Blog: Te vroeg gejuicht?

Inleiding:        

Een Centrale Bank die onduidelijk is over de maatregelen die zij denkt te gaan nemen is nooit goed voor de rust op financiële markten. Zijn wij te optimistisch geweest in onze laatste editie van de Technische Belegger?

 

Te vroeg gejuicht?

 

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (12 juni 2022) 681,97

Onze conclusies:

Korte Termijn Negatief
Middellange termijn onduidelijk
Lange termijn correctie

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Mevrouw Lagarde slaagde niet voor haar examen. Het is haar taak om de inflatie te bestrijden in Europa. Dat kan ze bijvoorbeeld doen met behulp van de korte, interbancaire rentetarieven en door obligaties in te kopen. Wanneer zij haar beleid verandert, is het haar taak ook om dit zodanig te doen dat markten daar niet onrustig van worden. Zij moet dus een betrouwbaar en voorspelbaar beleid voeren. En dat is haar afgelopen donderdag niet gelukt. Dat de rente verhoogd zou gaan worden, althans dat zij zou aankondigen, dat de ECB de rente zou gaan verhogen, dat was geen verrassing. Maar wel een verrassing was de motivatie en haar verwachting, dat de ECB de rente mogelijk veel meer gaat verhogen dan aanvankelijk gedacht en ook veel eerder. De ECB gaf daarmee aan, dat de ECB kennelijk niet in staat is om een juiste inschatting te maken van de inflatieontwikkelingen. Het vreemde is, dat de ECB tegelijkertijd ook te kennen gaf, te verwachten, dat de inflatie in de loop van volgend jaar toch weer terug zal vallen. Ook gaf de ECB aan, dat het gevaar dat zich een recessie gaat voordoen in de loop van dit jaar groter wordt. En ten slotte gaf de ECB aan zich bewust te zijn van het oplopende renteverschil tussen de Noord-Europese en de Zuid-Europese landen en er een oplossing voor te hebben, maar ze verzuimde duidelijk te maken hoe ze dat dacht te bestrijden. Het zijn allemaal tegenstrijdige en bovenal onduidelijkheid scheppende opmerkingen. En daar houden beleggers helemaal niet van. Het slechtste dat een Centrale Bank kan doen is onvoorspelbaar worden. Veranderingen van beleid moeten worden ingemasseerd, gebeurt dat niet, dan schrikken beleggers en kan er paniek ontstaat met alle gevolgen van dien.

 

De reactie volgde onmiddellijk. De obligatiemarkten kregen opnieuw een tik en daalden tot op enkele belangrijke steunniveau’s uit een ver verleden. Maar dat is dan wel precies het goede nieuws, van een echte doorbraak omlaag was nog geen sprake. Op het niveau waar de Amerikaanse en Europese lange rentes zijn aanbeland, ligt heel veel weerstand. Die kan natuurlijk komende week nog gebroken worden, maar dat is dus nog niet gebeurd.

 

Ook veel aandelenmarkten zakten in. De verliezen in de laatste twee dagen van afgelopen week waren groot. Maar nergens zijn belangrijke steunlijnen gebroken. Bovendien is de uitbraak omhoog, die in Japan aan de gang was, niet ongedaan gemaakt, daar bleef de beurs hangen precies op het punt van de uitbraak. Ook de Russell 2000 leed nagenoeg geen verlies en bleef binnen de korte termijn opgaande trend.

 

Daarmee kan nog niet rustig achterovergeleund worden. Want de doorbaken omlaag kunnen komende week nog plaatsvinden. Nergens zijn beurzen opgeveerd. Vrijwel alle aandelenmarkten sloten vrijdag op het laagste punt van de week. Daar kan komende week dus nog een vervolg komen (de opening van maandagochtend is ongetwijfeld negatief), een vervolg dat dan snel tot een flinke verdere daling kan leiden.

 

En als dat zo is, dan hebben wij vorige week te vroeg gejuicht in de editie van juni van de Technische Belegger.

De AEX Index op dagbasis

AEX Index

Figuur 1.

 

In figuur 1 is het dilemma van vrijdag goed te zien. De AEX Index sloot precies op een kruispunt van twee trendlijnen, die allebei steun verleenden. Als maandag beurzen lager openen, dan ligt er daaronder nog een, belangrijkere grens op 667. Die zal dan wel snel geraakt worden, maar pas als die doorbroken wordt kan van een daadwerkelijke hervatting van de bearmarkt gesproken worden. Het koersdoel laat zich dan berekenen op ongeveer het niveau waar begin 2020 de bullmarkt haar Covid-einde vond, tussen 606 en de top van dat moment op 631. Veel ruimte voor een forse daling is er daarmee n iet meer, we spreken over een daling van nu nog ca 8%.

 

De kansen dat dit negatieve scenario zich gaat voltrekken zijn uiteraard met de reacties van vorige week wel veel groter geworden.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers herstelde zich flink na kortstondig de dalende lange termijn trend van bovenaf geraakt te hebben. Vreemd is het wel, want de opmerkingen van de ECB zorgden juist voor een verkleining van het renteverschil tussen de VS en Europa. Ongetwijfeld lag dat in de vlak na de persconferentie van de ECB bekend geworden hoger dan verwachte inflatie in de VS over de maand mei. De te breken grenzen blijven 0,97 aan de bovenkant en 0,922 en daarna 0,875 aan de onderkant (bij een slotstand afgelopen week van 0,932).

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen lijken bezig met de formatie van een dubbele top. Indicatoren op de weekgrafieken divergeren daarbij negatief. Het weer de kop opsteken van covid in China zal ongetwijfeld daarin helpen, dus van deze kant van het inflatiespectrum mag in de komende weken goed nieuws verwacht worden.

 

De prijs van een troy ounce Goud

Het goud kroop opnieuw verder omhoog langs de lange termijn oplopende trend. Het ritme van oplopende bodems en oplopende toppen is daarmee nog altijd niet verstoord en dus moet de oplopende trend als in takt beschouwd worden. Maar sterk is het beeld allerminst.

 

Strategie

Wij hebben in verschillende Selectoren maandag jongstleden enkele posities ingenomen in sterk overbought aandelen en een ETF in de technologiesector. Wij kochten aandelen SoiTec (semiconductors, Europa Selector) in Frankrijk en een ishares ETF op de Europese Stoxx 600 Technologie Index. Wij waren te vroeg, zo lijkt het. Of wij hier direct weer afscheid van zullen nemen (verlies nemen is lang niet altijd ongezond) durven wij te betwijfelen. Eerst maar eens zien of de steunniveau’s in de markt het houden.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

14 juni 2022              11.00   ZEW Economisch sentiment in Duitsland en in Europa

15 juni 2022              11.00   Industriële productie Europa

15 juni 2022              14.30   Amerikaanse detailhandelscijfers

15 juni 2022              20.00   Rentebesluit FED

17 juni 2022              11.00   Europese inflatiecijfers (HCIP)

17 juni 2022              17.00   Publicatie FED Monetair beleidsrapport

24 juni 2022              10.00   IFO cijfers zakelijk klimaat in Duitsland

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico

Deel dit bericht: