Blog: It’s de rente, you stupid!

Inleiding:        

De rente is in de voorbije weken almaar verder gestegen. De oplopende aandelenkoersen deden vermoeden dat het effect van de stijgende rente voorbij was, maar niets is minder waar. Beleggers die denken dat de correlatie tussen een stijgende rente en dalende aandelenkoersen in tijd gemeten een op een loopt kunnen in de komende weken wel eens van een heel koude kermis thuis gaan komen.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (23 april 2022) 717,26

Korte termijn negatief 
Middellange termijn negatief
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Als je alle schade zou kunnen verhalen op de personen, die zij met hun politiek gedreven uitspraken aanrichten, dan zou geen enkele overheid met een tekort zitten. Nog geen drie maanden geleden was inflatie geen enkel probleem en zou de inflatie in de tweede helft van dit jaar alweer terug naar het normale niveau van 2% per jaar zakken, aldus zowel de Centrale Bankiers uit Europa als die uit de VS. Want de huidige inflatie was niet structureel van aard, maar zij ontstond uit korte termijn onevenwichtigheden in logistieke aanvoerketens vanwege de Covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Aan die twee oorzaken is niets veranderd. Aan het feit dat die verantwoordelijk zijn voor de inflatie ook niet. Dus structureel bezien is er geen enkele reden voor Centrale Bankiers om hun visie te wijzigen. Maar toch vond FED-president Powell het afgelopen week nodig om zijn visie aan te passen en aan te kondigen dat de rente in de VS in de eerstvolgende beleidsvergadering niet met 0,25% maar met minstens 0,50% zal worden verhoogd, omdat, zo zei hij, de inflatie veel hardnekkiger en veel hoger is dan zijn specialisten aanvankelijk hadden ingeschat. Wat er dan nu ineens veranderd was aan de ingrediënten die tot deze gewijzigde conclusie geleid hebben werd niet verteld. De schade die met deze verlate en mogelijk foutieve strategiewijziging wordt aangericht is des te groter.

 

Het probleem met dit soort “waan van de dag”-retoriek, is dat beleggers keer op keer vooruit gaan lopen op mogelijke strategiewijzigingen van Centrale Banken met scherpe uitslagen op beurzen tot gevolg. En we staan opnieuw aan de vooravond van een dergelijke reactie. Maart stond in het teken van relatieve rust met beurzen, die zich enigszins herstelden van het bloedbad, dat begin dit jaar werd aangericht. Maar na de uitspraken van Powell ging het hek in de VS van de dam. Met name de grotere tech-ondernemingen en veel op groei gewaardeerde ondernemingen lieten over een breed front negatieve uitbraken zien. En dat is niet vreemd en had de belegger niet mogen verrassen, want waar de aandelenmarkten zich herstelden bleef de rente op de kapitaalmarkten consequent verder stijgen.

 

Belangrijke correcties in aandelenmarkten beslaan vaak drie fases (Elliott baseerde een hele theorie op deze statistische constatering, de Elliott Wave Theory). De eerste fase is er een van scherpe koersdalingen. Daarna volgt een fase van relatieve rust en ten slotte volgt de paniekfase. In die laatste fase wordt meestal, maar niet altijd het diepste punt van de correctie bereikt. Het is de fase waarin relatief veel beleggers op het dieptepunt uitstappen en daarna voor langere tijd niet meer terug durven te komen.

 

De impliciete veronderstelling die wij hierbij maken, is dat de huidige correctie is wat het woord zegt, een correctie op een per saldo nog altijd stijgende lange termijn trend voor aandelen. En dat is dan ook al langere tijd ons uitgangspunt, aandelen zijn als beleggingscategorie niet dood, maar de rally van 2020 – 2021 is te ver vooruitgelopen op de onderliggende verdiencapaciteit van veel bedrijven. Bovendien werd het tijd voor een accentverschuiving waarbij de focus van beleggers uit groei naar waarde draait. En dit type verschuivingen gaat nooit soepel, die gaat veelal met scherpe correcties gepaard.

 

Daarmee is het nog altijd te vroeg om in te stappen, maar wie de draai nog niet gemaakt heeft doet er goed aan om groei gerelateerde aandelen nu nog te verkopen om vervolgens in de paniekfase te gaan zoeken naar meer waarde gebaseerde bedrijven.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

AEX blog

Na de uiterst zwakke vertoning afgelopen vrijdag in de VS is een lagere opening in Europa meer dan waarschijnlijk aanstaande maandag. Voor de AEX hebben wij in figuur 1 de steun ingetekend waar het nu om gaat draaien, en dat is het niveau van 700. Daar ligt een horizontale steunlijn die komende week samenvalt met een oplopende trendlijn. Wij gaan ervanuit dat deze grens het niet gaat houden. Het hele beeld in figuur 1 is zwak en riekt naar een aanstaand vervolg in neerwaartse richting van de correctie die eind vorig jaar is ingezet. De steunzone van 718 – 722 geldt nu als weerstandsgebied, maar als de koers van de AEX Index onder 700 zakt, dan is een daling tot onder de laatste bodem van 653 goed mogelijk. De test van die bodem is begonnen vermoeden wij.

 

De lange (10-jaars) rente

De lange rente in de VS nadert nu de top die eind 2018 werd bereikt. Dit zou een logisch punt zijn waarvandaan een wat langer durende correctie zich kan gaan ontwikkelen. In die fase zou de lange rente weer wat kunnen dalen, terug tot het niveau dat al sinds 2017 dient als draaipunt, eerst voor een hernieuwde stijging, daarna juist voor een hernieuwde daling en in 2022 weer voor een hernieuwde, nu forsere stijging. Dat gezegd hebbende gaan we ervanuit, dat de rentestijging op korte termijn nog niet helemaal voorbij is, maar dat het ergste risico voorlopig wel uit de obligatiemarkt weg is. Er komt een punt, en wij vermoeden dat de markt daar dichtbij is, waarop de obligatiemarkt gaat wachten op een antwoord op de vraag of de inflatie nu wel of niet structureel hoger komt te liggen dan de 2 à 3% waar Centrale Bankiers in het Westen op mikken. Paniek in de aandelenmarkten kan aan de rentestijging op kortere termijn een einde maken waarna de komende zomermaanden voor meer rust zowel op de obligatiemarkten als op de aandelenmarkten zou kunnen gaan zorgen.

Dit beeld wordt ook in Europa bevestigd door de koers van de Bund Futures Index. Ook die is weer verder gezakt en ook die is nog niet bij het volgende steunpunt aanbeland, maar ook die nadert dat punt nu wel. Deze index is gedaald vanaf een top op 179 vorig jaar zomer tot nu 153 en de volgende steun ligt rond 148. Dat is een belangrijke steun, dus een herstelfase van langere duur vanaf dat punt zou niemand moeten verbazen.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers heeft een pas op de plaats gemaakt, net boven de lange termijn dalende trendlijn. Maar de candle die afgelopen week is gevormd is een negatieve. Van significante doorbraken is per saldo nog steeds geen sprake, dus opnieuw kan geen antwoord gegeven op de vraag of het nu hom of kuit wordt. Het blijft daarmee opnieuw afwachten. Het lange termijn verkoopsignaal volgt bij een koers onder 0,885 (en we staan nu op 0,926). Van een koopsignaal kan pas gesproken worden bij een koers boven 0,94.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen blijven in een volatiele fase heen en weer bewegen, maar de marge waar binnen de beweging zich afspeelt wordt wel smaller. De ruime bandbreedte tussen US$ 86 en US$ 116 per vat is afgenomen tot US$ 90 en US$ 104. En daarmee is een hernieuwde koersstijging niet van de baan, maar het patroon heeft veel meer weg van een belangrijke top in wording.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijzen van edelmetalen hebben afgelopen week een pas op de plaats gemaakt en het goud is daarin geen uitzondering. Het is goed mogelijk dat de koers van een troy ounce goud terugzakt tot circa US$1.850 maar daarmee verandert er niets aan het feit dat de trend per saldo opwaarts gericht is.

 

Strategie

Wij blijven aan de kant staan. Onze strategie die al langer gericht is op meer waarde-georiënteerde ondernemingen heeft afgelopen weken opnieuw vruchten afgeworpen. Waar aandelenmarkten gemiddeld gesproken zijn gedaald zijn onze aandelenportefeuilles per saldo zelfs nog iets opgelopen qua waarde. En wij zijn daar heel tevreden mee.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

25 april 2022             10.00   IFO Sentimentscijfers Duits zakelijk klimaat

26 april 2022            14.30   Orders voor duurzame goederen VS en huizenmarkt VS

28 april 2022            11.00   Eurozone economisch bulletin

28 april 2022            14.30   Detailhandelscijfers VS (consumentenbestedingen)

29 april 2022              8.00   Bruto binnenlands product Duitsland en Frankrijk

29 april 2022            11.00   Inflatiecijfers Eurozone

 2 mei 2022              16.00   ISM Industriële PMI-cijfers VS

 

Komende week wordt een van de drukkere weken als het gaat om de publicatie van bedrijfscijfers. Tot op heden zijn die bij veel klassieke ondernemingen op het vlak van voeding en drank meegevallen terwijl veel platformbedrijven met tegenvallers zijn gekomen. Uitslagen als gevolg van cijfers die afwijken van verwachtingen kunnen flink zijn.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Deel dit bericht: