Beurscommentaar: Kop en schouder

Inleiding:        

De aandelenmarkt is gevangen geraakt in een fase van consolidatie. Grafieken vertonen meerdere patronen die elkaar tegenspreken. Maar omdat geen van de patronen voltooid is, kan er weinig gezegd worden over het vervolg. Het is dus even afwachten geblazen.

Twee kopschouderpatronen

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (14 januari 2022) 783,53

Korte termijn negatief
Middellange termijn correctief 
Lange termijn positief, maar in gevaar

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Afgelopen week begon heftig met een forse verkoopgolf in de hoek van de big-tech. De zwakke rentemarkt van de week ervoor zorgde voor een soort na-ijleffect waarbij de markt zich kennelijk ineens realiseerde, dat een rentestijging moet leiden tot dalingen van de waarderingen en dus de koersen van dit type aandelen. En toen men zich dat ineens bedacht had, ging het hard. Maar de rest van de week kwamen markten in een wat rustiger vaarwater.

Meevallende verwachtingen in de hoek van de semiconductoren hielp in Amsterdam, evenals het feit dat er in Amsterdam ook nog enkele grote banken en verzekeraars in de AEX zitten evenals Heineken dat (overigens net als AB Inbev) ook een prima week achter de rug heeft. Als men dus naar de algehele markt kijkt, dan is er in feite per saldo weinig gebeurd. De bredere markt weet het even niet. De Russell 2000 daalde verder, maar ook hier was geen sprake van een doorbraak.

AEX Dag

Figuur 1.

Het gevolg is dat de technische plaatjes bijzonder tegenstrijdige signalen afgeven op het ogenblik. In figuur 1 ziet u daar een voorbeeld van. In de grafiek zijn tweetegengestelde kopschouderpatronen ingetekend, elk met een neklijn en een rechterschouder, maar in beide gevallen is van een doorbraak door de neklijn geen sprake. De zwarte neklijn markeert een kopschouderpatroon dat negatief is, een doorbraak omlaag heeft dus zeer negatieve consequenties en de rode neklijn markeert het positieve kopschouderpatroon, een doorbraak omhoog is juist een nieuw startschot voor een voortzetting van de langere termijn opgaande trend. Maar ook de indicatoren onder in de figuur geven geen uitsluitsel over de te verwachten richting van de uitbraak. Het is dus, zoals wel vaker in beleggersland, afwachten op een definitief signaal.

 

De lange (10-jaars) rente

De rente op de kapitaalmarkten heeft afgelopen week een pas op de plaats gemaakt. Voor de Amerikaanse 10-jaars Treasuries is de steun op 127,5 nu erg dichtbij, terwijl de Bund een candle produceerde voor de week die gemakkelijk als positief kan worden uitgelegd. Dat wijst erop, dat de dreiging van de kant van de rentemarkt even weg is. Kennelijk heeft de markt meer gegevens nodig over de inflatieontwikkeling alvorens hetzij de stijging hervat wordt hetzij een rentedaling wordt ingezet, al was het maar als een tijdelijke rustpauze. ECB-voorzitter Lagarde geeft deze week een speech, misschien dat zij meer richting aan de markt kan geven.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Opnieuw een zwakke week voor de $, maar na een aanvankelijke doorbraak omlaag door de oplopende trendlijn, die in mei 2021 is begonnen, sloot de $ uiteindelijk netjes boven die lijn op 0,876. Bovendien oogt het beeld enigszins oversold, dus een hernieuwing van de opgaande trend vanaf dit punt zou niet onlogisch zijn. Maar bij een opening onder 0,876 is de volgende sterkere steun op 0,861 niet meer erg ver weg en moet gevreesd worden, dat de lange termijn dalende trend van de $ definitief hervat is.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen hadden opnieuw een goede week en Brent brak daarbij zelfs door de vorige top heen. De weg ligt nu open voor een vervolg richting US$86 – US$87 per vat. Dat de $-koers daalde zal hierbij zeker geholpen hebben. Opvallend is dat de oliemajors vorige week ook een goede week achter de rug hadden hetgeen er op wijst, dat de markt van een verdere stijging van de olieprijzen uitgaat.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De goudprijs steeg weer in de voorbije week, maar aan het algehele beeld, dat wij vorige week schetsten is niets veranderd.

 

Strategie

Wij zijn niet volledig in aandelen belegd, maar hebben in de portefeuilles van onze klanten wel een overweging in meer klassieke aandelen. Het gevolg is dat het merendeel van de portefeuilles van onze klanten de maand januari tot dusverre in positief territorium zijn begonnen, ondanks een per saldo gedaalde AEX Index. Aan die samenstelling en spreiding verwachten wij deze week weinig te veranderen.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

17 januari 2022           3.00   Cijfers over de Chinese groei van het binnenlands product en de ontwikkeling van de detailhandel

18 januari 2022         11.00   ZEW Sentimentsindicatoren voor Europa en Duitsland

20 januari 2022         11.00   Europese inflatiecijfers consumentenbestedingen

20 januari 2022         13.30   Vrijgave notulen afgelopen ECB-vergadering

21 januari 2022         13.30   Speech ECB-voorzitter Lagarde

24 januari 2022         10.00   Europese PMI-cijfers Markit

24 januari 2022         15.45   Amerikaanse PMI-cijfers Markit

25 januari 2022         10.00   Duitse IFO-sentimentscijfers

 

Komende week gaan de eerste bedrijfscijfers over het vierde kwartaal verschijnen en daarna barst het cijferseizoen weer echt los. Dat gaat mee- en tegenvallers geven en kan tot grote uitslagen leiden (zie bijvoorbeeld de reactie op de berichten van Philips en Atos).

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: