Mededeling GFH Paraplufonds 27-3-2018

lettergrootte
In de media wordt gesproken over de (stille) curator die naar de Luxemburgse rechter is gestapt. Dit betreft de door de AFM benoemde zgn. WFT curator bij het GFH Fonds. Today’s Tomorrow kan bevestigen dat zij tezamen met de WFT curator naar de Luxemburgse rechter is gestapt. Er wordt door de media echter “geciteerd” uit de dagvaarding die men kennelijk in handen heeft en daarmee wordt de suggestie gewekt al zou de curator de nodige uitspraken aan de media hebben gedaan. Dit laatste is niet correct en de curator heeft uitsluitend aangegeven dat hij gedurende de looptijd van deze procedure geen commentaar zal geven aan de media.

Today’s Tomorrow en de WFT curator stapten naar de rechter in Luxemburg om transparantie over de waarde te krijgen inzake de beleggingen in Bond House. Doel van de rechtszaak is beëindiging van verschil van inzicht  met de AFM over de waarde van een gedeelte van de illiquide beleggingen. Zodra die discussie beëindigd is, kan het GFH Paraplufonds volledig heropend worden. Hiermee kan tevens hopelijk een einde komen aan de onzekerheid waarmee klanten nu (nog) te maken hebben.

Het GFH Paraplufonds heeft in 2017 voor een bepaalde periode in opschorting gezeten. Dit hield in dat er tijdelijk geen beleggingen werden verkocht of aangekocht in het fonds. Tijdens de opschorting heeft Today’s Tomorrow meerdere malen bij de partijen achter de illiquide beleggingen verzocht tot transparantie, helaas tot op heden bij o.a. Bond House zonder resultaat. Het GFH Paraplufonds is in november 2017 gesplitst en daarmee voor omstreeks 70% heropend. Daarmee is de inleg in het fonds weer mogelijk. Dit zal echter alleen worden belegd in het liquide deel. Sinds de opschorting zijn er nog meer veranderingen binnen het Paraplufonds: zo zijn de kosten voor de inleg zijn sterk omlaag gegaan en zijn de connecties met GFH of de tussenpersoon volledig beëindigd. Hierdoor ligt sinds 2017 ook het klantcontactcenter volledig bij Today’s Tomorrow. Today’s Tomorrow geeft geen advies en werkt hiervoor met onafhankelijke partijen samen.

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Emmastraat 54
1213 AL Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Purmerend
Gorslaan 47
1441 RG Purmerend
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur