Blog: IVAR doet prima werk

lettergrootte
Ivar doet prima werk

13 januari 2023, redactie en Blog Cees Smit

De eerste 2 weken van het jaar zijn positief gestart in 2023 waardoor beleggers er vanuit gaan dat beleggen makkelijk is. Maar zoals je in tijden van nood je vrienden leert kennen, zo leer je in moeilijke beleggingstijden (lees negatieve beurzen), welke beleggingsmodellen goed (lees: succesvol)  zijn en welke modellen minder succesvol. Een model dat uitstekend functioneert is IVAR.

Nu denkt u wellicht wie is Ivar,

Kijkend naar de naam zouden we de grap kunnen maken: Is hij Noors, een Viking, of toch een kast bij Ikea? Maar even serieus IVAR is een afkorting. IVAR staat voor Intelligent Value At Risk. Even voor de wiskundige en andere theoretici, dit is de 4de generatie risicometing. De eerste was Volatility, als je portefeuille erg beweegt dan is dit risicovol. Grote bewegingen op een boot of op de kermis maken vaak misselijk. Grote bewegingen op beurzen maken vaak angstig. Maar grote bewegingen op beurzen geven ook (koop)kansen en vandaar dat men zocht naar een betere risicoberekening. De tweede generatie is VaR (Value at Risk), Value at risk is een maatstaf voor het risico en dus de kans op verlies op de investering. VaR schat in hoeveel de beleggingen theoretisch zouden kunnen verliezen in normale marktomstandigheden in een bepaalde tijdsperiode. Die tijdsperiode kan een dag of een maand. Zie definitie VAR. De derde risicometing is cVaR (Credit Value at Risk) wat weer een stapje ingewikkelder is (lees bijv. een introductie tot cVar) en de vierde is dus de iVaR methode. Zonder het heel ingewikkeld te willen maken en dus beter gezegd, laten we eens kijken wat het doet? De belangrijkste onderdelen waarop IVAR zijn beleggingsbeslissing baseert is de winstkans en een inschatting van de grootte van deze winstkans. Daarbij kijkt het model naar het risico dat daarmee gepaard gaat. Het houdt rekening met de beleggershorizon van de klant en kosten. Het model (IVAR) blijft dit continue meten en komt zo tot een optimale portefeuille met een laag neerwaarts risico en goede potentie omhoog.

Waarom is het belangrijk om risico goed te meten?

Het creëren van een optimale investeringsportefeuille gaat dus over de afweging van de verwachte opbrengsten en te verwachte risico’s. Als we op een suboptimale manier risico meten dan krijg je zelden de beste portefeuille (beste risico rendement). Investeerders zullen als ze niet de beste portefeuille hebben waarschijnlijk teleurgesteld zijn dat tijdens neergaande markten. Hun perceptie van risico is dan heel anders dan de risicometing onder oude methode(s) had becijferd. Niet geheel onterecht realiseerden vele investeerders zich in de periode 2008 / 2009, dat ze veel grotere risico’s op hun portefeuille liepen dan zij vanuit de risico cijfers hadden verwacht.

Risico’s meten

Binnen het zogenaamde systematische (ROBO) beleggen in vermogensbeheer is het IVAR model zelfs te personaliseren. Lees: op maat te maken voor de client. Als een client bijvoorbeeld in bepaalde sector of regio’s niet wilt beleggen, dan kan dit helemaal naar zijn of haar wensen ingericht worden. Maar als er geen specifieke restricties zijn zal IVAR normaal gesproken ‘standaard’ zijn en direct na veranderingen in de markt eventuele aanpassingen doen in de portefeuille. IVAR zal voorafgaand aan de eventuele aanpassingen ook kosten meenemen in zijn beslissing. Direct na een aanpassing zal IVAR blijven monitoren en herrekenen wat de beste portefeuille is. In de praktijk blijkt het model ondanks de continue berekening enkele keren in een kwartaal aanpassingen te doen.

IVAR is emotieloos en heeft dus niet zoals sommige beleggers voorliefdes voor bepaalde bedrijven, ook kijkt het niet naar nieuws of bedrijfsresultaten. Het kijkt wel op allerlei manieren naar de koersen, volumes, volatility, bewegingen, etc.. IVAR leest grote hoeveelheden data en historie in en blijft hier berekeningen over maken met nieuwe data, zodat de portefeuille voor de client zo optimaal mogelijk is ingericht.

4e Generatie risico meten: iVaR (Intelligent VaR)

Niet alleen kijkt iVaR naar de verhouding risico/rendement, maar ook hoe groot het verlies is en hoeveel tijd er nodig is om deze verliezen weer goed te maken? Ons IVAR model neemt zowel de omvang van de verliezen als de tijd die nodig is om ze goed te maken in beschouwing bij de beleggingsbeslissingen. IVAR kan intuïtief begrepen worden als de combinatie van de omvang van de verliezen en de tijd die nodig is om deze weer goed te maken.

Risico Ivar

IVAR, iVaR?

iVaR is dus een maatstaf om te bepalen hoeveel ingeschatte theoretische groei de portefeuille mist. IVAR weet theoretisch met een lager risico een hoger rendement te behalen. Zie ook de backtest van het jaarlijkse rendement van de Eurostoxx50 portefeuille.

Backtest IVAR

Rust/risico methode

Deze risicomethodiek sluit aan bij wat de meeste investeerders intuïtief als risico ervaren. Deze superieure manier van risico meten maakt het mogelijk om portefeuilles zo te optimaliseren dat deze op een rustige manier groeien.

Nu draait het model op de Eurostoxx50 hernieuwd bij ons in de praktijk vanaf 2019.

resultaat IVAR Eurostoxx

In de normale schommeling van de indices weet IVAR de dalingen goed op te vangen. In zeer volatiele markten zoals de corona-crash van maart 2020 daalden de IVAR portefeuille minder hard.

Ook in minder volatiele markten zoals in 2022 daalden de IVAR portefeuilles minder hard dan de index (Benchmark). Dus de iVaR methode weet de verliezen te beperken ten opzichte van de indices. Minder verlies betekend op langere termijn een grotere opgebouwd eind kapitaal (compounding) samenstelling van de winsten.

ROBO IVAR

De IVAR portefeuilles schommelden veel minder hard mee op de golven van de markt en hebben daarmee een lagere volatiliteit en dus ook een lager risico. Let wel het model is ontwikkeld voor een lange termijn strategie van meer dan 5 jaar.

Backtest Eurostoxx50 IVAR

Resultaten uit het verleden geen garantie?

IVAR is natuurlijk uitgebreid ge-Backtest en zoals we in de praktijk ook gezien hebben had het model steeds een lager risico en maakte in grote dalingen dus steeds minder grote verliezen. En ja theoretisch is het helaas zo dat deze wijsheid geen garantie voor de toekomst is. Maar de praktijk is wel veelzeggend voor diezelfde toekomst.

Hierna volgen wat plaatjes van in de praktijk IVAR portefeuilles t/m eind 2022. Deze portefeuilles gelden als voorbeeld. Goed te vermelden dat IVAR methode niet alleen op de Eurostoxx50 portefeuille werkt, maar ook bijv. op een ETF portefeuille. Hierna dus het beeld van de ROBO IVAR – ETF Model met een universum van 80 ETF’s.  

IVAR

Hier een voorbeeld van IVAR op Eurostoxx50 in dus een echte in de praktijk gehandelde portefeuille en dus ook rekening houdend met beheers en handels kosten.  

IVAR resultaten 2022

Kortom ook na praktijk ervaring kunnen we concluderen dat IVAR goed werk levert en dat het minder verlies maakt dan de Benchmark (bijv. de Eurostoxx50 index). Wilt u meer informatie laat dit dan weten via een contact formulier, of een bericht.  

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur