Blog: Met flinterdun ijs het jaar in

Inleiding:        

De AEX Index is het jaar voortvarend begonnen. Maar om van een koopsignaal te kunnen spreken is meer nodig. Wij willen de draai ook in de weekgrafieken kunnen terugzien alvorens het sein op groen te plaatsen. Maar de korte termijn ziet er ontegenzeggelijk goed uit.

 

Met flinter dun ijs het jaar in

 

Slotkoers van de AEX Index op het moment van schrijven (2 januari 2022) 701,16

Conclusies:

Korte termijn negatief
Middellange termijn negatief
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De rust van de afgelopen twee weken heeft het technische beeld met name in de VS goed gedaan, althans als men naar de daggrafieken kijkt. Er is niet overal sprake van positieve divergenties, maar her en der wel en de opleving van gisteren en vanochtend in Europa is dan ook niet geheel vreemd te noemen. Fundamenteel wordt de opleving toegeschreven aan meevallende werkgelegenheidscijfers in Europa (Dutsland) en een iets verbeterd producentenvertrouwen in Europa. Maar dat is in feite enigszins paradoxaal te noemen. Want analisten gaan uit van een langzame verslechtering van de economische vooruitzichten, die uiteindelijk in een recessie zal uitmonden, waarvan de diepte nog onduidelijk is. Als dan nu de economische cijfers meevallen, dan worden de verwachtingen van analisten dus gelogenstraft. Maar meevallende economische cijfers zullen ook tot verdere renteverhogingen leiden omdat Centrale Banken juist hebben aangegeven, dat zij een vertraging van de economische groei wereldwijd voor ogen hebben. De witte raaf in dit verhaal wordt gevormd door de energieprijzen. Als die meer dalen dan eenieder voor mogelijk heeft gehouden (en voorlopig is de winter in Europa mild en daalt de gasprijs dus gestaag), dan zal ook de inflatie mee kunne vallen, dat wil zeggen meer dalen dan analisten aanvankelijk dachten en dat kan dan weer leiden tot minder renteverhogingen van de kant van de Europese en de Amerikaanse Centrale Banken.

Maar dat laatste is speculatie en gaat in tegen de meest recente uitspraken van diezelfde Centrale Banken. Een opleving is aan de gang of zo u wilt begonnen, maar het ijs waarop dit gebeurt is flinter dun.

Misschien is de koers van de Nasdaq 100 Index wel de beste indicator om te volgen op dit ogenblik. Hier moet een doorbraak tot boven 11.286 volgen voordat van meer dan een pullback gesproken kan worden. Alles daaronder is slechts een opleving in een dalende trend.

 

Hoe het ook zij, wij wensen u in elk geval wel een gelukkig, gezond en (financieel) succesvol 2023 toe.

AEX dag

De AEX Index op dagbasis

Er is duidelijk sprake van een reactie omhoog en op de daggrafieken is er zelfs sprake van positieve divergenties. Dat zou kunnen betekenen, dat de grens van 716, in de figuur getekend, al op niet al te lange termijn gebroken kan worden. In de wetenschap dat de markt vanochtend tot in de buurt van deze grens opgelopen is, zou de daling van de afgelopen weken als een pullback naar de dalende trend kunnen worden benoemd en dat zou erg positief zijn. Maar om daar zeker van te kunnen zijn moet eerst de uitbraak door 716 worden afgewacht. En zover is het nog niet. Komend weekeinde duiken wij weer in de wat langere termijn analyses met de Technische Belegger, wij gaan daar nog even op wachten.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De Bund future index, dè obligatie index voor de 10-jaars obligaties van de Duitse staat, maakte op de eerste dag van 2023 een volledige draai en met de hogere opening van vanochtend is een bullish engulfing patroon een feit. Dit is precies wat wij een week geleden al zeiden, er is een duidelijke draai nodig alvorens van een top in de rentegrafieken gesproken kan worden. Het probleem is echter, dat dit een weekpatroon is. Dat betekent dat de Bund future in de rest van de week niet weer mag dalen, terwijl komende maandag ook nog een hogere opening nodig is. En dus mag nog geen victorie gekraaid worden, ook al lijken markten dat nu wel te doen. En het beeld in de VS is veel minder positief, dus beleggers, wees gewaarschuwd!

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Nu de rente op de kapitaalmarkten enigszins lijkt te draaien is het ook tijd geworden voor een adempauze in de trend van de $. De stijging van gisteren en vandaag komt daarmee op een keurig moment en kan zelfs nog wat verder oplopen. Voorlopig doet dat niets anders dan de oversold-positie van de $ in de indicatoren enigszins dempen, waardoor de weg vrijgemaakt voor een volgende daling. Op korte termijn liggen de grenzen op 0,92 aan de onderkant en 0,95 aan de bovenkant.

 

De Brent Olie prijs

Opnieuw licht hogere olieprijzen, maar de bewegingen zijn allemaal binnen de marge van een correctief patroon, dat nog steeds de neiging heeft per saldo omlaag te lopen. Een prijs van US$90 per vat Brentolie is nog steeds niet voldoende om het einde van de huidige fase van correcties te kunnen markeren. Ons koersdoel blijft daarmee US$61 per vat.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Terwijl de inflatie over haar top lijkt loopt de koers van goud gestaag op. Zowel in $’s als in € lijkt zich een uitbraak omhoog af te tekenen. En dat is in feite vreemd als de inflatie daalt. De verklaring ligt dan ook in een andere hoek, zo bleek op het scheiden van het jaar. Centrale Banken, met name in Azië en Eurazië zijn al enkele maanden netto kopers van goud. Naar verluid zouden zij al 400 ton goud gekocht hebben. Zij doen dat uit voorzorg tegen het Westen. Het is het rechtstreekse gevolg van de schuivende geopolitieke verhoudingen door de oorlog in Oekraïne en de almaar wilder om zich heen slaande Chinese leider Xi. Van een echte bull trend is nog geen sprake, maar het begin ervan zou wel eens achter ons kunnen liggen.

 

Strategie

Ondanks een voortvarende start in 2023 blijven wij nog even voorzichtig aan de kant staan. Er zijn teveel onzekerheden, die het vertrouwen in een sterke aandelenmarkt op korte termijn dwars zitten.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

4 januari 2023           16.00   Amerikaanse cijfers over de orders in de industrie

4 januari 2023           20.00   Publicatie notulen van de FED-vergadering van december

5 januari 2023           14.30   Werkgelegenheidscijfers VS (vielen afgelopen week tegen!)

6 januari 2023           14.30   Uurlonen en werkloosheidscijfers VS

9 januari 2023           11.00   Werkloosheidscijfers Eurozone

12 januari 2023         14.30   Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers (inflatie)

 

De laatste week van het jaar is altijd een zeer rustige week. Weinig nieuws, veel handelaren die van een welverdiende korte vakantie genieten en veel beleggers die eveneens met ander dingen dan de beurs bezig zijn.

 

Wij wensen u in elk geval vanaf deze plaats een goed jaareinde en een gelukkig nieuwjaar toe.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Deel dit bericht: