Beurscommentaar: Rente, rente en nog eens rente

Inleiding:        

Wij hebben het al enige tijd geleden aangekondigd, de markt heeft genoeg van dure fintech en big-tech aandelen. Nu de rente stijgt laten waarderingsmodellen gebaseerd op discounted cashflows overal verkoopsignalen zien en wordt er massaal verkocht. Maar andere ondernemingen profiteren juist van een stijgende rente!

Rente, rente en nog eens rente

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (7 januari 2022) 788,43

Onze conclusie:

Korte termijn negatief
Middellange termijn correctief
Lange termijn positief, maar in gevaar

NB. Calamiteiten niet aanmerking genomen.

We gaan u in dit blog twee grafieken laten zien. De daggrafiek van de AEX Index die u van ons gewend bent is er daar een van. Maar, een grafiek die wij doorgaans voor de Technische Belegger bewaren, is de eerste grafiek waarmee wij gaan uitpakken want er is afgelopen week, bij de aanvang van het nieuwe jaar, een heel belangrijke uitbraak omlaag te zien geweest, die wel eens het verloop van beursjaar 2022 zal kunnen gaan bepalen. Daarom maar meteen de eerste grafiek, waarin u bovenin de ontwikkeling van de Bund future ziet, op weekbasis, en daaronder de grafiek voor boven het bed van iedere belegger, die van de Amerikaanse 10-jaars Treasury index.

De lange (10-jaars)rente op weekbasis

Bund Futures

 

Figuur 1.

 

In die grafiek is de uitbraak omlaag te zien waar wij aan refereerden. Rechts in de grafiek ziet u dat de 10-jaars Treasury Index afgelopen week een flink tik omlaag heeft doorstaan. En dat betekent, dat in de VS de 10-jaars rente een sprong omhoog heeft gemaakt. De daling volgde op een fase van bijna drie maanden waarin de 10-jaars rente in de VS min of meer een pas op de plaats maakte. De markt had net te horen gekregen dat de FED van zins was om haar opkoopprogramma te stoppen en had nog onvoldoende informatie omtrent de vraag of dit ook meteen tot een ronde van renteverhogingen zou gaan leiden.

Maar de notulen van de laatste vergadering van de FED, die afgelopen week werden vrijgegeven, lieten aan de strategie van de FED niets meer aan duidelijkheid te wensen over: niet alleen stopt op korte termijn de FED met het opkopen van obligaties, ze gaat ook de rente al in 2022 ten minste twee keer verhogen en ze gaat direct ook de balans verkleinen hetgeen betekent dat de FED ook niet meer leningen gaat opkopen ter vervanging van afgeloste leningen. Dit is de meest verkrappende uitspraak van de FED sinds heel erg lang. En de obligatiemarkten met name in de VS hadden hieraan genoeg, er volgde een algemene verkoopgolf van langer lopende Amerikaanse obligaties met de uitbraak omlaag in figuur 1 tot gevolg.

 

Een bijkomend probleem, dat nog relatief weinig aandacht krijgt, is het feit dat de Amerikaanse economie langzaam maar zeker een positie van oververhitting begint te bereiken. Steeds meer hoeken in de Amerikaanse economie lopen tegen capaciteitsproblemen op door een te grote vraag en toenemende tekorten op het gebied van arbeid en grondstoffen. Ook dat kan een rente-opdrijvend effect gaan sorteren.

 

De consequentie hiervan is helder. Aandelen die gewaardeerd worden volgens het discounted cashflow model zijn ineens te duur en worden dus afgewaardeerd. En dat zijn de big-tech groeiers, fin-techs (Adyen bijvoorbeeld), en andere snelle groeiers, die momenteel buitengewoon fors gewaardeerd zijn. En daar vielen dan ook flinke klappen. Ook in die hoek konden talloze neerwaartse uitbraken geconstateerd worden.

 

Of dit betekent dat de rente nu snel flink verder zal gaan stijgen is nog de vraag. Want in figuur 1 ziet u nog twee andere dingen die van belang zijn. De 10-jaars Treasury Index kwam direct weer op een volgende belangrijke steungrens uit, de bodem waar pré-Corona eind 2019 deze index pauzeerde na een stevige rentedaling en dus dito koersstijging van de index. Dat betekent dat een snel negatief vervolg niet voor de hand ligt. Eerder moet worden verwacht dat de obligatiemarkt opnieuw een, ditmaal kortere, fase van consolidatie in gaat in de VS.

En het tweede punt dat de grafiek laat zien, is dat ook in Europa de rente verder steeg (de Bund Future tekende voor een vierde negatieve week-candle), maar hier is nog geen sprake van een negatieve doorbraak onder de in de bovenste grafiek getekende oranje steunlijn. Die ligt zelfs nog relatief ver van de koers van deze index. Op zichzelf is dit logisch, de ECB is immers veel minder ver dan de FED in haar strategie om naar het afbouwen van haar balans te gaan end e rente weer te verhogen. Maar de rente is dus ook in Europa gestegen en ook hier betekent dit lagere waarderingen voor de flinke groeiers op de beurs.

AEX

 

Figuur 2.

Donderdag, de dag nadat de notulen van de FED waren vrijgegeven, was het dus hommeles op de beurs in Amsterdam. Met een flinke GAP sprong de beurs omlaag. GAPS worden nog wel eens gesloten, maar dit lijkt meer op een “break away gap” en dat zijn juist beginpunten van nieuwe trends, in dit geval dus het startschot voor een daling. De kans dat de AEX Index op korte termijn de steun van 750 gaat opzoeken is afgelopen week enorm toegenomen. En als dat gebeurt, dan kan men er vergif op innemen dat daarna een verdere doorbraak omlaag gaat volgen waarbij zelfs de steun van 718 – 722 niet meer veilig hoeft te zijn. Het is, kortom, alle hens aan dek momenteel.

 

Daarbij moet wel gezegd worden dat veel beleggers in de voorbije week vrijwel geen verliezen hebben geleden. Beleggers immers die in de meer klassieke waarde aandelen en in banken en verzekeraars belegd waren hebben zelfs een positieve week doorgemaakt. Ook zij zagen de koersen donderdag en vrijdag iets teruglopen, maar bij lange na niet zo erg als beleggers die in de winnaars van vorig jaar belegd waren zoals in Nederland Adyen, ASMI, ASML en BE Semiconductor. Het is heel goed denkbaar dat wij een fase tegemoet gaan waarin de winnaars van vorig jaar per saldo de AEX Index me omlaag gaan trekken, terwijl de achterblijvers van vorig jaar juist keurig op blijven lopen. In dit scenario zakt de AEX Index in de komende weken geleidelijk verder weg, terwijl ondertussen waarde-beleggers toch geld blijven verdienen.

 

Kortom, hoed u voor de AEX Index, maar vergeet niet te blijven zoeken naar de pareltjes op de beurs.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Het is opvallend dat de koers van de $ in het rentegeweld nauwelijks van zijn plaats week. Logisch zou zijn geweest als de $-koers nog wat verder zou zijn opgelopen. Maar hier is wellicht een eerste signaal te zien dat rentestijgingen niet persé positief zijn voor een valuta-eenheid. Als de rente in de $-sfeer stijgt en de rente in de €-sfeer niet of minder, dan wordt de $ aantrekkelijker en is een stijging van de $ ten opzichte van de € te verwachten. Maar als de rentestijging het gevolg is van een uit de hand lopende inflatieverwachting in de VS, dan zal het omgekeerde gebeuren. Hoe hoger de lokale inflatie des te zwakker de munteenheid, kijk maar naar de Turkse Lira waar dit verband zich in extremum aan het voordoen is. Per saldo is hier “the jury still out”. Het was een onbesliste week voor de $ en het is nog onduidelijk wat de korte termijn hier gaat brengen.

 

De Brent Olie prijs

Ondertussen lieten de olieprijzen opnieuw een stijging zien, maar deze stijging vindt nog steeds onder langs een oplopende trend plaats en is daarmee verdacht. De kans dat wij hier nog altijd te maken hebben met een pull-back waarna dus nog een volgende daling gaat volgen is levensgroot aanwezig.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce goud daalde wel weer afgelopen week en dat is op zichzelf ook niet vreemd, want naarmate de rente in de $-sfeer verder stijgt wordt, zeker op korte termijn, goud een onaantrekkelijkere belegging aangezien er op Goud geen rente vergoed wordt (dit geldt overigens ook voor crypto-munten!). Hier is met name van belang wat de Amerikaanse inflatiecijfers ons gaan vertellen. Als die niet dalen in de komende weken, dan wordt Goud wel weer een aantrekkelijker alternatief. Voorlopig beweegt het Goud nog wel boven de lange termijn oplopende trendlijn, dus beleggers kunnen hun posities nog wel vasthouden, maar wie geen positie heeft hoeft nog geen haast te maken met instappen.

 

Strategie

In onze Prijs<Waarde Model verkochten wij afgelopen week de volledige positie in Novo-Nordisk (op 688 DKK). Onze koersdoelen waren al eerder gehaald, maar het technische patroon gaf een duidelijk exit-signaal dat wij gevolgd hebben. Ongetwijfeld heeft het negatieve sentiment rond dit aandeel, dat in 2021 nog tot de parels in onze portefeuilles behoorde, te leiden gehad van een waarschuwing eind vorig jaar, waarin Novo-Nordisk aangaf moeite te hebben met het op pijl houden van haar productie als gevolg van problemen met de toelevering van grondstoffen. Daarmee is het bedrijf geen slechte onderneming geworden, maar zal de groei even stokken en dat heeft veel beleggers kopschuw gemaakt op een moment dat het aandeel al niet meer goedkoop te noemen was. En dus zijn wij uitgestapt.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

11 januari 2022         16.00   FED-voorzitter Powel getuigt in de Amerikaanse senaat

12 januari 2022         11.00   Bruto binnenlands product Eurozone

12 januari 2022         14.30   Consumentenprijsindexcijfers VS (inflatie)

14 januari 2022         14.30   Detailhandelscijfers VS

17 januari 2022           3.00   Cijfers over de Chinese groei van het binnenlands product en de ontwikkeling van de detailhandel

18 januari 2022         11.00   ZEW Sentimentsindicatoren voor Europa en Duitsland

 

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op onze site. Naar verwachting zal de volgende Technische belegger verschijnen op 31 januari.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

 

Deel dit bericht: