Prinsjesdag vragenuurtje!

Begin deze week hebben wij een artikel geplaatst over de verwachtingen van de bekendmakingen op Prinsjesdag, hierna hebben wij een oproep geplaatst waarin u vragen kon insturen. Hieruit hebben wij de top 4 vragen gekozen en daarmee zijn wij aan de slag gegaan, zie onderstaand:

Ik ga eerdaags met pensioen maar de rente is historisch laag. Hierdoor gaat mijn kapitaal alleen maar naar beneden i.p.v. dat het rendeert. Kan ik na mijn pensioen met dit geld blijven beleggen en niet verplicht op rente zetten?

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Met deze wet is het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen) gewijzigd. De wet brengt wijzigingen aan in de Pensioenwet (PW) en in de Wet verplichte beroepspensionregeling. Ook in de algemene maatregelen van Bestuur (amvb’s) op grond van die wetten (het Besluit uitvoering PW en Wvb) zijn de nodige aanpassingen aangebracht. 

De wijziging houdt in dat het kapitaal dat in deze regeling wordt opgebouwd, niet meer op de pensioendatum in een vaste uitkering omgezet dienst te worden, maar ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend kan worden belegd. Hiervoor is een nieuw pensioentype geïntroduceerd, het variabel pensioen. 

Bij Today’s groep hebben wij , in samenwerking met Bäloise, een direct ingaande beleggingslijfrente (DIBL)  met een goed rendement en een beheersbaar risico.  

Graag vertellen wij u hierover meer of brengen u in contact met een onafhankleijk financieel planner.

Ik ben directeur-grootaandeelhouder (DGA). Wat gaat er gebeuren met pensioen in eigen beheer? Wat kan en moet ik voor acties ondernemen?

De complexe regeling “pensioen in eigen beheer” bestaat straks niet meer. Je krijgt de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen via een fiscaal aantrekkelijke regeling af te kopen om zo het in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we deze regeling nader uitlichten en alle opties op een ruitje zetten. Er zijn verschillende opties.  

Het kabinet is voornemens om enkele fiscale sluiproute aan te gaan pakken. Valt de VBI hier ook onder?

Het kabinet komt nu met maatregelen om sluiproutes te dichten in en tussen box 2 en box 3. Dit raakt bijvoorbeeld nieuwe vrijgestelde beleggingsinstellingen (vbi’s). Als het parlement akkoord gaat, is het sinds de bekendmaking van het Belastingpakket 2017 op de Prinsjesmiddag al niet meer mogelijk om, zonder fiscale afrekening in box 2, een BV om te zetten naar een vbi via afsplitsing. Daarnaast wil het kabinet het tijdelijk onderbrengen van box 3-vermogen in box 2 moeilijker maken. Nu moet het vermogen daarvoor meer dan 6 maanden uit box 3 wegblijven. Die termijn gaat naar 18 maanden als het aan het kabinet ligt.

Wanneer gaat het kabinet de heffingen van vermogensbelasting in box 3 veranderen en hoe komt deze eruit te zien?

Het kabinet wil zo snel mogelijk het werkelijke rendement over het vermogen in box 3 belasten. En gaat met een aantal varianten daarover in gesprek met de Tweede Kamer. De verdere uitwerking daarvan duurt nog ongeveer een jaar, zo is de verwachting. Het volgende kabinet zou het wetsvoorstel daarvoor dan in het najaar van 2018 kunnen indienen bij het parlement.  

Voor de belastingheffing over het vermogen in box 3 moeten we voorlopig dan ook blijven uitgaan van een forfaitair rendement. In 2017 krijgen we wel 3 nieuwe rendementspercentages die in de plaats komen van het bekende percentage van 4%. De nieuwe percentages voor 2017 zijn voorlopig 2,9%, 4,7% en 5,5%. Hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger het percentage dat de Belastingdienst in aanmerking neemt voor de belastingheffing over 2017. Eind 2016 weten we wat de definitieve percentages voor 2017 zijn. 

Mocht u nou toch nog vragen hebben, kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via het e-mailadres: info@todaysgroep.nl of telefonisch via 035-3035690.

Deel dit bericht: