. En dat die trend hervat gaat worden bleek afgelopen vrijdag, toen de koers met een bearish engulfing candle de weg omlaag weer insloeg. 82,5 moet nog steeds worden gebroken, maar wij gaan er vanuit, dat dit slechts een kwestie van tijd is.

Ons volgende doel ligt op 62,4, de bodem die in 2008 werd bereikt. Vakantie vieren in de VS wordt weer spotgoedkoop, maar exporteren naar de VS gaat veel duurder worden.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Olieprijs

We naderen de bovenkant van de tradingrange van US$ 33 en US$ 52,5 voor Brentolie. Deze bandbreedte houden wij al enige tijd vast en voorlopig zien wij geen aanleiding om hier van af te wijken. De vraag naar olie moet eerst drastisch aantrekken en / of de $ moet flink verder dalen voordat deze range in onze verwachting zal worden verlaten (aan de bovenzijde dan wel). En tot die tijd zijn de grote olie-majors vooral interessant als dividendbetalers. Deze rally lijkt in elk geval toe aan een volgende adempauze.

 

Goud

Goud (fig. 7)

Goud, in $’s gemeten, is al enkele maanden aan een correctie bezig en die correctie is nog niet voorbij. Er tekent zich een keurig vlagpatroon omlaag af, en dat is een zogenoemd “continuatiepatroon”. Wij gaan er vanuit, dat de bodem van dit correctiepatroon nog niet bereikt is. Een daling tot tussen US$ 1.620 en US$ 1.553 is goed denkbaar en niets om van te schrikken. Want de lange termijn trend is stijgende en daar doet dit patroontje niets aan af, integendeel, het zorgt voor de broodnodige rust in het patroon, het stoot kopers af, het zorgt ervoor dat veel speculanten de handdoek in de ring gooien en het creëert daarmee ruimte voor de volgende sprong omhoog.

 

Den Haag, 8 februari 2021

Gijsbrecht K. van Dommelen

Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht: