Blog: Scheurtjes in pantser

Scheurtjes in het pantser

Deze publicatie, 7 august 2023, is op persoonlijke titel en kan mogelijkerwijs niet de mening van het bedrijf (Today’s Group) vertegenwoordigen het is de persoonlijke mening van Gijsbrecht van Dommelen. 

 

Inleiding:        

Hoe diep gaat de recessie worden? Dat wordt de vraag voor de komende weken. Afgaande op de almaar negatiever wordende yield curve in de VS gaat het daar dit najaar flink stormen. 

Koers van de AEX Index op het moment van schrijven (5 augustus 2023) 772,71

Onze conclusies:

Korte termijn: positief maar draaiend/ verzwakkend
Middellange  positief 
Lange termijn Correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

De meeste resultaten van vooral de grotere bedrijven over het 2de kwartaal zijn inmiddels gepubliceerd en analisten rekenden uit, dat in de VS de bulk op de prik of erboven uitkwam en in Europa ruime de helft. Gemiddeld gesproken zijn de cijfers daarmee meegevallen. Maar wat wel heel duidelijk blijkt uit deze cijfers is het feit dat de wereld aan de industriële kant een recessie is ingedoken en dat de consument nog wel geld uitgeeft in de horeca en aan vakanties, maar dat diezelfde consument bij grotere uitgaven (duurzame consumptiegoederen) juist de hand op de knip begint te houden. Analisten verwachten daarmee teruglopende cijfers voor het 3de kwartaal en de vraag doet zich nu voor hoe diep die recessie dan wel gaat worden. In elk geval bleken de arbeidsmarktgegevens in de VS afgelopen week te bevestigen, dat de economie in de VS begint te vertragen en dat is gunstig voor de rente. Want die arbeidsmarkt is de reden waarom de FED de rente al meer heeft verhoogd dan analisten aanvankelijk dachten. Dit zou zo langzaam maar zeker moeten betekenen, dat de enorm negatieve yield curve (in de VS is het verschil tussen de 10- en 2-jaars rente negatiever geworden dan in de afgelopen 25 jaar is gezien voorafgaande aan elke grote crisis, inclusief de dot-com-crisis van 2000 – 2003 en de kredietcrisis van 2008) gaat herstellen. Het probleem daarvan is echter dat de FED misschien wel stopt met het verhogen van de rente, maar dat een verlaging van de rente wel eens pas in de loop van 2025 aan de orde zou kunnen zijn. En dat is buitengewoon negatief voor de economische groei. Een verlaging van de rente is nodig, om de yield curve weer te normaliseren, tenzij uiteraard de lange rente een flinke stijging gaat doormaken. Maar dan zou de inflatie hoger moeten worden en dat is momenteel juist niet het geval, nog sterker, op de methodiek waarmee inflatiecijfers berekend worden (van jaar op jaar) maakt het zelfs waarschijnlijk dat wij in oktober negatieve inflatiecijfers gaan zien. En dan rest nog maar een manier waarop de FED kan worden overgehaald om de rente eerder al te gaan verlagen en dat is een diepe recessie of zelfs een depressie.

 

Zover is allemaal nog niet, maar de voortekenen voor een zeer slecht zwak najaar zijn er inmiddels wel.

 

De AEX Index op dagbasis

AEX index

In de figuur hebben wij, zoals te doen gebruikelijk, de dag-grafiek van de AEX Index opgenomen. En, zoals wij vorige week in de Technische Belegger al aankondigden, de volatiliteit op de beurs is afgelopen week opgelopen. Veel is er nog niet aan de hand, want de AEX Index heeft nog geen enkele belangrijke steunzone doorbroken. De eerste ligt op 760, waar nu de lange termijn dalende trendlijn en een oplopende trendlijn elkaar naderen. Daaronder ligt de eerste fatsoenlijke bodem die achter ons ligt op 748. Een volgende trendmatige daling kondigt zich pas aan, als toppen en bodems weer lager komen te liggen en dus moet 760 eerst gebroken worden, moet daarna nog een herstel tot onder de laatste top ontstaan en pas daarna kan daadwerkelijk van een nieuw vervolg op de bear gesproken worden. Maar dan zullen beleggers wel erg laat met reageren zijn. Op korte termijn, komende week, is eerst nog een herstel te verwachten. Als dat niet verder dan tot circa 780 – 785 punten komt end e index breekt vervolgens door 760 omlaag, dan is wat ons betreft dat het startsein voor de volgende trendmatige daling en wordt in onze ogen de bear hervat. Zoals gezegd, de eerste scheurtjes zijn afgelopen week ontstaan, maar het bastion van de huidige opgaande trend, de bull, is nog niet gebroken. En het woord bull is wat ons betreft overdreven, want sinds oktober 2022 is er een rally aan de gang die in onze ogen nog altijd kwalificeert als een bear market rally.

 

De 10-jaars rente in Europa en de VS

De lange rente in de VS heeft de stijgende trend hervat, met dien verstande dat afgelopen week de voorgaande top werd getest maar nog niet werd doorbroken. Als economische cijfers inderdaad verder gaan verslechteren in de VS, dan zal dit zelfs kunnen uitmonden in een nieuwe dalende beweging, die dan zelfs de 10-jaars rente terug tot 2,8% kan brengen, een hele stevige rentedaling. Vallen de economische cijfers mee, dan is dat vooral uitstel van executie, omdat dan de rente eerst verder zal stijgen, met alle gevolgen voor de economische groei van dien enkele maanden later. En ook in Europa stijgt de lange rente sluipender wijs verder. Uitsluitsel kunnen wij u nu niet geven, maar dat er de beweeglijkheid in de markt gaat toenemen komende weken door al deze onzekerheid, dat lijkt bijna een gegeven.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De arbeidsmarktgegevens in de VS zorgden voor een stevige verzwakking van de $ afgelopen vrijdag. Maar van doorbraken is nog geen sprake. De zone tussen 0,89 en 0,91, die enkele maanden als steunzone heeft gediend, is nu een weerstandszone. Als die komende week niet gebroken wordt, dan gaat 0,85 in gevaar komen en die grens is heel belangrijk in technische zin. Want een doorbraak van die grens legt de weg open naar een € / $0-verhouding van 2$’s per € (0,50)!

 

De Brent Olie prijs

En ondertussen stijgen de olieprijzen verder. De volgende grens voor Brent-olie, US$90 per vat) is inmiddels bereikt. Dat is wel paradoxaal, gezien al het negatieve economische nieuws dat zich begint op te stapelen. Het is het lichtpuntje in de tunnel, want een stijgende olieprijs wijst op toenemende vraag en die kan komen door voorzichtig herstel uit de hoek van de industrie. Maar die kan ook zuiver speculatief zijn, een seizoenpatroon dat zich wel vaker voordoet aan het einde van het zomerseizoen wanneer wintervoorraden weer worden opgehoogd.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud daarentegen draaide weer naar omlaag. Nog is de oplopende trend niet gebroken, maar hij is wel in gevaar. Een doorbraak omlaag wijst op dalende inflatiecijfers, maar ook op meer rust in de wereld. En dat kan niet als de economie in gevaar komt. Nog een paradox om komende weken in de gaten te houden. Zolang goud in $’s gemeten nog boven US$1.915 per troy ounce blijft hangen is er overigens weinig aan de hand.

 

Strategie

Afgelopen dinsdag hebben wij ons toch laten verleiden om, in de Benelux Selector, aandelen Adyen te kopen. De koers brak uit op maandag en keerde terug naar het punt van de uitbraak op dinsdag, een klassieke beweging, en dat vormde een mooi instappunt. Maar het is goed mogelijk, dat wij al komende dagen uit deze positie moeten en dan mogelijk zelfs met een klein verlies. Want de dagen erna daalde de koers verder, tot terug onder het niveau van de uitbraak. Het feit dat uitbraken zo snel weer ongedaan worden gemaakt is ook weer geen goed teken voor de kracht van deze markt.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: