Blog: Alle hens aan dek of even rust?

Alle hens aan dek of even rust?

 

Inleiding:        

Optimisme is mooi, maar moet wel breed gedragen worden. Als de AEX Index allerhande weerstanden doorbreekt, maar daarin de enige is, dan wordt het tijd om voorzichtig te worden. Amsterdam kan de voorloper zijn, maar de rest moet dan wel volgen!

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (24 juli 2022) 705,04

Onze conclusies:

Korte Termijn positief, maar draaiend
Middellange termijn reactie
Lange termijn correctie

 

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Ja, er heeft zich een rally afgespeeld en ja, daarbij zijn de voorgaande korte termijn toppen gebroken. Maar vrijdag was een wereldwijde optie-expiratiedag en die eindigde in mineur. Korte termijn indicatoren hebben allemaal een topje laten zien. Dat doet vermoeden, dat er sinds begin juni vooral een fase van correctie heeft plaatsgevonden in een dalende trend. Het lijkt er in veel gevallen op, dat zich een stijgend kanaaltje heeft gevormd en dat is een correctiepatroon, een patroon dat als tijdelijke adempauze geldt. De kans, dat daarna de dalende trend weer hervat wordt, is daarmee groter geworden. Dat de AEX Index het relatief goed gedaan heeft, ligt deels aan de aanwezigheid van enkele sterke technologie-aandelen in deze index. Adyen, ASMI en Prosus hebben een mooi herstel laten zien waardoor de AEX Index meer is opgelopen dan veel andere indices in de wereld.

De Nasdaq 100, de Russell 2000 en de S&P 500 Index zijn minder hard opgelopen en hebben daarbij ook een meer geleidelijk pad bewandeld. De Duitse DAX index heeft ook een rally laten zien, maar daar is de weerstand op 13.500 slechts aangetikt en is de index vervolgens weer wat teruggezakt. Voor ons wordt daarmee deze grens belangrijk om te bepalen of we nu wel of niet een mooie zomer tegemoet kunnen zien. Zolang de DAX Index de grens van 13.500 niet doorbreekt moet gevreesd worden, dat aandelenkoersen nog een volgende daling tot onder de laatste bodems te wachten staan.

De AEX Index op dagbasis

aex  

Op het eerste gezicht lijkt het beeld prachtig. De dalende trendlijn, die eind 2021 is ingezet, is gebroken en de grens van 678 eveneens. Maar de AEX Index staat alleen in dit optimistische beeld en vrijdag, een expiratiedag nota bene, liet een gevaarlijke candle zien. Met het feit dat koersen in de VS die avond zijn gedaald ligt een lagere opening maandag in het verschiet en dan is sprake van een korte termijn top. Het beste dat ons nu kan overkomen is een tijdelijke terugkeer naar de steunlijn van 678. Als die steun het dan houdt, dan is er weinig aan de hand, maar zakken we daardoorheen, dan zal het opnieuw alle hens aan dek worden.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De lange rente daalde afgelopen week opnieuw waarmee in de VS zelfs een korte termijn kopschouderbodem haar voltooiing nadert. Wij gaan er nog steeds vanuit, dat de recessie ni het Westen een druk gaat leggen op het rentebeeld met nog lagere rentes in het verschiet, althans op de lange kant van de yieldcurve. Het probleem daarvan is een verdere afvlakking van deze yieldcurve en dat duidt op een zich verdiepend recessionair scenario.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De belangrijkste lange termijn weerstand voor de $ ligt op 1,05, dat wil zeggen dus ruim onder pari (0,95 in € uitgedrukt, waard e $ nu 1,02 staat uitgedrukt in €). Dat punt is nog niet bereikt en afgelopen week werd zelfs de weg terug omhoog voor de € ingezet. Of deze correctie een lang elven beschoren wordt is nog onduidelijk, komende woensdag komt de FED weer met haar rentebesluit en als dat weer een renteverhoging van 0,75% oplevert zou de $ zomaar weer haar weg omhoog t.o.v. de € kunnen hervatten. De $ wordt daarmee wel gaandeweg steeds duurder en, in termen van de Big Mac, zelfs veel te duur. Technisch bezien zou een langzaam herstel van de € richting 0,92 (1,08 in $’s gemeten) heel normaal zijn. De indicatoren in de weekgrafiek divergeren negatief, dus dit scenario is voorlopig ook het meest waarschijnlijke. Pas daaronder kan van kracht voor de € gesproken worden.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen hebben een pas op de plaats gemaakt afgelopen week. Daarmee is de weg op korte termijn nog altijd omlaag gericht en blijft US$ 86 per vat Brentolie op korte termijn het koersdoel (slotkoers vrijdag US$95,4).

 

De prijs van een troy ounce Goud

Met een laagste koers van US$1.680 bereikte het goud afgelopen week op een haar na de steunlijn van US$1.675, waar de bodem ligt, die in 2021 enkele keren succesvol werd getest. Zoals verwacht steeg de koers daarop weer enigszins. Maar van positieve divergenties is geen sprake, dus wij gaan ervan uit, dat de steun minstens nog een keer getest gaat worden in de komende weken.

 

Strategie

Wij hebben afgelopen week onze posities in HSBC verkocht. Het aandeel heeft het verhoudingsgewijs goed gedaan en er is een mooie winst op gerealiseerd, maar er nadert een forse afsplitsing van een dochter van het bedrijf, die als een dividend aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd en dat hoeft niet persé een positieve uitwerking te hebben. Het feit dat daarbij ook de middellange termijn trend gebroken werd, en het feit dat de lange rente weer daalt met een vervlakkende yieldcurve tot gevolg, deden ons besluiten om dit aandeel aan de kant te zetten.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

25 juli 2022               10.00   Duitse zakelijke verwachtingen (IFO-cijfers)

27 juli 2022                 8.00   Duitse cijfers consumentensentiment

27 juli 2022               14.30   Amerikaanse cijfers orderstroom kapitaalgoederen

27 juli 2022               20.00   Rentebesluit FED

28 juli 2022               11.00   Zakelijk klimaat en consumentenvertrouwen Europa

28 juli 2022               14.00   HCIP-inflatiecijfers Duitsland

29 juli 2022               11.00   Bruto binnenlands product en HCIP-inflatiecijfers Eurozone

1 augustus 2022       16.00   ISM-cijfers Amerikaanse industrie

3 augustus 2022       11.00   Europese detailhandelscijfers

3 augustus 2022       16.00   ISM-cijfers Amerikaanse dienstensector

 

Het cijferseizoen is in volle gang nadert haar einde, maar komende week is nog druk.

 

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: