Maandbericht: Nog geen wolkje aan de lucht!

Clear sky

Nog geen wolkje aan de lucht!

Het eerste kwartaal van 2024 heeft zich in zeer positieve zin ontwikkeld. Het gouden scenario voor de financiële markten heeft zich vertaald in stijgende aandelenkoersen en is nog steeds valide. De inflatie daalt verder en dit betekent dat de financiële markten in afwachting zijn van de eerste renteverlagingen. Daarnaast blijft de economie zich bijzonder goed ontwikkelen in de huidige hoge renteomgeving. De rentegevoeligheid bij bedrijven en consumenten is dus beduidend lager dan in het verleden. Dit  is toe te schijven aan de manier waarop consumenten en bedrijven zich in de negatieve renteomgeving langjarig hebben gefinancierd. Hierdoor zijn op korte termijn de risico’s kleiner. De loonstijging heeft verder voor een compensatie gezorgd om de negatieve inflatie-effecten verder te verkleinen. Het lage consumentenvertrouwen zou aanleiding zijn geweest om een diepe recessie te verwachten, hetgeen door een aantrekkende diensten sector is uitgebleven. Met name de economie in de VS blijft veel beter presteren dan economen hadden voorspeld.

Een ander aspect dat de aandelenmarkt ondersteund is de enorme hoeveelheid geld dat belegd is in geldmarktfondsen. Door de bewegelijkheid van de afgelopen jaren hebben veel consumenten hun overtollige spaarsaldo relatief risicovrij weggezet. Bij een dalende rente zal de relatieve aantrekkelijkheid van meer risicovolle beleggingen weer toenemen. Dit zal met name risicovolle assets ondersteunen. We zien deze ontwikkeling deels al terug in de koersbeweging van crypto ’s.

De obligatiemarkten zijn in maart in Europa verder tot rust gekomen. De dalende inflatie en de toelichting van de ECB geven aanleiding om positiever te worden voor obligaties. De 10jaars rente in Nederland daalde in maart van 2,73% naar 2,59%. In bovengenoemde omgeving steeg AEX index verder, gedreven door de brede markt van 848,44 naar 881,78 punten. Dit is een stijging van 3,91% in de maand maart.

Onze verwachting is dat met name de FED nog wat extra tijd neemt alvorens de rente te gaan verlagen. De kracht van de economie in de VS geeft ruimte aan de FED om afwachtend te zijn en betere inflatiecijfers af te wachten.  Voor de ECB is die ruimte niet aanwezig. De economie van met name Duistland heeft het moeilijk en ook hebben overheden geld nodig voor investeringen in defensie en de energie transitie. Dit zal op korte termijn positief zijn voor de US dollar. We zijn in dit scenario positief voor risicovolle assets zoals aandelen.

Op aandelen gebied hebben we in lijn met bovengenoemde de allocatie naar aandelen verder  opgehoogd naar overwogen. De belangrijkst aankoop is het aandeel Intel. Dit bedrijf profiteert maximaal van overheidssubsidies om de VS op het gebied van chips minder afhankelijk te maken van TSMC.  We zien hierin ook een kans voor ASML om verder te profiteren van de investeringen in extra productiecapaciteit. Ook deze positie is voor een deel van onze beleggingsmodules opgenomen.

We continueren onze goud positie en we vergroten de rentegevoeligheid van de portefeuille door de aankoop van obligaties met een lange looptijd. Natuurlijk blijft de zon niet altijd schijnen. We zijn dus alert om een bescherming of cash op te bouwen indien de geopolitiek onrust hier aanleiding toe geeft.

Frits Vogel

Directeur Wealth Management

Deel dit bericht: