Blog: De lente is in aantocht!

De Lente is in aantocht

De lente is in aantocht!

Datum 1 maart 2024

Nu de winter op zijn laatste benen loopt kunnen wij ons gaan opmaken voor de lente. Dit is ook vanuit economisch perspectief van belang. We hebben immers in Europa een grote afhankelijkheid van gas en met de aankomende lente zal ook de vraag naar gas verder afnemen. Dit is zowel voor de consument als ook voor het bedrijfsleven van groot belang. Een meevallende energie nota zal een positief effect hebben op het consumentenvertrouwen en ook op de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Inmiddels zijn de gasprijzen dan ook weer gedaald naar historisch lage niveaus.

De aangegeven daling van fossiele brandstoffen zal doorwerken in de gehele bedrijfsketen en zorgen voor de noodzakelijke verder daling van de inflatie. Dit in combinatie met een nog altijd redelijk draaiende economie met name in de VS geeft eigenlijk een ideale omgeving voor risicovolle beleggingen. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat er door plotselinge gebeurtenissen een reactie op de beurs voelbaar zal zijn, maar structureel zijn de economische omstandigheden positief.

Het positieve scenario zal niet voor het gehele jaar door blijven gaan. De economie zal mede afhankelijk van het rentebeleid van de centrale banken toch in een vertraging komen. Financiële markten zullen daarop vooruit lopen. Onze verwachting is wel dat er meer renteverlagingen door de  centrale banken zullen worden doorgevoerd dan de markt nu verwacht. Dit is met name ingegeven  door de investeringen die nodig zijn op het gebied van energie transitie en defensie.

Het huidige positieve beeld is ook terug te vinden in de gerapporteerde kwartaalcijfers van de bedrijven. Deze waren ten opzichte van de verwachtingen in meerderheid positief. Hier dient wel gesteld te worden dat de verwachtingen eerder al naar beneden waren bijgesteld. Uitschieters waren ook het afgelopen kwartaal te vinden in de chipsector. Deze sector blijft de verwachtingen overtreffen, aangewakkerd door de enorme investeringen in AI technologie.

De obligatiemarkten blijven, door het uitblijven van signalen dat de rente op korte termijn wordt verlaagd, negatief gestemd. Deze 10jaars rente steeg in februari van 2,45% naar 2,73%. We zien de rente mogelijk nog iets stijgen maar zien nu al kansen om de rentegevoeligheid van de portefeuille wat te vergroten om te kunnen profiteren van de aankomende renteverlagingen.

De AEX index steeg verder, gedreven door de chipsector van 818,21 naar 848,44. Dit is een stijging van 3,69% in de maand februari. Deze stijging vond plaats in een omgeving waar de Nederlandse 10 jaar rente verder opliep. Op aandelengebied hebben we de allocatie iets verminderd.

We continueren onze goud positie en zullen de vrijgekomen middelen uit afromen van aandelen herbeleggen in obligaties. Dit zal zowel in langere Europese staatsleningen gebeuren, alsook in obligaties van opkomende landen.

Frits Vogel

Directeur Wealth Management

Deel dit bericht: