Blog: De pullback is begonnen.

De pullback is begonnen.

Inleiding:        

Markten bewegen nooit continu in een richting. Ook sterke trends worden regelmatig onderbroken. Maar als een markt nog bezig is uit een bear-fase te komen, dan kunnen de uitslagen heftig zijn, zeker als bedacht wordt, dat het zomer is, een notoir rustige periode met relatief weinig omzetten. Juist de lagere omzetten kunnen tot heftigere uitslagen leiden.

 

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (6 augustus 2022) 722,74

Korte Termijn reactie
Middellange Termijn reactie
Lange Termijn Correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De FED verhoogde de rente met een half procent, analisten roepen moord en brand over de hoge inflatie en over de recessie in China en in het Westen en mevrouw Pelosi komt met olie op het vuur in de verhoudingen tussen de VS en China door Taiwan te bezoeken. Je zou bijna zeggen, dat 2022 nog veel slechter gaat worden dan wij al gezien hebben. Maar markten kijken door dit soort gebeurtenissen heen en vragen zich vooral af, in hoeverre de politiek vooral aan het spelen is en de economische werkelijkheid daar dan wel of niet onder lijdt. De feiten liggen anders. Er is een flinke rally geweest op de aandelenmarkten wereldwijd. De rente op de lange kant is gedaald. Maar afgelopen week is overal een draai te zien geweest. Aandelenmarkten zijn overbought en het minste dat men nu verwachten kan is een pullback. En omdat de zomermaanden notoir rustig zijn, veel spelers zijn in augustus op vakantie, kan de uitslag omlaag heftig zijn. Wij gaan uit van een reactie die wereldwijd gemakkelijk ca 5% koersdalingen tot gevolg kan hebben. Daarmee is er nog geen man over boord. Pullback’s na een sterke uitbraak omhoog zijn heel normaal. Ze gelden als een fase waarin krachten verzameld worden. Het grote probleem is vooral, dat nu nog niet te zeggen valt, of het bij een beperkte reactie zal blijven. Voorzichtigheid is dus troef.

EOE

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index heeft keurig de dalende trendlijn geraakt, die getekend kan worden vanaf de toppen van begin dit jaar. Een pullback naar het niveau van de uitbraak omhoog, 681, zou niet meer dan logisch zijn in deze fase. Het betekent verder weinig anders, dan dat de markt even op adem moet komen na de toch wel erg krachtige rally van 100 (!) punten. Over twee weken is er weer een optie-expiratie, het zou ons niet verwonderen, als de markt tot aan die expiratie een correctie doormaakt. Alleen als macro-economische cijfers in de weg gaan staan (waarbij het ons nog onduidelijk is hoe die dan in de weg zouden moeten staan) kan de steun van 681 in neerwaartse zin gebroken worden en dan wordt het alle hens aan dek! Maar het beeld in figuur 1 biedt nog geen uitzicht op dit negatieve scenario.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

In de laatste editie van De Technische Belegger (verschenen op 1 augustus jl), deelden wij een grafiek waarin wij gewag maakten van een kopschouderbodem, die was voltooid met een uitbraak omhoog in de grafiek van de 10-jaars rente in de VS. Dit zijn zeer significante patronen, die staan voor langdurige omkeringen. Maar afgelopen week is de rente in de VS gaan stijgen, waarbij de rente is aanbeland precies op de neklijn van het kopschouderpatroon. Dat is nog geen probleem, want het is normaal, dat een uitbraak gevolgd wordt door een pullback, een fase waarin de koers (in dit geval dus het rentepeil) terugkeert naar het punt van de uitbraak, terug naar de neklijn. Hij moet er alleen niet doorheen gaan. Want dan is het omgekeerde mogelijk. Als de rente nu nog verder stijgt, dan is het denkbaar, dat de lange rente in de VS een flinke extra stijging gaat doormaken, tot boven het topniveau van de voorbije maanden. En dat zal paniek veroorzaken in allerhande aanpalende markten waaronder de aandelenmarkt. Dat de aandelenmarkt even gas terugneemt is daarom op zichzelf goed nieuws. Een pullback in de aandelenmarkten zal de lange rente enige ruimte bieden. De fundamentele verklaring voor de huidige onzekere situatie is de recessie in de VS en in Europa. Meer en meer wordt duidelijk dat de inflatiegolf zijn einde nadert. Maar de vraag of de wereldwijde recessie, die in de VS al een feit is en in Europa waarschijnlijk in het 3de kwartaal bevestigd zal worden, doorzet of niet is nog volledig open. Als de recessie in de loop van het 3de kwartaal ten einde loopt en dus mild blijft, zoals veel analisten denken, dan betekent dat ook dat de druk omhoog op de lange rente weer toe gaat nemen. Als daarentegen de recessie aanhoudt en mogelijk zelfs dieper wordt (zoals ook veel analisten denken), dan neemt de druk op Centrale Banken toe om de renteverhogingen te stoppen en kan de lange rente gaan dalen. Dit schisma tekent zich momenteel af in de financiële markten en is er de reden van dat de situatie weer onzekerder is geworden en wij dus verwachten, dat de convictie van de optimisten onder ons in de komende weken getest gaat worden, althans zeker voor wat het de aandelenmarkten betreft.

Overigens steeg afgelopen week ook de lange rente in Europa, maar hier is slechts sprake van een eerste stap in een gezonde correctie. Hier bestaat veel meer ruimte voor een pullback dan in de $-sfeer.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ heeft opnieuw een zwakke week ach ter de rug, maar een die verder weinig aan het technisch patroon heeft veranderd. Er is een uitbraak omhoog geweest door een belangrijke lange termijn trend en de koers is bezig met een adempauze, een pullback, terug naar het punt van die uitbraak. Of daarmee de koers terug tot onder die lange termijn trend gaat zakken valt op dit ogenblik met geen mogelijkheid te voorspellen. De belangrijkste lange termijn weerstand voor de $ ligt op 1,05, dat wil zeggen dus ruim onder pari (0,95 in € uitgedrukt, waar de $ nu 1,017 staat uitgedrukt in €). De belangrijkste steun ligt op 0,92. Daartussen is het afwachten geblazen, maar wij zijn in deze fase geen voorstander van actieve $-posities.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen zijn op weg omlaag en aan deze daling is nog geen einde gekomen. hebben een pas op de plaats gemaakt afgelopen week. Daarmee is de weg op korte termijn nog altijd omlaag gericht en blijft US$ 86 per vat Brentolie op korte termijn het koersdoel (slotkoers vrijdag US$92,0), maar wij houden inmiddels zelfs rekening met een olieprijs van US$75 per vat op niet al te lange termijn.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Het goud heeft nu een klein herstel gemaakt boven de steunlijn van US$1.675, waar de bodem ligt, die in 2021 enkele keren succesvol werd getest. Voorlopig is dat slechts een pullback, terug naar een korte termijn trendlijn, die dalend is en als weerstand geldt. Er is een veel sterker herstel nodig voordat er gesproken kan worden van een nieuwe opwaartse trend en tot die tijd moet met het ergste rekening gehouden worden, namelijk een daling tot onder de steun van US$1.675, die daarna veel zwaardere negatieve consequenties heeft.

 

Strategie

Wij hebben donderdag een begin gemaakt met het verkopen van enkele recente posities. De in juni aangekochte aandelen Apple werden verkocht. Maandag aanstaande, bij een negatieve opening, zullen wij waarschijnlijk verder gaan met het opbouwen van cash, waarbij wij ons vooral gaan richten op de verkoop van posities die bij een verder herstel niet persé mee zullen groeien.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

10 augustus 2022      14.30   Consumentenprijsindexcijfers Amerika (inflatie)

12 augustus 2022      11.00   Europees bruto industriële productie over de maand juli

12 augustus 2022      16.00   Michigan Consumer Sentiment Index

16 augustus 2022      11.00   ZEW Economisch sentiment Eurozone

17 augustus 2022      11.00   Europees bruto binnenlands product 2de kwartaal 2022

17 augustus 2022        8.00   Notulen afgelopen FED-vergadering

 

Het cijferseizoen is nu vrijwel voorbij. Banken lieten zwakker dan verwachte cijfers zien en niet iedereen blijkt opgewassen te zijn tegen de inflatie. Brouwers slagen er wel in om hun hogere kostprijzen door te berekenen, Signify (bij wijze van voorbeeld) niet. We gaan daarmee een fase in, waarbij de zwakkere aandelen meer tikken gaan krijgen en de sterkere aandelen juist zullen blijven liggen.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: