Blog: Een (voorlopig) einde … aan deze blog

Blog: Een (voorlopig) einde … aan deze blog

Deze publicatie is volledig op persoonlijke titel en kan mogelijkerwijs niet de mening van het bedrijf (Today’s Group BV) vertegenwoordigen. Dit is de persoonlijke mening van Gijsbrecht van Dommelen.

Inleiding:        

De technische positie van de markt is aan het draaien. Maar van een bull trend kan pas gesproken worden als hogere toppen en hogere bodems elkaar opvolgen. Een hogere top is afgelopen week bereikt. Maar een hogere bodem is nog niet gezien.

 

Koers van de AEX Index op het moment van schrijven (17 november 2023) 758,59

Mijn persoonlijke conclusie

Korte termijn neutraal, maar gevaarlijk
Middellange termijn neutraal
Lange termijn correctie omlaag

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Het schrijven van een blog zoals u dat van ondergetekende gewend bent is, is voor een groeiende onderneming zoals Today’s Group BV soms een probleem. Immers, een persoonlijke visie, vanuit een specifieke invalshoek, wordt door veel klanten niet altijd begrepen, vooral wanneer in de eigen portefeuille een beleid wordt gevoerd, dat afwijkt van de visie die in zo’n blog wordt verwoord. Dat is voor de kenner niet onlogisch, immers, in dit blog wordt een vrij korte termijn beeld geschetst, met een horizon van een tot drie weken. Een beleggingsbeleid binnen vermogensbeheer voor individuele cliënten kan en mag niet op een dergelijke korte termijn gebaseerd zijn. Het zou immers tot heel veel transacties leiden met een hogere kostenvoet tot gevolg en een aanzienlijk hoger risico dan met cliënten is afgesproken.

 

Dat een dergelijk korte termijn blog toch geschreven wordt heeft dan ook vooral met interne visievorming te maken. De vermogensbeheerder moet zich elke dag afvragen, of de korte termijn gang van zaken van invloed is en moet zijn op de langere termijn visie.

 

Als wij uitgaan van een reactie in een markt, met een horizon van enkele weken, waarom zou men dan in een lange termijn portefeuille aandelen verkopen? Maar als een ingezette neergang op korte termijn het signaal is, dat de lange termijn trend is omgeslagen, dan is de korte termijn zeer relevant.

 

Om dit onderscheid te maken schrijft ondergetekende al jaren eens in de maand een nieuwsbrief, De Technische Belegger, die een veel langere horizon kent namelijk 6 maanden en langer. Hier wordt ook veel meer aandacht besteed aan de fundamentele kant van het beleggersspectrum. Het blog dat voor u ligt en doorgaans eens in de week verschijnt is in feite niets anders dan een update op korte termijn van die langere termijn visie.

 

Maar omdat dit toch blijkt te schuren bij een deel van de klantengroep van Today’s Group hebben wij besloten om dit blog voorlopig op te schorten. Wij gaan in de plaats hiervan, meer op de door Today’s Group gehanteerde beleggingsmodellen geschoeide stukken publiceren, die u op de hoogte gaan houden van wat wij feitelijk in onze beleggingsmodellen doen.

 

Maar om u niet direct dit blog te ontnemen, zullen wij hier nu verder gaan, voor de laatste keer, op de oude voet, om dan daarna af te sluiten met enkele stappen, die er in de voorbije week zij genomen in enkele van onze modellen. De Technische Belegger blijft overigens vooralsnog wel gepubliceerd worden.

 

De aandelenmarkten in de voorbije week (persoonlijke visie)

Overal in de wereld werd de tendens van de week ervoor aan het begin van de afgelopen week voortgezet. Aandelenkoersen, van met name rentegevoelige ondernemingen, stegen verder. Het gevolg is een verder ‘overbought’ rakende markt, maar wel op niveaus waarbij belangrijke weerstanden werden gebroken. Donderdag zette een reactie in, die vrijdag al weer deels ongedaan gemaakt werd. De reactie die nu aan de gang is, is er een die plaatsvindt boven langs eerdere weerstanden. Dat is positief. Maar, zoals wij vorige week al schreven, het probleem van een snelle opmars vanaf een recent dieptepunt, is dat de markt ion feite enig fundament ontbeert. Trends hebben tijd nodig om zicht e ontwikkelen. Keert een markt te snel om, dan is de kans erg groot dat sprake is van een opleving binnen een groter patroon en moeten beleggers dus rekening houden met even zo scherpe reacties. Problematisch, vanuit technisch oogpunt, is ook dat indicatoren de laatste stijging niet meer hebben bevestigd. Het is dus goed mogelijk, dat koersen komende week nog wat omhoog gaan, maar veel ruimte op de korte termijn is er niet meer aan de bovenkant. Het wordt tijd voor een test van de bodem van oktober.

 

Let wel, een test betekent niet dat koersen weer helemaal naar dat niveau zullen terugzakken, maar dat kan wel en een test kan vervolgens ook leiden tot het voortzetten van de neergaande tendens. Het goede, meer structureel goede nieuws is echter dat in veel indices de toppen uit augustus en september zijn overschreden. Een opgaande trend wordt gedefinieerd door stijgende toppen en bodems, het eerste stuk is dus bereikt. Nu nog een hogere bodem!

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1. Daggrafiek AEX Index

AEX 

De uiteindelijke top van de rally van de voorbije drie weken ligt vooralsnog bij 764. Daarbij is in de grafiek te zien, dat de koers tot boven de lange termijn dalende trend is gestegen, nu dus voor de tweede keer dit jaar. De relevantie van deze dalende trend is daarmee voorbij. Ook is de koers tot boven de toppen uitgestegen, die in augustus en september zijn gezet, een positief teken. Maar de indicatoren onderin de figuur divergeren negatief, zij hebben de laatste top niet meer bevestigd. Dat hoeft niet, zeker niet op de korte termijn, maar het zou wel gezond zijn als de AEX nu een fase in zou gaan waarbij de bodem van oktober getest gaat worden. Een daling tot ergens tussen 747 en 735 zou het beeld alleen maar sterker maken.

 

Ondertussen is het negatieve scenario niet van de baan. Want in zo’n correctie kan er van alles misgaan. En dus is het nog steeds geen tijd mo optimistisch te worden.

 

Het enige dat wel gezegd kan worden, is dat in de koersbeelden van aandelen die dit jaar zwaar zijn afgestraft, meer en meer sprake begint te zijn van mooie bodempatronen. Er glooit dus licht aan de horizon.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Dat koersen op aandelenbeurzen verder opliepen lag mede aan het feit dat de lange rente in de VS en in Europa wederom enigszins daalde. Maar van echte doorbraken si heir geen sprake. Eerder kan gesteld worden dat de daling zo traag gaat, dat het technische beeld meer weg heeft van een tijdelijke correctie in een trend van stijgende rentes dan van een trendomkeer. Het blijft in feite vreemd, dat de yield curve weer negatiever wordt terwijl de Centrale Bank bij monde van FED-voorzitter Powell blijft volhouden dat de rente eerder nog verder verhoogd zal worden dan verlaagd. Rente-technisch is het goede nieuws dat ook in de voorbije week de macro-economische cijfers overwegend wezen op een zich ontwikkelende recessie. Maar of dat nu het nieuws is waar aandelenbeleggers op zitten te wachten, dat wagen wij te betwijfelen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ kreeg een gevoelige tik om de oren en is nu onderweg naar de o zo belangrijke steun van 0,89 tot 0,91 ten opzichte van de €. En als de kapitaalmarkten in de VS inderdaad gelijk krijgen in hun verwachting dat de rentecyclus van de FED ten einde is, dan kan de $ wel eens flink verder omlaag vallen. Dat is dan goed voor het inflatienieuws in Europa en slecht voor het inflatienieuws in de VS.

 

De Brent Olie prijs

Ook de olieprijzen daalden verder, maar hier was de weekcandle in met name de Brentolie positief in die zin, dat een hogere opening komende week het patroon als een korte termijn omkeer candle markeert. Toch hechten wij daar nog niet zoveel aan om twee redenen. De OPEC Olie Index bevestigde dit patroon niet en de winter moet nog beginnen in het Westen. Als die warmer of even warm wordt dan / als vorig jaar, dan kan het beeld er zomaar snel anders uit komen te zien. Voor Brent ligt de eerste echte steun op circa US$75 per vat.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud keerde net zo stevig omhoog vrijdag als de aandelenmarkten. En dat is vreemd en onlogisch. Iets klopt er dus nog niet in het algehele beeld. Zolang er van doorbaken omlaag geen sprake is, houden wij het oog nog gericht op de “all-time-high” die voor goud rond US$ 2.075 per troy ounce ligt.

 

Strategie

Afgelopen week zijn er binnen diverse modellen van Today’s Group (oud-Vladeracken modellen) enkele mutaties doorgevoerd. Binnen de Selector Modellen zijn aandelen Just eat Takeaway (Benelux Selector) en aandelen Zalando (Europa Selector) gekocht, in beide gevallen omdat deze modellen minder dan 50% belegd zijn en de betreffende aandelen keurige bodempatronen hebben alten zien. Daarnaast is binnen de Prijs<Waarde Methode de positie in Philips flink uitgebreid. In dit model hebben wij aandelen Philips aangekocht om de positie weer op het gewenste niveau van 8% tot 10% van de modelportefeuille terug te brengen. En ook de positie in Aquafil, in onze impact- en stamrechtportefeuilles verwachten wij groter te gaan maken. In alle gevallen is dat omdat de dalende trend is gebroken en zich in de voorbije weken een duidelijk bodempatroon gevormd heeft. Het is daarbij niet gezegd, dat de koersen van deze aandelen nu niet nogmaals omlaag zullen gaan, een test van deze bodempatronen zou heel normaal zijn, maar het technisch beeld ziet er op individueel niveau duidelijk beter uit.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: