Blog: De tweede poot omlaag is ingezet

Inleiding

Grote bull-markten worden afgewisseld door correcties. En zo’n correctie is momenteel aan de gang. Maar correcties verlopen ook niet in één keurige streep, ook hier is sprake van golven. En in de huidige correctiefase is de tweede verkoopgolf in de VS vrijdagmiddag begonnen, dus Europa zal (maandag al?) wel snel volgen.

De tweede poot omlaag is ingezet

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 februari 2022) 761,50

Korte Termijn negatief
Middellange termijn correctie, 2de verkoopgolf is begonnen
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Rust op de beurs kan bedrieglijk uitpakken en het herstel van de afgelopen twee weken is zo’n bedrieglijk gevaarlijke fase. In Europa was er vrijdag niet zoveel aan de hand, met aan het einde van de dag zelfs een keurig herstel. Per saldo viel de week dan ook positief uit. Enkele positieve cijfers werden flink beloond en vanuit Oekraïne viel te beluisteren dat het westen zich niet zo druk moest maken. Maar vrijdagavond was het in de VS wel raak. De S&P 500 Index leverde voldoende terrein in om daarmee de korte termijn oplopende trendlijn, die zich al twee weken lang aan het ontwikkelen was, in neerwaartse richting te doorbreken. Correcties van de soort die wij momenteel zien in de aandelenmarkten wereldwijd hebben de neiging om in drie golven plaats te vinden.

Een eerste verkoopgolf, een wat mildere correctie en een volgende verkoopgolf die dan eindigt in een kortstondige fase van paniek. De reactie die wij in de voorbije twee weken gezien hebben is er een van de klassieke milde soort. Het herstel was er wel, maar in vrijwel alle grafieken is het herstel niet veel meer dan een pullback geweest naar een weerstandslijn waardoorheen markten in de eerste verkoopgolf al doorheen gezakt waren. De DAX Index is hierin een uitzondering, daar heeft de correctie boven deze steunlijn plaatsgevonden, maar ook hier is het beeld er niet sterker door geworden. Wat ons betreft is de volgende stap is dus een verhoudingsgewijs stevige correctie omlaag.

AEX week

Figuur 1.

 

In figuur 1 is het zwakke beeld dat wij geschetst hebben goed te zien. Er is sprake van een licht oplopende driehoek, rechts in de figuur, die onder de neklijn is ontstaan, die een groter kopschouderpatroon markeert. De steun van de driehoek ligt nu bij 754. Een koers onder dit niveau is een belangrijk verkoopsignaal. Want het heeft er alle schijn van, dat dan de tweede verkoopgolf in de huidige correctiefase wordt ingezet. En het doel van deze verkoopgolf is 660! Dat is namelijk het doel dat zich laat berekenen als men het kopschouderpatroon beziet. Opvallend is dat het MA200 nog stijgt. Maar de stijging is inmiddels marginaal en de koers van de index ligt er al onder. Bovendien is het MA20 al door het MA200 heen gezakt. Een delende MA200 met een koers die onder dit gemiddelde ligt betekent in de klassieke theorie van de technische analyse een “bear markt”. Wij houden het er nog steeds op, dat de fase, waarin markten zich nu bevinden, een correctieve fase is, die de rally, die in maart 2020 is ingezet, corrigeert, een adempauze in deze oplopende trend dus. Maar het is er wel een die pijn doet bij veel beleggers, want de koersdalingen van de grotere tech-bedrijven zijn veel groter dan het relatief milde verloop dat veel indices vertonen. Hoe het ook zij, dit is (nog) geen moment voor het zoeken naar koopjes!

 

De lange (10-jaars) rente

De lange rente heeft een flinke draai gemaakt afgelopen week. Begon de week erg negatief met een verdere stijging, tegen het einde van de week, en wel op vrijdag om precies te zijn, werd de rentestijging van de dagen ervoor in een klap vrijwel ongedaan gemaakt. Dat kan te maken hebben met de zwakte op de aandelenmarkten, beleggers stapten uit aandelen en een vlucht in langlopende obligaties is dan niet ongewoon, maar het kan ook betekenen dat er aan de stijging van de lange rente een voorlopig einde is gekomen. Hoe het ook zij, de obligatiemarkten waren al enigszins oversold en dan i een tijdelijke pauze, die dan wel meteen enkele weken kan duren, niet ongewoon. Maar het is nog veel te vroeg om te denken dat de rentestijging trendmatig ten einde is gelopen, daarvoor moeten de inflatiecijfers wereldwijd eerst weer duidelijk gaan dalen en daarvan is nog geen sprake. De volgende steun voor de Bund future ligt op ongeveer 157,5, dat niveau is nog steeds het doel.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers herstelde enigszins, maar de stijging die we nu gezien hebben is niets anders dan een herstel aan de onderkant van een stijgende trend die eerder al was verlaten, een zogenoemde “kiss-the-trend-goodby” reactie, een gewone pullback dus. Het past in een proces van korte termijn topvorming. De weg is daarmee nog steeds omlaag gericht.

 

De Brent Olie prijs

Een zevende witte candle werd aan de reeks toegevoegd afgelopen week. Maar we naderen nu de volgende lange termijn weerstand bij ongeveer US$86 – US$87 per vat Brentolie. Veel ruimte is er niet meer en indicatoren zakken al over een breed front, dus er is een correctie aanstaande.

 

De prijs van een troy ounce Goud

En toen was er dan toch ineens een koersstijging die de goudbelegger weer wat moed zal geven. Met een slotkoers van US$1.860 eindigde de goudprijs precies op de weerstandsgrens die al wekenlang boven het goud ligt en de beleggers in goud in de weg zit. Een hogere opening maandagochtend betekent een mooi koopsignaal en een prima punt om in te stappen.

 

Strategie

Onze portefeuilles blijven prima liggen omdat wij vooral in meer waarde geörienteerde aandelen zitten en hoegenaamd niet in de big-tech. Unibail, een “core-holding” in onze portefeuilles, was de uitblinker afgelopen week waarmee de meeste aandelenportefeuilles per saldo nog niets geleden hebben dit jaar. Maar wij wachten verder nog gewoon af, want als het tech-herstel

 

eenmaal inzet, dan kan het hard gaan en is een achterstand zo weer opgelopen. Een mooi instappunt nadert in elk geval.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

15 februari 2022       11.00   Bruto binnenlands product Europa en ZEW Sentimentsindicatoren

15 februari 2022       14.30   Producenteprijsindexcijfers (inflatie) Amerika

16 februari 2022         2.30   Consumenteninflatiecijfers China

16 februari 2022       14.30   Detailhandelscijfers Amerika

16 februari 2022       20.00   Notulen laatste FED-vergadering

21 februari 2022       10.00   Europese PMI cijfers voor industrie en diensten

 

Sommige complotdenkers zullen het naderende einde van de Olympische Winterspelen in China zien als een prima moment voor de Russen om Oekraïne binnen te vallen. Dat kan voor extra onrust zorgen, maar voorlopig is het allemaal vooral een hoop wol zonder veel feitelijkheden en heeft de wereldeconomie er daarmee maar weinig last van. Oefeningen stoppen op enig moment ook en dat zou zomaar tot rust op de markten kunnen leiden.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: