Blog: Alle hens aan dek, Pullback voorbij?

Alle hens aan dek

Inleiding 

Donderdag 3 februari werd met donderend geraas een belangrijke steunlijn gebroken door de Bund future. Daarmee is een groot bodempatroon in de Europese rente voltooid. De rente stijgt en deze stijging gaat nog even duren. En dat is niet goed voor (groei)aandelen!

Is de pullback al voorbij?

 

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (6 februari 2022) 747,17

Onze conclusies:

Kort termijn negatief
Middellange termijn correctie
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen 

 

Wie alleen naar de slotstanden van de weekkoersen kijkt heeft weinig enerverends gezien afgelopen week. Zo steeg zelfs de AEX Index iets ten opzichte van een week geleden. Maar er is wel degelijk veel vuurwerk te zien geweest. Om te beginnen was daar het buitengewoon slechte nieuws van Meta (Facebook), dat op dat nieuws een veer van ruim 25% liet. Direct daarna kam Amazon met beter dan verwachte cijfers en liep de hele big-tech sector weer een stuk van het verlies van de dag ervoor in. Maar de rally die we nu gezien hebben is voorlopig niets anders dan een pullback naar het punt van de neerwaartse uitbraak ruim twee weken geleden. En ondertussen vond elders een nog veel belangrijkere koersval plaats namelijk op de obligatiemarkten.

De Bund future brak door een steunlijn heen die een top markeert die al bijna drie jaar lang bestaat. Want zelfs de ECB moest schoorvoetend erkennen, dat de inflatie meer zorgen baart dan mevrouw Lagarde al langere tijd roept. Natuurlijk, de ECB verwacht nog steeds een dalende inflatievoet in de tweede helft van dit jaar, maar een rentestijging in de tweede helft van 2022 in Europa is niet meer ondenkbaar. Het mogelijk, dat komende week de pullback op de aandelenmarkten nog even doorzet, maar reken er niet al te vast op. Want met een fors gedaalde koers van de Bund future is een versnelling omlaag in de komende week van veel aandelenkoersen goed denkbaar. Banken en oliebedrijven zijn de enige uitzonderingen op het ogenblik. Groeiaandelen laten het juist volledig afweten. Beleggers staan in de verkoopstand en dat is niet van de ene op de ander dag voorbij.

AEX

Figuur 1.

De reactie omhoog bracht de AEX Index kortstondig tot boven de neklijn, maar donderdag was het al voorbij en werd de weg omlaag opnieuw ingezet. Een pullback bestaat doorgaans uit twee kleine rallies, dus het is mogelijk dat de AEX Index nog een tweede keer de grens van 770 gaat testen, maar veel mag heir niet van verwacht worden. Indicatoren zijn voldoende hersteld om een volgende daling mogelijk te maken. Het gehele beeld oogt bijzonder gevaarlijk. Het koersdoel van de kopschoudertop die in de voorbije maanden is neergezet valt samen met toppen en bodems uit het begin van 2021 (677 – 688) en is daarmee een logisch punt voor het einde van de huidige correctie. Maar dat betekent dat er nog gemakkelijk 10% van de AEX af kan vanaf het huidige niveau!

 

De lange (10-jaars) rente

En met donderend geraas zakte de Bund-future afgelopen week door een steunlijn, die al sinds begin 2019 bestaat. De lange termijn bodem in de lange rente in Europa is een feit. In de VS was dit al langer het geval en is de rente verder doorgestegen. Het lijkt erop, dat wij komende week een verdere versnelling krijgen in de stijging van de rente, zowel in de VS als in Europa. Dat ondersteunt het zwakke beeld van de aandelenmarkten en doet vermoeden, dat de weg omlaag snel zal worden ingezet, nu zowel op de aandelenmarkten als ook in de obligatiemarkten. De volgende steun voor de Bund future ligt op ongeveer 157,5, tegenover een slotkoers afgelopen vrijdag van 166,06!

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Met een flinke tik omlaag sloot de $ een periode af, waarin de koers langzaam maar zeker richting de bovenkant van de lange termijn dalende trend t.o.v. de € is gekropen. Ongetwijfeld heeft dit veel beleggers op het verkeerde been gezet. Maar de weg omlaag is ni ingezet. Het koersdoel is 0,826 voor de kortere termijn en daarna kan er nog veel meer vanaf. Wie de media gevolgd heeft, heeft ook in een van de vele achtergrondstudies (Financieel Dagblad) kunnen lezen waar deze plotselinge zwakte vandaan komt. Waar in Europa de Corona-pandemie door overheden is gepareerd, althans in financiële zin, met steunloketten, heeft de Amerikaanse overheden $’s uitgestrooid. Het gevolg is een uit de hand gelopen begrotingstekort in de VS en een veel minder zwaar belaste overheidsfinanciering in Europa. Opnieuw heeft men in de VS gereageerd met het drukken van dollars en opnieuw is dat in Europa veel minder het geval geweest. Het gevolg: een (veel) hogere inflatie in de VS en dus een zwakkere munt.

 

De Brent Olie prijs

En opnieuw liepen de olieprijzen afgelopen week verder op, nu voor de zesde week op een rij. Daarmee oogt het beeld nog meer overbought dan het vorige week al deed. Ruimte is er nog, maar niet veel meer. Voor Brent is de ruimte nog zo’n 5% vanaf het slotniveau van afgelopen vrijdag. De weerstand ligt bij ongeveer US$86 – US$87 per vat.

 

De prijs van een troy ounce Goud

In al dit geweld deed de goudprijs vrijwel niets. In $’s gemeten steeg de koers nog iets, maar de koersdaling van de $ werd in € niet gecompenseerd. Per saldo is aan het algehele beeld, dat wij in de Technische Belegger van vorige week schetsten, niets veranderd. Maar het moment van beslissing komt almaar dichterbij.

 

Strategie

Opnieuw hebben wij een aandelenpositie verkocht, ditmaal werden de aandelen Nokia uit de Europa Selector verkocht. Er is een mooie winst op behaald, maar dit is niet een markt om in dit type aandelen te zitten. Het saldo liquiditeiten in de portefeuilles van onze klanten loopt daarmee weer verder op.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

10 februari 2022       14.30   Amerikaanse inflatiecijfers consumentenbestedingen en Amerikaanse werkgelegenheidscijfers

11 februari 2022         8.00   Duitse inflatiecijfers

11 februari 2022       16.00   Consumenten sentiment Michigan

11 februari 2022       17.00   Monetair beleid rapport Amerikaanse FED

15 februari 2022       11.00   Bruto binnenlands product Europa

 

Het cijferseizoen is nu in alle hevigheid losgebarsten en heeft al tot flink wat forse koersverschuivingen geleid. En bovendien is de dreiging van Rusland jegens Oekraïne verder toegenomen. Dat draagt allemaal niet bij aan de broodnodige rust in de markten.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl De volgende uitgave van De Technische Belegger zal 28 februari 2022

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

 

Deel dit bericht: