Nederlanders en hun vakantiegeld

De maand mei is voor vele Nederlanders, de maand dat zij een extra’tje op hun rekening zien verschijnen: het vakantiegeld! Maar hoe besteden we dit nou?

Een doel voor het geld kan, de naam zegt het al, vakantie zijn. De meerderheid, maar toch minder dan de helft van de Nederlanders gebruikt het vakantiegeld daadwerkelijk voor vakantie volgens de jaarlijkse vakantiegeld- enquete van het Nibud. Het kleine gedeelte van de mensen gebruikt het vakantiegeld om schulden af te betalen of voor op ‘’de grote hoop’’.

Opvallend is dat steeds meer mensen hun vakantiegeld opzij zetten. 38% van de mensen zette het geld op de spaarrekening in 2017, een groot verschil in vergelijking de 22% die het eerste jaar van het onderzoek in 2002 naar voren kwam. Niet alleen het aantal mensen dat hun vakantiegeld of een gedeelte hiervan spaart stijgt, het aantal mensen dat dit bedrag belegt stijgt ook. In 2002 was dit slechts 1% en in 2017 was dit 3%.

De stijging van het aantal ‘’vakantiegeld-spaarders’’ is waarschijnlijk te danken aan het feit dat het beter gaat met onze economie. De stijging van het aantal ‘’vakantiegeld-beleggers’’ heeft waarschijnlijk te maken met de lage spaarrente. Volgens onderzoek van de AFM is 68% van de beleggers die 3 jaar of korter beleggen, heeft de lage rentestand een doorslaggevende of grote rol gespeeld in de keuze om te starten met beleggen.

Wil je ook starten met beleggen met (een deel) van je vakantiegeld? Dit kan bij For Tomorrow al vanaf € 50,-!  

Deel dit bericht: