Blog: Hom of kuit voor de AEX Index?

lettergrootte
Hom of kuit voor de AEX Index?

 

Inleiding:        

De laatste renteverhogingen van Centrale Banken in het Westen hebben voor weinig commotie gezorgd. 0,25% omhoog in Europa en in de VS was alom verwacht. Het wachten is dus op meer economisch nieuws.

Koers van de AEX Index op het moment van schrijven (14 mei 2023) 752,99

Onze conclusies:

korte termijn  negatief
middellange termijn negatief
Lange Termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Afgelopen week is de spoeling in de aandelenmarkten wereldwijd wederom dunner geworden. Dit jaar is 80% van de stijging van de S&P 500 Index veroorzaakt door zes grote tech-bedrijven. Zes bedrijven op een totaal van 500 ondernemingen die met hun koersstijging voor het positieve rendement zorgen dat in de VS tot nog toe is gezien. Dat betekent vooral dat de breedte van de markt fors is verslechterd. Men ziet dat terug ni de ontwikkeling van veel grotere indices afgelopen week. De Nasdaq 100 index tekende nog voor een positieve week, de Nikkei Dow Jones eveneens, maar veel andere beurzen bleven binnen een kleine marge heen en weer bewegen waarbij het momentum ook nog eens duidelijk verzwakt is. Negatieve divergenties zijn inmiddels in veel technische plaatjes te zien. En de beweging in de VS afgelopen vrijdag stemt niet hoopvol voor komende week. De markt is aan het draaien en zeker niet ten goede.

 

Ondertussen zit het cijferseizoen er weer bijna op. Er waren behoorlijk wat meevallers, maar vrijwel elke onderneming waarschuwde voor naderend onweer. De aandelen van bedrijven met zwakke balansen moeten worden verkocht, want die komen het eerst in de problemen als het weer slechter wordt op de beurs.

De AEX Index op dagbasis

AEX

In de figuur is te zien hoe twee trendlijnen elkaar naderen en hoe de AEX Index zich binnen deze twee lijnen beweegt. 749 aan de onderkant en 755 aan de bovenkant is nu de marge. En dat betekent, dat een van de twee binnen afzienbare tijd gebroken gaat worden. Komende vrijdag is het een optie expiratie dag, in een fase waarin vrije dagen zich aaneenrijgen. Natuurlijk kan de index ook in zijwaartse richting uit dit patroon breken, feit is dat van een positieve hervatting pas gesproken kan worden als de zwarte trendlijn erboven gebroken wordt. En die ligt nu op 768, nog wel wat hoger dan het huidige niveau. Maar de indicatoren eronder bevestigen het adagio: “Sell in May and go away”.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De obligatiemarkt maakte afgelopen week een pas op de plaats. Nu de FED een adempauze heeft ingelast en de ECB weinig verrassend de rente met 0,25% heeft verhoogd maar ook een volgende verhoging heeft aangekondigd wordt het wachten weer op meer economisch nieuws. Daalt de inflatie voldoende en blijft de economische neergang beperkt of gaan we een flinke recessie tegemoet?. Wij zijn er sceptisch over maar een definitieve richting is door de markt nog niet ingeslagen. De beweging van de Bund future in de voorbije week bleef zelfs geheel onder de lange termijn dalende trendlijn.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ steeg afgelopen week behoorlijk. De kracht waarmee dat gepaard ging doet vermoeden, dat het einde van deze stijging nog niet in zicht is. Dat is op zichzelf genomen vreemd, want als het renteverschil tussen de VS en Europa afneemt omdat in Europa de rente nog verder verhoogd zal worden terwijl de FED al een pas op de plaats heeft aangekondigd, dan zou je juist een sterker wordende € moeten verwachten. Maar technisch gezien is het hoog tijd voor een correctie waarbij de $ zich enigszins herstelt. Een terugkeer naar de oplopende trendlijn die nu op pari ligt is dan niet eens een vreemde reactie. En dat alles geschiedt boven de belangrijke steun van 0,89 -  0,91. Short gaan in de $ is momenteel geen goed idee.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen hebben even een poging tot herstel ondernomen, maar de stijging liep al snel weer vast. De hele beweging vindt nog steeds plaats binnen een almaar smaller wordend dalend patroon en dat is op zichzelf een bullish patroon (althans voor wat Brentolie betreft). Maar daarbinnen kan de daling zich nog steeds voortzetten en is het dus afwachten geblazen.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Opnieuw een richtingloze week voor goud, althans gemeten in $’s. Want in € steeg de koers van een troy ounce goud keurig verder. Maar dit alles geschiedt nog steeds onder de top van augustus 2020 en daarmee kan er in feite weinig gezegd worden over de richting waarin de koers zich trendmatig zal ontwikkelen. Sterker nog, hoe langer een uitbraak omhoog op zich laat wachten, des te zwakker wordt het technische beeld. Indicatoren beginnen nu ook op de weekgrafieken negatief te divergeren en als dat gepaard gaat met het uitblijven van een uitbraak, dan wordt de kans op een correctie of zelfs een trendomslag groter. Maar zolang goud in $’s gemeten nog boven US$1.915 per troy ounce blijft hangen is er weinig aan de hand.

 

Strategie

Wij zijn ook afgelopen week weer verder gegaan met de aankoop van eerste klas langer lopende obligatieposities.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur