Nog 2 dagen: Studeren

lettergrootte
Het leenstelsel, het blijft een besproken onderwerp. Remt het de jongeren af om te gaan studeren? Zijn er minder ‘’afhakers’’ van hogere studies nu zij het volledig zelf moeten bekostigen? Is het leenstelsel een goede maatregel of toch niet? Dan de ov-studentenkaart ook voor mbo-studenten? Afschaffen? Of behouden?

Een aantal partijen zijn is vóór het leenstelsel (VVD, PvdA, D66, GroenLinks), wel geven de partijen aan dat het huidige leenstelsel nog wel wat verbetermogelijkheden heeft en toch een zorgenkindje blijft die goed in de gaten moet worden gehouden.

De CDA, PVV, SP, 50Plus en de ChristenUnie zijn tegen het leenstelsel. Zij zijn van mening dat door deze maatregel studeren niet meer voor iedereen toegankelijk is en het, het gat tussen arm en rijk groter maakt.

De ov-studentenkaart willen alle partijen behouden, met als hoofdreden dat afstand geen reden mag zijn om niet te studeren. Ook hebben een aantal partijen gepleit voor een ov-studentenkaart voor de (minderjarige) mbo studenten (PvdA, D66, GroenLinks).

 

 

 

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Emmastraat 54
1213 AL Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Purmerend
Gorslaan 47
1441 RG Purmerend
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur