Persbericht – GFH Paraplufondsen

Today’s Tomorrow (TT) deelt mede dat zij samen met de AFM onderzoek doet naar de getrouwe en accurate waardering van een deel (ruwweg een kwart) van de beleggingen (de illquide beleggingen) die het GFH Paraplufonds in portefeuille heeft. Hierdoor is een tijdelijke opschorting van de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van de deelneming in het GFH Paraplufonds afgekondigd. TT spant zich in om deze periode zo kort als mogelijk te laten zijn. De tijdelijke opschorting en het onderzoek betreffen alleen de GFH Paraplufondsen (Subfunds: GFH Europees vastrentend Fonds  (NL0010364436) en GFH Europees Aandelen Fonds (NL0010364428).

TT begrijpt de onrust onder de beleggers, vooral in het GFH Paraplufonds en wil graag duidelijk maken dat het onderzoek en de opschorting geheel los staan van de vermogensbeheertak en ook geen betrekking hebben op de andere fondsen van Today’s Tomorrow.

Tenslotte wil TT aangeven dat zij instemt met de tijdelijke opschorting en deze in het belang acht van de deelnemers. TT hoopt derhalve op een snelle afwikkeling en beëindiging van de opschorting.

 

Deel dit bericht: