Blog: Recessieangst en stijgende aandelen?

Recessieangst, een negatieve yield curve en stijgende aandelenkoersen, ra ra hoe kan dat?

Inleiding:        

Een negatieve yield curve, een inzakkende huizenmarkt, toenemende recessieangst bij analisten en centrale bankiers die maar blijven hameren op de noodzaak om het rentebeleid niet te snel weer te versoepelen en toch stijgen aandelenkoersen. Wat zien we niet?

 

Slotkoers van de AEX Index (27 jan.) op het moment van schrijven (30 januari 2023) 750,67

Mijn conclusie:

Korte termijn positief
Middellange termijn correctie
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De S&P 500 Index bereikte afgelopen week het niveau dat begin december ook werd aangetikt, waarna de Amerikaanse aandelenmarkt toen opnieuw in een glijvlucht omlaag dook. Dit is een natuurlijk weerstandspunt. Als de markt daar deze week direct doorheen breekt, dan moet gevreesd worden, dat wij met een bear markt rally bezig zijn, die daarna nog best iets kan aanhouden, maar die per saldo de windstilte betekent voorafgaande aan een volgende daling. Positiever zou het zijn, als de markt in de VS nu een reactie omlaag inzet. Want dan is een bodempatroon voorstelbaar, dat po termijn voor een mooie nieuwe lange termijn rally kan zorgen. Het grote probleem blijft de vraag of de Westerse economie nu wel of niet een recessie in zal gaan.

Tegenover de sterke arbeidsmarkt staat een inzakkende woningenmarkt. Het aantal transacties in de huizenmarkten in Europa en in de VS is in de afgelopen maanden flink ingezakt. Ook het aantal vergunningaanvragen voor nieuwbouw is zakt snel in. En beiden betekenen slecht nieuws voor aannemers en in het kielzog daarvan allerhande toeleveranciers. De energietransitie en de grootse plannen in de VS op het gebied van infrastructuur en in Europa op het gebied van defensie kunnen een tegenwicht bieden. Of de overheidsplannen en -middelen hiervoor op tijd beschikbaar komen om de problemen in de huizenmarkten op te kunnen vangen is een open vraag. Steeds meer analisten denken van niet. En een zachte landing, zoals veel politici en beleidsmakers momenteel propageren is doorgaans vooral een vorm van “wishfull thinking”, alsof zij dit in de hand hebben en kunnen plannen.

De ingrediënten voor een hervatting van de bear markt in aandelen zijn er voldoende, maar een goede rally klimt doorgaans op tegen een erg van slecht nieuws. Dat maakt een bull markt gezond. Bovendien is de maand januari bijna voorbij en een van de oude beurswijsheden stelt: “Zo januari gaat, zo gaat het jaar” en ook de ”Kaeppel Indicator” belooft op een goed jaar te wijzen, zij het dat januari nog niet voorbij is!

De AEX Index op dagbasis

AEX dag chart

Het korte termijn beeld, zoals u dat in hierboven ziet voor de AEX Index, oogt echter niet zo slecht. Na een flinke rally is er nu vooral een min of meer zijwaartse reactie gaande rond de voorgaande toppen. Daar is niets ,mis mee, ook niet gelet op het feit dat iedereen weet, dat de FED en de ECB deze week met een volgend retenbesluit komen. Bovendien heeft de rust van de afgelopen twee weken zelfs voor ruimte in de indicatoren gezorgd, althans op de daggrafieken. Deze rally zou nog wel eens een vervolg kunnen krijgen, waarbij zelfs 770 voor de AEX Index nog denkbaar is. Maar hier geldt wel hetzelfde als wat hierboven al over en voor de Amerikaanse markten is gezegd. Als deze rally nu doorzet, dan bevestigt dat ons vermoeden, dat wij bezig zijn aan het tweede deel van een correctieve rally, die een tussenfase is in de bear markt, die begin 2022 is ingezet. Beleggers worden dan in wat een bear markt rally is op het verkeerde been gezet. Oppassen blijft daarmee het devies.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Komende week komen zowel de FED als de ECB met een volgende ronde van renteverhogingen. Verwacht wordt een verhoging van 0,25% in de VS en 0,50% in Europa. Belangrijker dan deze twee percentages is de vraag wat beide voorzitters vervolgens gaan zeggen over de toekomst. Met name in de VS zou de huidige cyclus van renteverhogingen ten einde moeten lopen, maar als de heer Powell vervolgens in zijn toelichting op het rentebesluit een erg agressieve, lees verder verkrappende, toon aanslaat, dan kunnen markten schrikken. De obligatiemarkten in Europa en de VS zijn er in elk geval niet gerust op, die zijn al twee weken aan het draaien, in de verkeerde richting wel te verstaan. Daar is de rentedaling van eind december al tot staan gekomen en stijgt de rente inmiddels weer mondjesmaat. De obligatiemarkten lijken er dus niet gerust op. Op de maandgrafieken is deze draai nog niet te zien, dus er kan sprake zijn van een adempauze, maar in deze fase is het niet verstandig om hierop vooruit te gaan lopen. En vergeet ondertussen niet, dat de yield curve nog altijd negatief is! “Cash” is dus nog steeds “king” hier.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Van een bevestigde doorbraak omlaag door de grens van 0,92 is nog geen sprake, maar dat de $ in gevaar is, behoeft weinig twijfel. Als straks ook nog eens de Amerikaanse overheid op slot gaat omdat de rechter flank van de Republikeinen opnieuw dwars gaat liggen, dan kan de $ wel eens hard verder onderuit gaan. Toch oogt de $ op korte termijn wat ‘overbought’, een klein herstel in de komende paar weken zou alleen maar logisch zijn en maakt de weg voor zo’n doorbraak omlaag alleen maar gemakkelijker. Daarna komt de volgende fors lagere steun in het vizier op 0,84!

 

De Brent Olie prijs

In weerwil van alle optimistische geluiden van analisten blijft de dalende trend van de olieprijzen voortduren. Binnen die daling is een klein herstel aan de gang, dat inmiddels al twee maanden duurt, maar dat bevestigt in feite de dalende trend omdat het tempo van dit herstel duidelijk langzamer is dan de eerdere dalingen. Natuurlijk kan de heropening van de Chinese economie de vraag naar olie doen stijgen, maar voorlopig is dat niet terug te zien in de ontwikkeling van de olieprijzen. Een recessie in de Westerse wereld in de tweede helft van dit jaar kan zelfs voor een verdere vraaguitval zorgen, dus het gevaar is nog altijd niet geweken. Voor Brent blijft de te nemen grens aan de onderkant US$77 en aan de bovenkant US$93 per vat. Daartussen betekent elke beweging in feite niets. Ons koersdoel blijft nog altijd US$61 per vat.

 

De prijs van een troy ounce Goud

In $’s gemeten nadert de prijs van een troy ounce goud nu de top uit 2022 (vlak onder US$2.070 en niet US$2.250 zoals wij in ons voorgaande blog abusievelijk schreven). In € gemeten is de koers nu aangekomen tegen de weerstand, die samenvalt met een tussentijds weerstandspunt uit 2022, maar die al wel boven de top uit 2020 ligt. Dit is weinig opzienbarend, het past allemaal in een duidelijk positieve trend, waarbij nu een stabiele, langzame stijging richting de oude ‘all-time-highs’ aan de gang is. Een versnelling in deze fase mag niet verwacht worden, dat is pas logisch als die toppen gebroken zijn. De weg voor goud is in elk geval omhoog gericht.

 

Strategie

Wij zijn erg blij met een relatief hoog saldo liquiditeiten. Dat kost ons iets van onze voorsprong die wij vorig jaar op de AEX Index hebben opgebouwd, maar is in deze fase van de markt wat ons betreft een prima risicomijdende houding.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

30 januari 2023         10.00   Cijfers Bruto Binnenlands Product Duitsland (economische groei)

31 januari 2023         10.00   ECB rapport Europese kredietmarkt (Lending Survey)

31 januari 2023         11.00   Cijfers Bruto Binnenlands Product Europa (economische groei)

  1 februari 2023        16.00   Cijfers Amerikaanse industrie (order intake e.d.)

  1 februari 2023        20.00   Amerikaanse detailhandelscijfers (consumentenbestedingen)

  1 februari 2023        20.00   Rentebesluit FED

  2 februari 2023        14.15   Rentebesluit ECB

  3 februari 2023        14.30   Amerikaanse cijfers arbeidsmarkt (lonen, werkloosheidsgraad)

  6 februari 2023        11.00   Cijfers Europese detailhandelsomzetten

  9 februari 2023        14.30   Amerikaanse cijfers arbeidsmarkt (initial jobless claims)

10 februari 2023        16.00   Sentiment consumenten in de VS (Michigan Consumer Sentiment)

14 februari 2023        14.30   Amerikaanse inflatiecijfers consumptieve bestedingen

 

Naast het feit dat de Amerikaanse en de Europese Centrale Banken met een rentebesluit komen, nadert ook de discussie over het budgetplafond in de VS zijn deadline. Gelet op het verdeelde Republikeinse kamp is een algehele shutdown van de Amerikaanse overheid in de komende weken heel wel mogelijk. En ondertussen regent het nog bedrijfscijfers.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: