Blog: zoeken naar Yield

We blijven allemaal op zoek naar rendement (Yield) en dus kijken we naar allerlei leningen op NPEX en andere alternatieven die voorbij komen. Zo ook de:

IEX Obligatie II 2020 – 2025

IEX geeft maximaal € 4.997.500 7% obligaties uit met een looptijd van 5 jaar en in coupures van € 2.500. De minimale grootte van de lening is € 500.000. Men mikt erop toch zeker € 1 mln. binnen te halen. Eventueel wordt de inschrijfperiode verlengd. De rente wordt maandelijks betaald. De lening is concurrerend maar kan worden achtergesteld als er nieuwe leningen zouden worden opgenomen. Bij inschrijving betaalt men 3% maar er is een vrijstelling hiervan tot 31 december 2020 (dus daar heeft men nu niets meer aan). 3% inschrijfkosten is naar alle maatstaven veel geld.

Er is een Stichting Obligatiehouders geleid door drie onafhankelijke advocaten. In hoeverre zij daadwerkelijk onafhankelijk zijn is onduidelijk, de Stichting is opgezet door IEX en de advocaten zijn door IEX aangesteld.

Twee van de drie commissarissen zijn aangesteld door Value8. Verder lijkt het er op dat ook de heer R. Tostrams invloed heeft in deze. Value8 heeft 32% van het aandelenkapitaal. Dan is twee van de drie commissarissen er in feite een teveel.

IEX Group BV, de uitgevende instelling, heeft 4 dochtermaatschappijen (100%). Het zijn IEX Media BV (advertenties en gesponsorde content), IEX Premium BV (betaalde content in abonnementsvorm), Trilab Advanced Solutions BV, een technisch ontwikkelingsbedrijf, en Verveco BV (vastgoed). Er wordt ook melding gemaakt van IEX Direct, maar waar dat precies thuis hoort en wat dit bedrijfsonderdeel doet is ons onduidelijk. IEX wil financiële diensten en producten aan zijn bezoekers aanbieden. Een start is reeds gemaakt met de koppeling van portefeuilles van IEX-leden met hun werkelijke beleggingsportefeuilles bij DeGiro.

IEX had ultimo 2020 8.000 betalende abonnees en met het contact met DeGiro wil men ook een uitgebreid scala aan andere, nieuwe financiële diensten aanbieden.

Value8 heeft IEX twee leningen verstrekt:

De eerste lening betreft werkkapitaalfinanciering. Op 30 juni 2020 bedroeg de lening inclusief gecumuleerde rente €1,5 miljoen. De lening wordt omgezet in eigen vermogen als volgt: 270.000 aandelen worden gekocht voor €1,96. De lening daalt hiermede met € 529.200. Het restant van deze lening alsmede de verschuldigde rente zal per 31 december 2020 worden omgezet in een eigen vermogen lening met een rentepercentage van 7,5%, waarbij Value8 het voorwaardelijke recht (warrants) krijgt om tot en met 31 december 2023 aandelen IEX te kopen voor €1,96 per aandeel. Indien IEX laatstgenoemde lening alsnog voor 28 februari 2021 aflost dan levert Value8 om niet 50% van de verkregen warrants in. Als dit zich zoals bedoeld is, inderdaad voltrekt dan zal Value8 de meerderheid in IEX verwerven (waarna 2 van de drie commissarissen wel redelijk zou zijn).

De tweede lening bedraagt €800.000 en heeft betrekking op het aanwezige onroerend goed. Het is de bedoeling om het onroerend goed over te dragen aan Value8 als gevolg waarvan deze lening komt te vervallen.

De nieuwe lening, die IEX uitgeeft, is bedoeld om Value8 volledig af te lossen. Als er dan nog iets overblijft dan gaat het naar uitbreiding van personeel met name op de terreinen IT en marketing teneinde de eigen doelstelling sneller te kunnen bereiken.

Er zijn jaarcijfers 2019 en 2018 gegeven (waarbij gezegd moet worden dat het bedrijf dit jaar een uitzonderlijk lang boekjaar kent van 2 volledige kalenderjaren (volgens het bericht per 30 juni 2020). De omzet gaat van € 4.410.000 in 2018 naar € 3.933.000 in 2019 en € 1.842.000 in de eerste helft van 2020. Het resultaat na belastingen gaat van een verlies van – € 1.196.000 in 2018 naar een verlies van – € 1.122.000 in 2019 en – € 154.000 in de eerste zes maanden van 2020. Het kleinere verlies in 2020 ontstaat hoofdzakelijk door vermindering van de personeelkosten. Het groepsvermogen gaat van – € 1.962.000 ultimo 2019 naar
– € 2.116.000. Vreemd genoeg staat er nog te betalen dividend op de balans. Niet duidelijk is het van welk jaar. Alhoewel er geen duidelijk bewijs voor is, maakt dit op ons de indruk dat er hier behoorlijk creatief ge-boekhoud wordt.

De rode vlag is natuurlijk het negatief eigen vermogen. Daarnaast is de rol van Value8 hoogstwaarschijnlijk niet voldoende op afstand. De heer D. Vries staat bekend om zijn creatieve gedachten en handelingen. Het lijkt bovendien zeer onwaarschijnlijk dat de onderneming met een uitbreiding van het personeel (marketing en IT) voldoende omzet gaat creëren om een schuld van € 4,997.500 miljoen af te kunnen lossen. En het enige echte bezit, het onroerend goed, is feitelijk al van Value8.

Afblijven dus is onze conclusie.

Disclaimer

De auteur is mede-verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: