Privacyverklaring

lettergrootte

Persoonsgegevens

Een privacyverklaring is een toelichting over wat een bedrijf met persoonsgegevens van bezoekers en klanten doet. Bij Today’s Tomorrow (“ Today’s”) worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan u informatie te verstrekken, producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren zodat u optimaal van onze klantenservice, website en overige diensten gebruik kan maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. In geen geval zal Today’s uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Gebruikers van onze website en potentiële klanten

Today’s verzamelt uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de bron van herkomst zodat wij u informatie-/openingsformulieren en een nieuwsbrief kunnen toesturen. Door informatie aan te vragen bij Today’s geeft u Today’s toestemming u hierover telefonisch te benaderen. Ook geeft u toestemming om per e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@fortomorrow.nl.

Klanten

Van klanten verzamelt Today’s de volgende gegevens: persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, plaats, land, geboortedatum, geslacht, burgelijke staat, sofinummer), handelsprofiel, vast tegen-rekeningnummer, identiteitsbewijs en een bewijs van vestiging. Deze gegevens worden door Today’s gebruikt om een rekening voor u te openen en u op de hoogte te houden van de activiteiten, producten en diensten van Today’s.

Klantenservice

Als u via de website een vraag wilt stellen aan onze klantenservice verzamelt Today’s uw naam en e-mailadres (rekeningnummer en telefoonnummer optioneel). Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij behouden ons het recht voor alle gesprekken op te nemen. Deze voicelogs worden tenminste 24 maanden bewaard. Indien er een geschil plaats vindt kan besloten worden de bewaarperiode te verlengen.

Nieuwsbrief

Wij kunnen het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om onze nieuwsbrief naar te versturen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Google Analytics

Alle websites van Today’s Groep maken gebruiken van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc. Om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken maakt Google Analytics gebruik van “cookies”. De informatie over uw gebruik van de website wordt gebruikt om website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren door dit in stellen in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bezoekersrecht

De bezoekers en gebruikers van Today’s Tomorrow hebben het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over hen bewaren. U kunt deze gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en uit ons bestand laten verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor Today’s Groep ze heeft verzamelt (zolang u klant bent bij Today’s Groep zullen wij uw gegevens bewaren). Om uw persoonsgegevens die bekend zijn bij Today’s Groep op te vragen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen kunt u contact opnemen met info@fortomorrow.nl In geen geval zal Today’s uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Emmastraat 54
1213 AL Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Purmerend
Gorslaan 47
1441 RG Purmerend
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur