Blog: Goede start in januari,

Update februari

Datum 2 februari 2024, update februari

 

Een goede januari maand kan een voorbode zijn van een goed beursjaar. Amerikaanse onderzoeken op de S&P hebben het effect onderzocht en de conclusie is dat januari vaak een positief beeld laat zien met een hoger rendement dan de andere maanden. Wat dit voor de rest van het jaar betekent is minder eenduidig. Uitzonderingen zullen er altijd zijn maar met een positieve start in januari is de toon gezet.

 

De aandelenmarkt blijft in afwachting van de FED. In de vergadering van 31 januari heeft de FED aangegeven meer data nodig te hebben alvorens een rente verlaging te kunnen doorvoeren. Een rente verlaging lijkt op korte termijn dus nog niet haalbaar.

De economie blijft het in de VS goed doen en in de dienstensector zitten nog inflatoire effecten.

 

Voor geheel 2024 geldt dat het rentebeleid een van de drivers van de aandelen en obligatiekoersen zal zijn. Hierbij is er meer haast op te verlagen bij de FED dan bij de ECB. Dit is ingegeven door de aankomende presidentsverkiezing in de VS. De FED wil in deze strijd geen rol spelen en dat kan al snel gebeuren als rente aanpassingen te laat in het jaar worden geeffectueerd. Voor de ECB is er meer ruimte om te wachten.

 

In dit kader ontstaat een extra probleem voor de FED want zij hebben er geen belang bij als de rente verschillen tussen de VS en Europa te klein worden. De VS blijft actief op de kapitaalmarkt en zal een beroep moeten doen ter herfinanciering van de eigen staatschuld. Hierbij is naast het belang van een lagere rente op overheidsniveau ook de relatieve aantrekkelijkheid van de rente in internationaal perspectief van groot belang. Wij verwachten dat de start van de verlaging door de FED in het tweede kwartaal zal starten en dat dit sneller zal gaan dan de markt verwacht.

 

De eerste bedrijfscijfers laten in meerderheid een positief beeld zien. Dit moet wel in de context geplaatst worden van een naar verwachting die al naar beneden was bijgesteld, waardoor het al snel kan meevallen. Ook zijn met name in de chipsector de koersen al behoorlijk opgelopen in de verwachting dat de groei zal aanhouden. Deze groei wordt mede aangewakkerd door de ontwikkelingen op AI gebied. Ook wij zien deze ontwikkeling maar de koersen zijn wel geprijsd voor perfectie. Op korte termijn zijn we dan ook wat voorzichtiger met de snel gestegen aandelen en kijken meer naar de waarde aandelen van de markt.

 

Voor obligaties blijft er na een stijging van de rente in januari ruimte voor het verlengen van de rente looptijd. We hebben een eerste aanzet gegeven en zullen dat in februari verder doorvoeren. Obligaties lijken een mooi rendement te kunnen behalen dit jaar.

 

De AEX index steeg, gedreven door de chipsector van 786,82 naar 818,21. Dit is een stijging van 3,8% in de maand januari. Deze stijging vond plaats in een omgeving waar de Nederlandse 10 jaar rente opliep van 2,26% naar 2,45%.

 

Naast het verlengen van de looptijd van de obligatie portefeuille zal ook selectief gekocht worden in de aandelenmarkt. Uiteindelijk willen we volledig belegd zijn om te anticiperen op de verlaging van de officiële rente tarieven.

 

Frits Vogel

Directeur Wealth Management

Deel dit bericht: