Blog: En weer steeg de rente.

En weer steeg de rente. 

Den Haag, 15 april 2023

Gijsbrecht K. van Dommelen

Inleiding:        

We gaan het volgende cijfer- en dividendseizoen in. De kans op tegenvallers in onverwachte hoeken is zeker aanwezig. Markten hebben zich dan ook afgelopen week niet gewaagd aan duidelijke keuzes. Een pas op de plaats, dat is het beste wat de week gegeven heeft. Het wachten is daarmee wederom op een keuze. En ondertussen steeg de rente wederom.

 

Koers van de AEX Index op het moment van schrijven (15 april 2023) 761,40

Onze Conclusies

Korte Termijn Draait Omlaag
Middellange termijn Negatief
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Heel even leek het er op, dat de bulls de overhand zouden krijgen en stegen koersen. Maar opnieuw werd die beweging al binnen ene dag weer ongedaan gemaakt en de rest van de week bleef er van dat aanvankelijke optimisme maar bar weinig over. Nergens konden uitbraken van enige betekenis worden geconstateerd. We gaan nu een fase in waarin veel dividenduitkeringen plaatsvinden maar ook waarin de eerste kwartaalcijfers op tafel gaan komen. En die gaan ongetwijfeld voor de nodige verrassingen zorgen.

Als schot voor de boeg kwam Taiwan Semiconductors al met de mededeling dat de vraag naar chips significant was teruggevallen, zo sterk zelfs dat TSMC het nodig vond om haar eigen investeringsplannen drastisch in te perken en enkele projecten voorlopig uit te stellen. De vraag naar mobiele telefoons loopt terug, in veel Westerse markten ligt de markt voor nieuwbouw volledig gestrekt op haar rug, en overheden komen maar niet verder met hun investeringsplannen. De enige hoek waar momenteel duidelijke groei te constateren is lijkt wel de hoek van de wapenindustrie en de daaraan verbonden wereld van technische toeleveranciers. Alleen de Nikkei Dow Jones in Japan liet een mooie week zien met en slotkoers net boven een lange termijn dalende trendlijn. Van een uitbraak mag hier nog niet gesproken worden omdat de koers is blijven steken net onder de vorige top van enkele weken geleden, maar dit is wel het meest veelbelovende plaatje dat wij konden vinden kijkend naar de grotere beurzen in de wereld. Voor de rest ogen veel plaatjes vooral als een pullback onder langs een eerdere oplopende trendlijn. En dat is gevaarlijk.

AEX index 

De AEX Index op dagbasis

De AEX Index perste er nog net een klein plusje uit voor de week. Maar per saldo is het beeld ten opzichte van een week geleden verslechterd. Want in de daggrafiek divergeren indicatoren nu negatief omdat aan het begin van de week de beurs heel even een duidelijke stap omhoog zette tot aan de weerstand op ongeveer 70, om direct daarna weer in te zakken. Natuurlijk hoeft het niet bij deze ene poging te blijven, maar feit is wel dat in die daling de AEX Index de korte termijn trendlijn bark en nu dus in staat van consolidatie verkeert met het risico, dat nu weer de onderkant van de range wordt opgezocht. En die range is in de figuur duidelijk te zien, tussen 735 en 770 mag geen actie worden ondernomen en moeten beleggers een pas op de plaats maken.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Het probleem, dat zich onderliggend manifesteert is dat de rente op de kapitaalmarkten opnieuw is gaan stijgen. Het correctiepatroon waarover wij al enkele weken spreken, en dat sinds september 2022 in de maak is, heeft wederom gezorgd voor een kentering in de obligatiemarkten. De bovenkant van het kanaal is zowel in de VS als in Europa geraakt en de weg omlaag (en dus de weg omhoog voor de rente zelf) is weer ingeslagen. Het dilemma, waar de markten al een hele tijd tegenaan hikken blijft dan ook kaarsrecht overeind staan. Gaan we een recessie tegemoet, met een dalende rente als gevolg en dus goed nieuws voor met name tech- en groeiaandelen of gaat het allemaal meevallen maar zal als gevolg daarvan de rente structureel hoger blijven? In het eerste geval zullen uiteindelijk bedrijfswinsten onder druk komen te staan, in het tweede geval zal de rente hoog blijven en zijn aandelen daarmee te duur. Het enige dat hier uitsluitsel in kan brengen is het feitelijke economisch nieuws. En dat wijst er nog steeds op, dat de tweede helft van dit jaar in het teken van een recessie zal komen te staan. Wat ons betreft is de vraag zelfs niet meer of dit een milde recessie zal zijn of niet, dit soort ontwikkelingen vallen altijd meer tegen dan veel analisten vooraf inschatten. Het betekent overigens ook, dat wij ons in het kamp van de rentegematigden bevinden. Een recessie al leiden tot het einde van de rentestijgingen, althans op korte termijn. Maar wij gaan er ook vanuit, dat het rentepeil in de wereld structureel hoger komt te liggen dan in de voorbije paar decennia. Een negatieve 10-jaars rente zal voorlopig wel ver uit beeld blijven.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ zakte kortstondig door de steun van 0,91 maar herstelde zich aan het einde van de week tot precies op die grens. Maar het lijkt erop, dat dit slechts uitstel van executie gaat betekenen. En als 0,91 eenmaal definitief gebroken wordt, dan ligt een verdere verzwakking van de $ in het verschiet tot ca 0,845, de ;laatste grote lange termijn steun vooraleer de $ weer op weg gaat naar een waarde van 2$ per €, een koers die wij jaren geleden al hebben neergelegd als lange termijn doelstelling.

 

De Brent Olie prijs

Voor Brentolie wordt het nu “make or break”. De bovenkant van het correctiepatroon werd afgelopen week geraakt. Het vreemde is, dat een stijgende olieprijs in feite wijst op toenemende vraag en dus op een relatief milde recessie of zelfs een zachte landing in het Westen. Toch wijzen heel veel andere macro-economische cijfers op een almaar verslechterende economische omgeving. Dat zou betekenen, dat de uitbraak omhoog voor OPEC-olie, die al wel afgelopen week plaatsvond, althans in $’s gezien, een valse uitbraak is. Dit lijkt ondersteund te worden door het feit dat de gasprijzen in de wereld alleen maar verder gedaald zijn. Ook hier kan iedereen zijn visie ondersteunen door uit de brij van gegevens precies die data te kiezen die bij zijn / haar visie passen. En dus is het zaak om aan de kant te blijven. Gegevens zijn niet eenduidig en verrassingen kunnen dus ernstige gevolgen hebben.

De prijs van een troy ounce Goud

In $’s gemeten steeg de prijs van een troy ounce goud opnieuw, nu tot ongeveer 1,5% onder de oude high van US$2.075 per ounce. In € daarentegen was afgelopen week een week van correctie. Het is te vroeg om nu al een conclusie te trekken uit dit tegenstrijdige beeld, men kan hooguit stellen, dat de prijs van goud wederom met een adempauze bezig is, niet of die het einde van de rally gaat inluiden of niet.

 

Strategie

Beleggen is vooral een oefening in eindeloos geduld. Wij blijven dan ook opnieuw aan de kant staan.

 

Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op onze website. De volgende uitgave van De Technische Belegger zal 1 mei 2023 verschijnen

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: