Blog: Blow off patroon

lettergrootte
Op naar de sterren

Inleiding: 

De aandelenmarkten hebben de opgaande trend in brede zin weer opgepakt. De najaarsrally lijkt daarmee te zijn begonnen, een beetje vroeg weliswaar maar toch. Onderliggend is echter te zien dat zich wel degelijk een verschuiving voordoet. En het gevaar van individuele blow-off-patronen is en blijft levensgroot aanwezig.

 

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (slot 5 november 2021) 819,72

Korte termijn positief, maar gevaarlijk
Middellange termijn positief
Lange termijn positief

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen week was de doorbraak omhoog uit een lange termijn zijwaartse gelijkbenige driehoek van de Russell 2000 Index. Deze, zeer breed samengestelde index in de VS (zie de laatste editie van onze nieuwsbrief, De Technische Belegger), bewoog zich sinds februari van dit jaar in een zijwaarts patroon en dat patroon is afgelopen week met de uitbraak omhoog voltooid. Het koersdoel, dat berekend kan worden, is 2.600 terwijl de index vrijdag sloot op 2.402,43. Dat is een brede koersstijging voor de Amerikaanse aandelenmarkt van zo’n 8%, die voor ons ligt. Natuurlijk kan de index even terugkeren naar het punt van de uitbraak (2.321) maar het beeld is een klassiek beeld van een fase van correctie waaruit de trend naar boven is hervat. En ook in Europa (bijvoorbeeld de DAX Index) werd deze uitbraak bevestigd. En er zijn voldoende argumenten om dit optimisme te ondersteunen. Op de eerste plaats lijken markten de lezing van centrale banken te accepteren, als zou de inflatiestijging van tijdelijke aard te zijn.

De 10-jaars rente daalde afgelopen week over een breed front, zowel in Europa als in de VS. Daarnaast lijken markten ook te accepteren, dat de productietekorten die zich in de wereld her en der voordoen, van tijdelijke aard zijn. Onduidelijk is immers hoeveel van deze tekorten samenhangen met hamstergedrag bij ondernemingen. Er zijn ondernemingen, die last hebben van de tekorten (veel automobielfabrikanten bijvoorbeeld hebben de eigen productie tijdelijk stil moeten leggen), maar er zijn ook veel ondernemingen, die helemaal geen last lijken te hebben van dit soort tekorten.

Bovendien lijken de arbeidsmarktcijfers in de VS er op te wijzen dat de tekorten aan personeel weer afnemen. En dan is er het gegeven, dat de afbouw van opkoopprogramma’s weliswaar in december in elk geval in de VS van start zal gaan, maar dat het tempo van de afbouw niet direct tot problemen zal leiden in de aandelenmarkten. En ten slotte is het negatieve seizoen voor aandelen voorbij. Dat daarbij niet zomaar alles wat rijp en groen is gekocht kan worden moge ook duidelijk zijn. Want in sommige hoeken waren de waarderingen voor aandelen al uitzonderlijk hoog en lopen die waarderingen alleen maar verder op. Een koerswinstverhouding van ruim boven 200 (Adyen) heeft geen enkele gezonde basis.

AEX

Figuur 1.

 

Waar andere beurzen duidelijke koopsignalen lieten zien steeg de AEX Index weliswaar mee, maar hier oogt het beeld aanzienlijk vermoeider dan elders. Het tempo van stijging zal beduidend minder worden voor de AEX. En dat onderstreept onze al langer levende gedachte, dat wij een duidelijke sectorrotatie voor de boeg hebben. De oplopende oranje trendlijn in het midden van de grafiek is nu een weerstandslijn geworden. De index schurkt er tegenaan, maar slaagt er niet in om met kracht door die grens heen te breken. Indicatoren onderin de grafiek spreken elkaar ook enigszins tegen. Het Momentum is positief en ligt nog laag, maar de CCI ligt hoog en draait juist omlaag. Dat duidt erop, dat de omzetten tegenvallen en de stijging in Amsterdam dus niet met toenemende omzetten gepaard gaat. Dat staat in schril contrast tot het beeld van de Russell 2000 waar de uitbraak omhoog met kracht gepaard ging. Ook de ASCX (Amsterdam All Shares Index) loopt weliswaar op, maar hier is zelfs nog helemaal geen sprake van een uitbraak omhoog. Het lijkt duidelijk niet Amsterdam te worden, die de huidige rally zal trekken.

 

Maar de trend is stijgende, dat staat buiten kijf.

 

De Rente

Met het uitblijven van concrete maatregelen is de Bund-future afgelopen week flink opgesprongen. Zowel in Europa als in de vS is de 10-jaars rente daarmee gedaald en zijnd e korte termijn stijgende trendlijntjes in de rentegrafieken gebroken. Het acute gevaar voor een verdere rentestijging is daarmee van de baan. De FED heeft aangekondigd dat zij in december de eerste stap in haar programma van tapering zal gaan zetten en “the jury is still out” voor wat de standvastigheid van mevrouw Lagarde betreft. Maar als de inflatiecijfers niet al te veel tegenvallen in de komende week, zal er van het rentefront weinig gevaar voor de aandelenmarkten te duchten zijn.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers blijft langs de lange termijn oplopende trendlijn omhoog kruipen. Daarmee is van een uitbraak geen sprake terwijl indicatoren inmiddels de weg omlaag hebben opgezocht. De meest waarschijnlijke weg is nog altijd omlaag uiteindelijk, maar een verkoopsignaal is nog steeds niet gegeven. 0,855 is de steun die in de gaten gehouden moet worden, daaronder is het verkoopsignaal een feit.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen zijn aan een correctie omlaag bezig, maar vooralsnog heeft de steun op US$60 per vat Brentolie het prima gehouden. Indicatoren zijn nog niet terug bij af, dus wij gaan er vanuit, dat de correctie nog niet ten einde is.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Ondanks al de relatief positieve signalen voor obligatiemarkten en aandelenmarkten is de goudprijs toch weer wat opgelopen. We naderen nu de neklijn van US$ 1.830 per troy ounce. Een doorbraak omhoog door deze grens levert een mooi koopsignaal met dito instappunt op. En dit moet beleggers te denken geven, want het is in feite vreemd, dat het beeld van de goudprijs zo positief is als men naar de andere grootheden kijkt, die hierboven besproken zijn.

Strategie

Wij kopen voorzichtig aandelen van achtergebleven ondernemingen, uitgaande van het feit dat wij in de blow-off-structuren van sommige aandelen niet meer mee willen doen, maar dat de brede markt wel weer koopsignalen vertoont.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

  9 november 2021    11.00   ZEW Economisch sentiment eurozone en Duitsland

10 november 2021    14.30   Amerikaanse inflatiecijfers consumentenbestedingen

12 november 2021    11.00   Industriële productiecijfers Eurozone

12 november 2021    16.00   Michigan Consumer Sentiment Index

18 november 2021    11.00   Europese inflatiecijfers consumentenbestedingen

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur