Blog: De onderhuidse paniek is te ruiken

De onderhuidse paniek is te ruiken

Inleiding:        

Als er één conclusie valt te trekken uit de koersbewegingen van afgelopen week, dan is dat, dat de Bulls en Bears in een stevig gevecht met elkaar zijn waar de winnaar nog niet is opgestaan. Deze markt is levensgevaarlijk op de korte termijn. Een crash in de komende weken is goed denkbaar, maar een draai ten goede evenzeer.

 

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (16 oktober 2022) 630,58

Korte termijn: Negatief
Middellange termijn: Negatief
Lange Termijn: correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Hoe vreemd het ook moge klinken, de beste plaatjes zijn momenteel te vinden bij de indices die afgelopen week nieuwe dieptepunten hebben opgezocht. De Nasdaq 100 Index is naar onze mening nu de index om in de gaten te houden. Die veerde donderdag flink op om vrijdag vervolgens weer vrijwel de gehele winst in te leveren. En dat allebei, nadat deze index door de bodem van 30 september, die samenviel met de bodem van 16 juni, was gezakt. Het beeld dat daardoor ontstaat is exemplarisch voor de Amerikaanse markt en is enerzijds levensgevaarlijk maar kan anderzijds net zo goed het einde van de Bear inluiden.

Het beeld is gevaarlijk omdat de beweging van donderdag en vrijdag kan worden uitgelegd als een kort herstel, een pullback, naar het niveau van de uitbraak. In dat geval gaan we in de komende weken een verdere daling meemaken, die de Nasdaq 100 Index zal terugbrengen tot de top uit begin 2020 op 9.736 (tegen een slotkoers vrijdag van 10.692, dus nog een daling van ca 9%!). Maar de enorme volatiliteit waarmee de afgelopen dagen beurzen op en neer bewogen is ook een bewijs van het feit dat Bulls en Bears momenteel een stevig gevecht uitvoeren met elkaar waarbij de Bulls zeker op de korte termijn absoluut niet kansloos zijn.

Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van een al flink gedaalde markt en in een omgeving waarin er vooral gespeculeerd wordt over vragen als “is de inflatie over zijn piek heen of niet?”, “komt er nu wel of niet een stevige recessie in de VS?” en “hoe zwaar is eigenlijk de Europese afhankelijkheid van Russisch gas komend jaar nog?”. En hier komt ook nog bij het feit dat in het Westen het cijferseizoen weer is begonnen (de 3de kwartaalcijfers van enkele grote Amerikaanse banken afgelopen week stemden niet persé tot tevredenheid). Dit betekent, dat markten in het onzekere leven, het in feite zelf niet weten. Dat is altijd een goede voedingsbodem voor veel volatiliteit, maar ook voor een naderende trendomslag.

 

De beste strategie voor lange termijn beleggers in dit soort markten is stilzitten, huiswerk doen, de eigen administratie op orde brengen en vooral niet handelen!

Spannend gaat het in elk geval wel worden, en alweer in de maand oktober! Maar weet dan, dat het statistisch beste koopmoment voor aandelen in de eerste week van november ligt!

AEX index grafiek  

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index was donderdag een van de weinige uitzonderingen in Europa, die ook door de bodem van september zakte. Maar het herstel volgde dezelfde dag nog waarmee de AEX Index een bijzonder sterke candle neerzette die zomaar het einde van de Bear kan betekenen. Zelfs de zwakke prestatie van vrijdag past nog steeds in een potentieel bodempatroon. Het probleem met dit soort plaatjes is echter, dat in een crash-achtige omgeving dit type candle-patronen elkaar een paar keer op kunnen volgen met telkens scherpere, grotere bewegingen omlaag als resultaat. De enige conclusie die hieruit vooralsnog getrokken kan worden, is dat de kentering in termen van tijd nabij is, maar waar nu precies de bodem gaat liggen kan hier niet uit gedestilleerd worden. En afgaande op de beweging vrijdagavond in de VS is het goed denkbaar dat de AEX Index komende week nogmaals een flinke veeg uit de pan krijgt met weer een sterke herstel candle als vervolg, maar dan vanaf een lager niveau. De onderhuidse paniek is te ruiken en daarmee is dit een markt om aan de kant te blijven staan.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Opnieuw beleefden obligatiebeleggers een slechte week, zowel in de VS als in Europa. Maar de ellende is hier vrijwel voorbij, want we naderen nu de belangrijkste weerstanden uit de periode 2002 – 2006. Natuurlijk is geen enkele weerstand heilig, maar de snelheid waarmee nu de lange rente is opgelopen is ongekend. Hij zal gevolgd worden door een langdurige fase waarin markten vooral gaan zitten wachten op concreet nieuws. De huidige rentestijging in de BVS houdt rekening met een verhoging van de korte rente door de FED van de huidige 3,25% naar ca 4,5% à 5,0%. Algemeen gaat men er daarbij vanuit, dat al in de komende weken de volgende stap naar 4% wordt gezet. Dat betekent daarna nog een of twee stappen van 0,5% per keer en dat ook nog eens voor eind maart van 2023. En aangezien markten de neiging hebben om een maand of zes op dit soort bewegingen vooruit te lopen, is het niet meer dan logisch om te veronderstellen, dat wij momenteel in de overdrijvende fase zijn beland. Voeg daaraan toe dat genoemde belangrijke weerstanden bijna bereikt zijn en het is logisch om te veronderstellen, dat de ellende op de obligatiemarkten vrijwel voorbij is. Voor de CBOE 10 Year Treasury index, die nu op 110,55% staat, is een daling naar 105% zo ongeveer het maximale waar wij nog rekening mee houden. En bedenk daarbij dat te hoogste koers in april 2020 voor deze index 140,75% was.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Ondanks een verder stijgende rente heeft de koers van de $ opnieuw een pas op de plaats gemaakt afgelopen week. Het technische beeld begint meer en meer op dat van een korte termijn top te lijken. Het gevecht tussen Bulls en Bears vindt ook hier plaats, en wel tussen de grenzen 1,05 en 1,00. De belangrijkste steun daaronder ligt op 0,92.

 

De Brent Olie prijs

Het was even de vraag of OPEC er in zou slagen om de daling van de olieprijzen te stoppen en voor een hernieuwde stijging te zorgen, door de productie in te perken. President Biden was “not amused” maar hij had zich niet druk hoeven te maken over de olieprijzen. OPEC zorgde slechts voor een kortstondige pullback naar de oplopende trend waar de koers al eerder onder gezakt was. De weg voor de prijs van een vat ruwe olie is wat ons betreft omlaag gericht, wij houden zelfs rekening met een prijs van US$75 per vat Brentolie op niet al te lange termijn.

 

De prijs van een troy ounce Goud

En weer brak goud door de steun van US$1.675 omlaag. Het laat zien dat ook hier het gevecht tussen Bulls en Bears in volle gang is. Want de daling was nog altijd niet krachtig genoeg om de doorbraak significant te laten zijn terwijl indicatoren nog steeds positief divergeren, ook op de weekgrafiek. Wij wachten daarom nog steeds en houden onze posities in goud aan.

 

Strategie

Wij wachten nog steeds aan de zijlijn af, overal zijn liquiditeiten beschikbaar, maar in de huidige volatiele fase is voorzichtigheid nog steeds troef.

 

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

18 oktober 2022        11.00   ZEW Economisch sentiment Duitsland

19 oktober 2022          9.00   Britse consumentenprijsindexcijfers (inflatie in Engeland, pond)

19 oktober 2022        11.00   HCIP Inflatiecijfers Eurozone

19 oktober 2022        20.00   Publicatie Beige Book van de FED in de VS

20 oktober 2022        14.30   Arbeidsmarktgegevens VS

25 oktober 2022        10.00   ECB-rapport over omvang nieuwe leningen Europese banken

 

Afgelopen week zijn de eerste Amerikaanse banken met cijfers gekomen en komende week komende nog overgebleven grote (zaken)banken in de VS aan de beurt met kwartaalcijfers. De eerste conclusie uit deze cijfers is een flink toegenomen rentemarge maar een nog grotere toename van de voorzieningen voor kredietrisico’s in verband met recessie gerelateerde faillissementen en een flink teruggelopen omzet uit fusies en overnames. Allemaal gegevens die verder onderstrepen dat de professionele partijen in de markt uitgaan van een flinke recessie ook in de VS.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: