Beurscommentaar: Recept voor ellende?

De weg omhoog is nog steeds in takt, maar de volatiliteit van de markt neemt toe en het stijgingstempo neemt af. Opnieuw is de opgaande trend gebroken en bewegen we nu weer omhoog langs die trend. Is het nu “kiss the trend goodby” of gaan we nog hogere koersen zien?

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 juli 2021) 732,15

Woensdag werd opnieuw een “All-Time high” bereikt in de AEX Index, ook op slotbasis. Maar donderdag was het meteen weer afgelopen en liet de beurs zelfs een stevige daling zien. Per saldo is de markt al eind maart 2021 nauwelijks verder gekomen. Onze aloude “Vladeracken Index”, een maatstaf die wij wekelijks berekenen uit een universum van ruim 1.000 beursgenoteerde ondernemingen, en die wij gebruiken om een inzicht te krijgen in de breedte van de markt, zakte afgelopen week naar een waarde van 101.

Dat betekent dat slechts 10% van de aandelen, die wij volgen zich momenteel in een uptrend bevindt en dat 90% van ons universum zich in een fase van correctie bevindt of in een dalende trend. Dat de AEX Index dan toch nog een nieuwe “All-Time high” kan bereiken is typerend voor de eindfase van grote bullmarkten in specifieke deelsectoren. Alle aandacht van kopers wordt naar een steeds kleiner aantal aandelen gezogen en veel beleggers zijn nu zelfs zover dat zij de niet presterende aandelen, die doorgaans aanzienlijk goedkoper zijn, ook op de huidige lagere niveaus verkopen om de boot in de veel te dure tech-aandelen maar niet te hoeven missen.

 

En dat is altijd een recept voor ellende geweest en zal het ook nu weer zijn. Het probleem is echter, dat de meeste indices wereldwijd nog altijd geen tekenen van topvorming vertonen. En dat zal niet betekenen dat correcties niet gaan voorkomen, maar wel dat zij hooguit kort en heftig zullen zijn en gevolgd worden door snelle herstelbewegingen. En gezien het feit dat de economie in met name het Westen momenteel toch duidelijk uit een dal klimt, en er ondertussen van de zijde van Centrale Banken vooral geprobeerd wordt om de vrees voor verkrapping weg te nemen, moet dus eerder gedacht worden aan sectorrotatie dan aan een echte bearmarkt.

De AEX Index op dagbasis

AEX

Figuur 1.

Indicatoren in deze, maar ook in de meeste andere grafieken die wij regelmatig bestuderen zijn allemaal aan het dalen. Zij wijzen op een correctie die aan de gang is. In veel waarde-aandelen naderen deze correcties zelfs hun einde. Daar beginnen op individuele basis positieve divergenties te ontstaan. Maar de AEX Index is geen waarde-index meer maar juist een technologie-georiënteerde index. Daar is dus het omgekeerde beeld te zien. Daar zijn de divergenties negatief en lijkt het Momentum van de rally weg te zakken. Het seizoen is daarenboven nog altijd zwak, dus een relatief scherpe reactie in de maanden september en / of oktober mag nog altijd niet worden uitgesloten. Maar voorlopig is de correctie slechts mild te noemen en is het koersdoel van de rally die in maart 2020 is begonnen nog steeds ergens tussen 750 en 760 gelegen. Moet men dan voor die laatste paar procent nog de spreekwoordelijke nek in de strop steken?  Nee, natuurlijk niet, het is tijd om heel voorzichtig te zijn en blijven.

 

De Rente

De rentedaling is de tweede fase ingegaan van wat in Europa ge basis van een nieuwe hervatting van de lange termijn trend van dalende rentes zou kunnen zijn. Maar in de VS heeft de rentedaling meer het karakter van een voortzetting van een fase van correctie in een juist stijgende trend. En dan zitten we daar in de eindfase van de rentedalingen en komt een hervatting van de trend van stijgende rentes uit het begin van dit jaar nu snel in zicht. Dit verschil in technische beelden is niet vreemd. De economische opleving in de VS is al veel verder op scheep dan in Europa en daar wordt bovendien ook nog eens veel meer geld in de economie gepompt dan hier. De kernvraag is momenteel of de economie wereldwijd een nieuwe golf van vertragingen in zal gaan als gevolg van de vierde Corona-golf. Wij geloven daar eigenlijk helemaal niets van.

De enige reden waarom de economie opnieuw last zou kunnen krijgen (althans in het Westen) van een vierde Corona-golf is als ook de IC-belasting flink toeneemt. En dat is vooralsnog niet het geval juist doordat de kwetsbaarste groepen nu in snel tempo volledig gevaccineerd raken. De jeugd krijgt wel Corona en wordt daarmee besmettelijk voor anderen, maar zij worden er zelf veel minder ziek van en de groep die juist wel zieker zou kunnen worden begint steeds beter beschermd te raken. Dus van algehele lockdowns zal in feite niet of nauwelijks meer sprake gaan zijn, even afgezien van min of meer geïsoleerde hoeken in de economie zoals festivals. Wij neigen er dus naar het scenario van de grafieken in de VS als leidend te zien en dat zou betekenen dat de rentedaling van de afgelopen weken zijn / haar einde nadert.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

In lijn met de dalende rente beweegt ook de $ verder omhoog. Maar het gaat langzaam en de weerstand op 0,865 nadert nu rap. 2 cent is de ruimte na afgelopen week nog.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen maakten een turbulente week door. Per saldo kwam Brent niet van zijn plaats, maar de candle die afgelopen week is gevormd is een gevaarlijke. Een lagere opening maandag gevolgd door een hernieuwde daling luidt het einde van de rally in die in maart 2020 is begonnen. En indicatoren divergeren al enige tijd op meerdere time-frames negatief!

 

De prijs van een troy ounce Goud

Goud had een goede week en daar zit meer positiefs in het vat. Indicatoren op dag- en weekbasis zijn gedraaid en geven overal koopsignalen. Inflatie is dood en toch stijgt het goud, rara hoe kan dat?

 

Strategie

Al enkele weken blijven wij achter bij de huidige rally. Maar juist het feit dat wij breed gespreide waarde-geörienteerde aandelenportefeuilles hebben ingericht maakt dat wij deze fase van “underperformance” rustig ondergaan.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

13 juli 2021               14.30   Amerikaanse consumentenprijsindex cijfers (inflatie)

14 juli 2021               11.00   Europese industriële productie (maand op maand)

14 juli 2021               20.00   Publicatie FED’s beige boek (beleidsnotulen en economische vooruitzichten)

16 juli 2021               11.00   Europese consumentenprijsindex cijfers (inflatie)

16 juli 2021               14.30   Amerikaanse detailhandelscijfers

20 juli 2021               10.00   Producentenverwachtingen Europa en publicatie ECB-kredietboek

 

Komende week gaan de eerste kwartaalcijfers weer bekend worden. Op individuele basis kan dat tot verrassingen leiden.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

 

Deel dit bericht: