Blog: And on we go

Inleiding:        

Op de beurs is weer een correctiefase afgesloten met een uitbraak omhoog. Donkere wolken op het rentefront pakken zich samen, maar voorlopig leidt dat alleen maar tot een wat minder constant oplopende beweging in de AEX. De trend zelf blijft daarmee nog positief. Maar het goud is wel uitgebroken!

And on we go

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 november 2021) 820,30

 

Korte termijn positief
Middellange termijn positief
Lange termijn positief

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen.

Kunnen denken dat Glasgow invloed uitoefende, maar helaas maken politici er tegenwoordig een dusdanig potje van dat financiële markten niet eens meer kijken naar het toneelspel dat in Glasgow is opgevoerd. Iedereen is het er over eens dat er iets gedaan moet worden, maar Glasgow bewijst eens temeer dat economische en geopolitieke belangen belangrijker zijn dan ons klimaat en de wijze waarop wij als mens met elkaar omgaan. En financiële markten weten dat. Zij zien meewarig het circus aan, houden hooguit even pas op de plaats en kan dan weer over tot de orde van de dag.

En die ligt in een bullmarkt waar het zwaard van Damocles een potentiële rentestijging is die er hoe dan ook aan gaat komen, maar waarvan in feite alleen nog de vraag openstaat wanneer die voor een trenddraai in de rente gaat zorgen. In de VS is men daar meer bezorgd over dan in Europa en dus was een correctie te zien in de Amerikaanse beurzen na de uitbraak omhoog een week eerder van de Russell 2000 Index. Maar in Europa kabbelden de markten  rustig verder.

Wel is overal duidelijk, dat de onderliggende sectordraai in volle gang is. Volatiliteit in de big-tech is toegenomen, terwijl goede berichten in de meer klassieke industrie flink beloond worden (Anheuser Inbev, om maar voorbeeld te noemen in de rij favorieten die wij zelf al enige tijd voor veel van onze klanten in portefeuille houden).

 

De AEX Index op dagbasis

AEX Figuur 1.

 

Die sectordraai is zichtbaar in het verschil tussen de AEX Index en de DAX Index. De laatste kabbelde rustig voort afgelopen week met weer nieuwe toppen tot gevolg. De AEX Index daarentegen hield zich weliswaar prima staande, maar tikte niet meer een hogere top aan.

Dat zal nog wel gaan  gebeuren, maar vermoedelijk zal het tempo van stijging voor de AEX Index gaan afnemen waar dat tempo voor andere markten wat zal gaan toenemen. De indicatoren in de figuur duiden zelfs op een correctie die nog even te gaan heeft. De CCI ligt hoog maar divergeert negatief en de Oscillator daar net boven divergeert zelfs duidelijk negatief. Dit soort fases kunnen langdurig aan houden, maar het betekent wel een minder betrouwbaar vervolg in de trend en een correctieve beweging aan het einde (over enkele weken misschien pas), die de huidige langzaam oplopende beweging in een keer kortstondig ongedaan maakt. Maar voor nu is het wat ons betreft helder, de markt heeft haar oplopende trend hervat en er is nog geen aanleiding om te veronderstellen dat hier snel een einde aangaat komen.

 

De rente

Wereldwijd kwam de plotselinge rentedaling na de bijeenkomsten van de twee grootste Centrale Banken in de wereld weer tot stilstand. In de VS werd de rentedaling zelfs weer helemaal ongedaan gemaakt. En dat mag niet bevreemden, de inflatiecijfers vallen voortdurend tegen en wijzen weer eens op het onvermogen van Centrale Banken om dit soort cijfers goed in te schatten. Het maakt markten nerveus. Erger is, dat hiermee het hele rentebeeld weer in gevaar komt. Als de rente vanaf het huidige niveau weer gaat stijgen, dan is er niet veel meer nodig voor een forse doorbraak met een potentiële crash-achtige beweging in de obligatiemarkten tot gevolg. Zover is het nog niet, maar spannend blijft het.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ heeft een belangrijke horde in het gevecht met de € genomen. De oplopende trendlijn, die al sinds 2008 bestaat en die betekent dat de $ langzaam sterker werd ten opzichte van de € De rentestijging heeft ook zijn weerslag gehad op de koers van de $. Die daalde afgelopen week weer iets. Toch lijkt het nog te vroeg om een hervatting van de lange termijn dalende trend te voorzien. De kans dat wij komende week of weken nog een verder herstel van de $ gaan zien is nog altijd aanwezig. Ook hier is het probleem in werd in 2020 gebroken hetgeen ene nieuwe lange termijn fase van verzwakking van de $ inluidde. Maar afgelopen week, na maanden van consolidatie onder die trendlijn, is de $ toch weer omhoog gebroken. Voor de zeer lange termijn trend verandert daarmee niet veel. Fundamenteel bezien is de $ een zwakke munt ten opzichte van de € en dat is hiermee niet veranderd. Maar voor de kortere termijn  (enkele weken tot maanden), kan dit betekenen, dat de $ nogmaals de dalende lange termijn trendlijn gaat opzoeken en die ligt momenteel rond 0,90, ofwel nog zo’n 2,5 cent hoger. Maar dit betekent wel, dat de fundamentele zwakte van de $  voorlopig geen punt van zorg meer is voor aandelenbeurzen. $-risico’s mogen weer even ongedekt open blijven.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen hebben opnieuw een rustige, licht dalende week achter de rug. Door de stijging van de $ kan zelfs in € bezien van een goede week gesproken worden. Hoe het ook zij, de correctie verloopt mild en belooft een hervatting van de oplopende trend binnen enkele weken.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Goud heeft een duidelijk koopsignaal gegeven afgelopen week. Eerstvolgende doel is US$1.920 per troy ounce, maar daar zal het wel niet lang blijven liggen. De lange termijn trend is opwaarts gericht en afgelopen week weer hervat. Koersdoel uiteindelijk: US$2.950 per troy ounce.

 

Strategie

Wij zijn op zoek naar koopkandidaten. In de Europa Selector was dat afgelopen week Aquafil, nadat we dit aandeel eerder ook al in onze “deep impact” ESG-portefeuilles hadden opgepakt.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

16 november 2021    11.00   Bruto binnenlands product Eurozone

16 november 2021    14.30   Detailhandelscijfers VS

18 november 2021    11.00   Inflatiecijfers Eurozone

22 november 2021    10.00   IFO cijfers over Duitse zakenklimaat (setiment)

23 november 2021    10.00   PMI Cijfers Europese industrie en diensten

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

 

 

Deel dit bericht: