Persbericht: Today’s Groep kiest voorop lopend op veranderingen door MiFID II voor SCOPE KYC Cloud oplossing

In november vorig jaar is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de SCOPE KYC Cloud oplossing. De SCOPE KYC Cloud oplossing is ontstaan middels een co-creatie traject, waarin beroepsprofessionals op diverse gebieden een raadgevende en adviserende rol vervulden. Today’s Groep zal met beide compartimenten uit het bedrijf, de beleggingsfondsen (For Tomorrow) en het vermogensbeheer (Today’s Vermogensbeheer), als één van de launching customers gaan werken met de SCOPE KYC Cloud oplossing. Als launching customer zal Today’s Groep een grote rol gaan spelen in de productverbetering.

De SCOPE KYC Cloud oplossing

De SCOPE KYC Cloud oplossing biedt cliënten en vermogensbeheerders een platform waar, op een gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige manier, de inventarisatie van gegevens van de cliënt kan plaatsvinden benodigd voor het vaststellen en continu bewaken van het risicoprofiel van de cliënt en het boarding proces. “Voor de SCOPE KYC Cloud oplossing zijn de launching customers erg belangrijk”, aldus Sales Director Bas van der Veer, “De feedback en ervaringen van de vermogensbeheerders die de SCOPE KYC Cloud oplossing in de praktijk gebruiken zijn enorm belangrijk voor de doorontwikkeling van het product, wij hebben hier dan ook een speciaal SCOPE KYC team voor opgezet.”

Streven naar innovatie

“Today’s Groep gelooft in IT als belangrijke component in de toekomst van de vermogensbeheer markt en is altijd al vooruitstrevend geweest met investeren in en automatiseren van het business model”, vertelt algemeen directeur Cees Smit van Today’s Groep. Inspelend op de aankomende veranderingen in de branche die teweeg gebracht worden door o.a. MiFID II en de nieuwe AVG privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel GDPR heeft Today’s Groep besloten te investeren in verdere professionalisering van haar dienstverlening op het gebied van de cliënt inventarisatie en het boarding proces met het in gebruik nemen van de SCOPE KYC Cloud oplossing.

Waarom SCOPE?

De reden dat Today’s Groep voor SCOPE marketing technology b.v. gekozen heeft ligt aan een aantal factoren. Ten eerste omdat SCOPE een oplossing kan bieden op de toekomstige verandering in wet- en regelgeving en dus van te voren al te voldoen aan de in de toekomst gestelde eisen. Ten tweede is SCOPE een bewezen marktpartij met veel ervaring en klanten in het CRM-segment en de middelen om de KYC oplossing door te ontwikkelen naar de toekomst. Met ingang van 1 november zal Today’s Groep als launching customer gaan werken met de SCOPE KYC Cloud oplossing.

Deel dit bericht: