Prinsjesdag 2016: lees hier wat u kunt verwachten!

De derde dinsdag van september is aanstaande. Op 20 september vindt één van de mooiere tradities die ons land rijk is, plaats: Prinsjesdag. -Ooit in de 17e en 18e eeuw- de dag waarop de verjaardagen van de Prinsen van Oranje werden gevierd, tegenwoordig een dag waarop parlementair vooruitgeblikt wordt richting het komende jaar. De begroting of beter, de miljoenennota, wordt ingediend en de plannen die het kabinet heeft, worden ontvouwd.  

 De afgelopen maanden zijn al wat tipjes van de sluier opgelicht. Voor een meerderheid voor deze plannen heeft het kabinet ook weer de steun van een aantal oppositiepartijen in de Eerste Kamer nodig. Sommige veranderingen in 2017 staan in principe al vast. Wij verzamelden voor u alvast een aantal te verwachten voorstellen. 

Oplossing voor pensioen in eigen beheer 

Begin juli is bekendgemaakt dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) de mogelijkheid krijgt zijn pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk af te kopen. Het opgebouwde pensioen kan daarbij zonder afrekenen worden afgestempeld naar de fiscale(balans)waarde, waarna de DGA de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting kan afkopen. De DGA die niet kan of wil afkopen, kan na afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De exacte uitwerking van de afkoop en de spaarvariant wordt in een wetsvoorstel op Prinsjesdag 2016 bekend gemaakt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017. 

Beperking hypotheekrenteaftrek 

In 2017 is hypotheekrente aftrekbaar tegen maximaal 50%. In 2016 is dat percentage 50,5%. Dit geldt voor zover u de financieringsrente in de hoogste belastingschijf kunt verrekenen. Ook de komende jaren gaat daar steeds 0,5% vanaf. Voor iedere € 10.000,- aan financieringsrente kost u dit ieder jaar € 50,- netto méér aan inkomstenbelasting dan in het vorige kalenderjaar. 

Verlaging hypotheekplafond 

U kunt in 2017 een hypotheek bij een professionele hypotheekverstrekker afsluiten tot 101% (2016 102%) van de waarde van uw eigen woning. Dit is geen fiscale verandering overigens. Dit betekent dat u geen hogere hypotheek meer kunt krijgen. Dit percentage gaat in 2018 verder omlaag naar 100%. Een hogere lening blijft waarschijnlijk nog wel mogelijk na verbouwing of energiebesparende investeringen. 

Andere belastingheffing over box 3-vermogen 

Wat we nu weten over box 3, is dat we , zonder aanpassing, in 2017 de volgende nieuwe rendementspercentages krijgen: 2,9%, 4,7% en 5,5%.  

In plaats van de huidige 1,2% (4% x30%) zijn de effectieve percentages dan 0,87%, 1,41% en 1,65%. Belastingbetalers met hogere vermogens moeten vanaf 2017 dan ook méér inkomstenbelasting betalen dan over hun box 3-vermogen in 2016. 

Zolang de regering het werkelijke rendement nog niet kan belasten, gaan deze percentages na 2017 waarschijnlijk omlaag, omdat deze dan nog meer zullen aansluiten bij recentere (lagere) rendementen. 

Daarnaast is bekend dat het heffingsvrije vermogen- de algemene vrijstelling in box 3- stijgt van € 24,437 in 2016 tot € 25,000 in 2017.  

Deel dit bericht: