Blog: Black Monday nadert!

lettergrootte
Black Monday nadert!

Inleiding:    

Laat u niet bedriegen door het korte termijn herstel van de AEX Index

Het is oktober, black Monday ligt nog voor ons, de markt heeft zijn opgaande trend gebroken, tijd om heel erg voorzichtig te zijn. Een paar oplopende dagen betekent niet dat deze correctie voorbij is.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (slot 8oktober 2021) 772,05

Onze conclusie

Korte termijn Negatief
Middellange termijn Negatief, correctie
Lange termijn corretie in bullmarkt

NB. Calimiteiten niet in aanmerking genomen.

Uitbraken omhoog van de koersen van vrijwel alle grote oliemaatschappijen en een groot deel van de algemene banken en grotere verzekeraars in het Westen hebben de reactie omlaag afgelopen dagen enigszins getemperd. Ondertussen bleven de grotere tech-ondernemingen en de semiconductor bedrijven enigszins liggen qua koers met als gevolg een licht herstel. Maar de lange rente, de alles bepalende factor momenteel, bleef ook afgelopen week weer stijgen. De Nederlandse staat krijgt nog maar 0,03% toe op een lening van 10 jaar waar dat eerder dit jaar meer dan een half procent per jaar was. Het vreemde is echter, dat deze stijging minder logisch is geworden, nu de economische cijfers meer en meer op een vertraging wijzen. De tekorten in verschillende delen van de economie (chips, transportcapaciteit, maar ook arbeid) beginnen hun economische tol te eisen. De stijgende gasprijzen zijn natuurlijk een probleem, zij zorgen voor extra druk op de inflatiecijfers en dat leidt dan weer tot een verder oplopende rente. Maar zij zorgen ook voor een verdere vertraging van de economie nu meer en meer ondernemingen hun productie stilleggen omdat de gasprijzen te hoog geworden zijn. Per saldo zal dit de economische vertraging die al ingezet was alleen maar versterken. En dat is dan weer een argument voor de centrale bankiers om het opkoopprogramma van obligaties niet stop te zetten en daarmee tapering dus uit te stellen. En dat betekent een einde aan de rentestijgingen, althans voorlopig.

 

Kortom, een spagaat is geboren. En de kernvraag die momenteel aan markten voorligt is welk scenario belangrijker is, de vertragende economie of de uiteindelijk onherroepelijke verdere rentestijging. Voeg dat bij eht feit dat het oktober is en u zult begrijpen dt de cocktail voor beleggers momenteel uiterst giftig is.

 

Ondertussen is de correctie in de koerstrends van grotere techbedrijven zoals ASML, ASMI, Adyen etc. nog maar net begonnen en zeker nog niet ten einde. Dat de AEX Index nog niet zo zwaar onderuit gegaan is heeft in feite vooral te maken met het feit dat zwaargewichten als Shell en enkele grootbanken juist opwaarts zijn uitgebroken. Maar of deze uitbraken stand gaan houden is nog zeer de vraag. Een reactie terug naar het punt van uitbraak, gecombineerd met een verdere daling van de grotere techbedrijven kan zomaar voor een forse verdere koersdaling van de AEX zorgen.

AEX

Figuur 1.

 

De daggrafiek van de AEX Index laat duidelijk zien, dat de koersdaling van de afgelopen twee weken van grote betekenis was. Want de oplopende oranjerode trendlijn is gebroken en die bestond al enige tijd. Het herstel in de laatste paar dagen was er, maar was weinig overtuigend. Het is op zich niet vreemd als een index na een doorbraak omlaag terugkeert tot aan de trendlijn die eerder was gebroken. In dit geval is dat nog niet gebeurd en dat zou best in de komende dagen alsnog kunnen gebeuren. Maar voorlopig betekent dat alleen maar, dat de correctie met een adempauze bezig is. Het is dan slechts een kwestie van tijd voor de volgende stap omlaag van start gaat. En deze correctie is zeker nog niet voorbij. Het meest logische eerste doel van deze correctie is 718 – 722 voor de AEX Index. En dat punt is nog niet bereikt.

 

De indicatoren geven geen enkele indicatie, dat de reactie voorbij zou kunnen zijn, en dus moet met dit scenario van een verdere daling rekening gehouden worden als het meest waarschijnlijke. Het is dus nog te vroeg om in te stappen. En vergeet niet, black Monday, statistische gezien al jaren de slechtste beursdag van het jaar, ligt nog voor ons.

 

De Rente

De lange rente, zowel in de VS als in Europa, is ook afgelopen week weer gestegen. Zowel in de €-zone als in de $-sfeer is de rente nu aanbeland bij de lange termijn weerstand die ook al in mei 2021 en vlak voor de Covid-19 uitbraak op de borden stond. En dat betekent, dat het nu spannend wordt. Want een verdere stijging betekent een zeer belangrijke lange termijn trendwijziging met alle gevolgen van dien. Maar of deze doorbraak op korte termijn gaat plaatsvinden valt nog te bezien. Want er zijn steeds meer signalen, die er op wijzen, dat de economische groei wereldwijd aan het vertragen is. En dat kan leiden tot enig uitstel van het moment waarop de Centrale Banken in de VS en in Europa met tapering gaan beginnen.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ heeft een pas op de plaats gemaakt, op een cruciaal niveau, namelijk op de licht oplopende lange termijn trendlijn, die vooralsnog dus als weerstandlijn dienst doet. De korte termijn indicatoren zijn inmiddels in “overbought” territorium aanbeland en dat betekent een potentiële draai omlaag. Wij gaan er nog altijd vanuit, dat de $ per saldo binnen afzienbare tijd de lange termijn dalende trend gaat hervatten. Maar “the jury is stil out”.

 

De Brent Olie prijs

Hetzelfde geldt voor de olieprijzen, die zijn nog iets opgelopen afgelopen week, maar ook hier is een belangrijke weerstandslijn bereikt en indicatoren divergeren in dit geval zelfs al negatief. Ook hier lijkt een trenddraai, althans voor de korte termijn, in de maak.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Er is een pas op de plaats gemaakt afgelopen weken maar een die veel weg heeft van een korte termijn bodem. En dat zou dan een bodem zijn die als rechter schouder van een kopschouderbodem geldt. Als het technische patroon, zoals wij dat interpreteren, klopt, dan gaan wij in de komende weken weer een stijging van de goudprijs zien.

 

Strategie

Wij hebben een mooie kaspositie en blijven lekker even aan de zijlijn staan.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

12 oktober 2021        11.00 Europees en Duits industrieel sentiment (ZEW)

13 oktober 2021        11.00   Europese industriële productie

13 oktober 2021        20.00 Notulen afgelopen FED-vergadering

14 oktober 2021        14.30   Amerikaanse werkgelegenheidscijfers

15 oktober 2021        14.30   Amerikaanse detailhandelscijfers

19 oktober 2021        11.00   Europese consumentenprijzen (inflatie)

 

Er is een reactie aan de gang, de volatiliteit neemt toe, dat kan, in oktober en in een correctieve fase tot extreme reacties leiden.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur