Nog 12 dagen: Vermogensrendementsheffing

Al geruime tijd zijn de politieke partijen weer bezig met campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. De economische plannen van de partijen lopen flink uiteen. Tot aan de stemdatum zullen wij u dagelijks een economisch onderwerp toespelen met de verschillende blikken van de verkiezingscampagnes. Vandaag: Vermogensrendementsheffing.

De vermogensrendementsheffing wordt bijna in alle verkiezingsprogramma’s genoemd.

De VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, Groenlinks, SGP en 50Plus willen een belastingheffing in box 3 over het werkelijk behaalde rendement. De situatie nu is namelijk ‘’het fictief rendement’’ voor de belastingheffing in box 3 voor veel partijen een doorn in het oog. Voor kleine spaarders verlaagt dit de belastingdruk tijdens de huidige lage spaarrente. De overstap van fictieve belasting naar reële belasting op vermogen is echter geen sinecure. Naast dat de administratie van het werkelijke rendement complex is, speelt ook het fluctueren, de belastingopbrengsten met de koersen op de financiële markten een rol. Terwijl het Ministerie van Financiën is gebaat bij een stabiele inkomstenstroom.

Daarnaast willen een aantal partijen waaronder o.a. PvdA en SP willen Nederlanders met een vermogen boven één miljoen euro in box 3 zwaarder belasten.

Opmerkelijk hierbij:

De PvdA geeft aan de kleine spaarder te willen ontzien, maar conform de CPB-gegevens gaan kleine spaarders meer belasting over vermogen betalen.

De SP geeft aan de kleine spaarder te willen ontzien, maar conform de CPB-gegevens gaan kleine spaarders meer belasting over vermogen betalen.

Deel dit bericht: