Blog: Een smalle rally zonder confirmatie

Een smalle rally zonder confirmatie

Deze publicatie is volledig op persoonlijke titel en kan mogelijkerwijs niet de mening van het bedrijf (Today’s Group BV) vertegenwoordigen. Dit is de persoonlijke mening van Gijsbrecht van Dommelen.

Inleiding:        

Worden we op het verkeerde been gezet of hebben wij het begin van een nieuwe rally gezien afgelopen week? Voor de laatste conclusie is het veel te vroeg. Breedte in de markt is ver te zoeken, uitslagen zijn scherp en maar weinig indices bevestigen de uitbraak die de Dow Jones Industrials Index liet zien vrijdag.

Koers van de AEX Index op het moment van schrijven (13 november 2023) 752,94

Mijn conclusie:

Korte termijn neutraal, maar gevaarlijk
Middellange termijn neutraal tot negatief
Lange termijn correctie omlaag

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er is ontegenzeggelijk een ander gevoel aan het ontstaan in de Westerse aandelenmarkten. Een voorzichtig gevoel van optimisme heeft post gevat. Afgelopen week was een prima vervolg op een mooie opgaande beweging volgend op de persconferentie, anderhalve week geleden, van FED-voorzitter Powell. Maar schijn bedriegt mogelijk. Grote indices lieten inderdaad een mooi vervolg zien, met de AEX Index zeker niet als zwakste. Maar de breedte, die zo broodnodig is om van een gezonde markt te kunnen spreken, die is ook afgelopen week niet te zien geweest. Want de AEX Index werd in hoofdzaak door twee aandelen omhoog getrokken, Adyen en BE Semiconductors. De Amsterdam All Shares index (ASCX) daarentegen had een hele zwakke week achter de rug en de Amerikaanse Russell 2000 Index eveneens. Dit zijn beide indices, die veel breder zijn georiënteerd en zich minder op de grootste ondernemingen richten. Ook het feit dat uitslagen bij individuele aandelen groot zijn past in een fase van een markt die op twee benen hinkt. Het is een fase waarin de volatiliteit oploopt.

 

In het adagio “sell in may and go away, but don’t forget to come back after September” hebben wij enkele jaren geleden een statistische test uitgevoerd om te zien wanneer je dan precies wel zou moeten instappen. Onze conclusie was tweeledig. Ten eerste was het beste instappunt steeds pas na 5 november. Dat punt zijn we inmiddels voorbij, dus dit vinkje staat op groen. Maar daarnaast moest ook het MA200 (het 200daags-voortschrijdende gemiddelde) stijgend zijn en moesten koersen boven dit gemiddelde liggen. Dit laatste is in vrijwel geen enkel geval een feit en vrijwel nergens stijgt dit gemiddelde. Positieve uitzonderingen zijn de Dow Jones Industrials (DJIA) en de AEX Index, waarbij de DJIA zelfs boven dit gemiddelde ligt. Hier is dus feitelijk het eerste echte koopsignaal ontstaan volgens deze methodiek. En dat is dan afgelopen vrijdag gebeurd. Dat is wel positief, want het is vrij normaal dat de grootste indices als eerste een keer ten goede laten zien.

 

Een andere aanpak stelt, dat een opwaartse trend gedefinieerd wordt door elkaar opvolgende hogere toppen en hogere bodems. Dat is nog helemaal nergens te zien.

 

En dan is er ook ngo de Dow theorie. Die stelt, dat de trend van de DJIA bevestigd moet worden door de Dow Jones Transport index. En die, evenals de Dow Jones Utilities hebben het koopsignaal van vrijdag in de DJIA nog niet bevestigd.

 

Al met al betekent dit, dat het veel te vroeg is om nu al van een ommekeer te kunnen spreken. Voorzichtigheid is daarmee op zijn plaats. Als de markt eenmaal een opwaartse trend heeft bevestigd heeft u nog tijd genoeg om alsnog in te stappen. Want ondertussen kan de kracht van de afgelopen dagen nog steeds een “bear trap” blijken te zijn!


AEX 

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1. Daggrafiek AEX Index

 

In de Technische Belegger van afgelopen week hebben wij een paar scenario’s geschetst. Het op korte termijn sterkste, maar op iets langere termijn zwakste scenario was een doorgaande koersstijging tot richting 747. Vrijdag bleef de koers daar inderdaad hangen, maar maandagochtend is de volgende steun opgezocht rond 754. Als de koers nu terugzakt tot ongeveer 735, dan ontstaat een prima bodempatroon van waaruit de koers verder omhoog in een nieuwe opgaande trend terecht kan komen. Maar als de koers komende dagen door die grens omhoog breekt, dan, hoe paradoxaal dat ook mogen klinken, wordt het beeld gevaarlijk. Een bear trap ligt hier op de loer.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Even leek het erop, dat de lang rente weer zou gaan dalen, na de eerste persconferentie van FED-voorzitter Powell, anderhalve week geleden. Maar vervolgens nuanceerde hij zijn toespraak en steeg de lange rente wederom. De rente op de kapitaalmarkt beweegt als een Mammoet tanker. Die draait niet plotsklaps om, daar gaat tijd overheen. Een topproces van meerdere maanden is daarbij meer regel dan uitzondering. En als dan bovendien de korte rente langdurig hoog blijft, dan moet de lange rente wel verder stijgen, wil een economie niet in een forse recessie terechtkomen. Want de yield curve is opnieuw negatief en dat is al een jaar lang een feit. Een negatieve yield curve, die meer dan een jaar negatief blijft, dat is de uitzondering! En inderdaad, afgelopen week kwamen er weer meer berichten die erop wijzen dat een recessie in de VS toch echt in de maak is.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Afgelopen week herstelde de $ iets ten opzichte van de €, maar veel had het niet om het lijf. De korte termijn trend blijft daarmee omlaag gericht.

 

De Brent Olie prijs

Voorlopig lijkt het patroon in de koersontwikkeling van Brentolie op dat van een correctiepatroon. Daarbij is afgelopen week onze eerste target van US$85 per vat geraakt. Maar of we nu weer omhoog kunnen is nog zeer de vraag. Fundamenteel bezien kunnen de olieprijzen uiteindelijk wel weer omhoog, maar koerst de wereld af op een recessie en zal de vraag op korte termijn dus afzwakken. Dat is een brevet voor een verdere koersdaling. Een milde winter zou dit effect kunnen versterken. Maar de winter moet nog beginnen. Dus waarschijnlijker is het, dat de koersen voorlopig vrij richtingloos heen en weer blijven bewegen. En dat komt het technische beeld zeker niet ten goede.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Nu de rust op de obligatiemarkt iets lijkt terug te keren (waarbij wij hierboven al aangaven niet veel fiducie te hebben in de schijnbare rust) wordt goud direct minder interessant. In € is dat niet erg, daar werd de oude top gerakt en is een reactie normaal, in $ echter is die top niet gehaald en is een draai op het huidige niveau gevaarlijk, althans in technische zin. Maar van doorbaken omlaag is ook geen sprake, dus voorlopig houden wij het oog nog gericht op de “all-time-high” die voor goud rond US$ 2.075 per troy ounce ligt.

 

Strategie

Wij wachten nog even op bevestiging na de uitbraak omhoog van de DJIA afgelopen vrijdag.

nb.

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: