Terug- en vooruitblik juli

We zijn weer een maand verder en ondanks de start van de vakanties, gebeurt er op de financiële markten genoeg. We blikken terug op de bepalende ontwikkelingen en kijken wat dit betekent dit voor de marktvooruitzichten?

Ondanks de start van vele vakanties zijn er de afgelopen maand genoeg nieuwswaardigheden naar buiten gekomen die de financiële markten hebben doen laten bewegen. Zo hielden de belangrijkste Centrale Banken (FED, ECB en BOJ) hun beleid, in lijn der verwachtingen, ongewijzigd. De FED besloot eerder, tijdens het rentebesluit van juni, de rente met nog een kwart procentpunt te verhogen. Daarnaast werd er door de beleidsmakers gesproken over het verkleinen van de balans. Tijdens het besluit en in de gepubliceerde notulen werd echter nog geen duidelijkheid verschaft over de periode waarin ze hiermee zouden beginnen.

De beter dan verwachte banencijfers in de VS voedde speculatie over een eventuele eerder dan verwachte aankondiging van een nieuwe renteverhoging. 222.000 banen werden aan de Amerikaanse economie toegevoegd in juni. Dat waren 43.000 banen meer dan eerder werd verwacht. Het feit dat de loonontwikkeling al tijden achter blijft bij de inflatie en economische groei in het land wordt door analisten echter gezien als één van de belangrijkste redenen waarom de FED terughoudend zal blijven met het verhogen van haar rente instrument.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) kondigde aan haar beleid onveranderd te houden. Daarmee blijven de 3 belangrijkste rentetarieven ongewijzigd en blijft ook het maandelijkse opkoopprogramma van 60 miljard euro per maand ongemoeid. De euro steeg ten opzichte van de dollar naar het hoogste niveau in twee jaar. In de toelichting op het rentebesluit gaf ECB president Mario Draghi aan dat er over wijzigingen in het opkoopprogramma van de Centrale Bank nog niet is gesproken. Deze discussie zal pas in de herfst van 2017 gaan plaatsvinden, zodra er nieuwe economische cijfers zijn gepubliceerd en geanalyseerd. Beleggers reageerden aan de ene kant verrast omdat ze meer concrete aanwijzingen hadden verwacht over een eventuele aanpassing van het opkoopprogramma. Aan de andere kant waren ze opgelucht en zien ze dit als een signaal dat een eventuele verkrapping pas in 2018 zal plaatsvinden. Eerder vorige maand suggereerde beleggers dat de normalisering van het ECB-beleid aanstaande was na een toespraak van Draghi in Portugal.

 maand juni 1

Team Trump

Het bestuur van de FED bestaat uit zeven leden en een voorzitter. De voorzitter rapporteert aan het congres, de Amerikaanse president en de minister van financiën. Het bestuur, inclusief de voorzitter, wordt benoemd door de Amerikaanse president. De voorzitter wordt in principe gekozen voor een termijn van vier jaar. Deze termijn kan meerdere keren worden verlengd. Overige leden worden gekozen voor een termijn van veertien jaar.

De termijn van de huidige voorzitter, Janet Yellen, die in 2014 als eerste vrouw aan het hoofd van de FED werd benoemd, eindigt in februari 2018. Afgelopen maand schreef de Amerikaanse website Politico dat de kans dat Trump Yellen volgend jaar opnieuw zal aanstellen voor een tweede termijn steeds kleiner wordt. Dit is niet vreemd aangezien de twee elkaar totaal niet liggen. Trump beschuldigde Yellen er tijdens zijn campagne zelfs van politiek werk te doen in opdracht van zijn voorganger, Obama. Volgens deskundigen is de economische adviseur van Donald Trump, Gary Cohn, de grootte kanshebber haar op te volgen. Cohn is democraat en voormalig president van Goldman Sachs. Hij begon zijn carrière in 1990 als grondstoffenhandelaar op de New York Mercantile Exchange. Hij heeft dan ook meer kennis van financiële markten als de meeste van zijn voorgangers, maar geen monetaire achtergrond.

In een interview met The Wall Street Journal reageert Trump echter nuchter op de berichtgeving dat hij Yellen per definitie zou vervangen als voorzitter van de FED. Hij laat weten veel respect te hebben voor de huidige centrale bankier en zou haar, naast zijn economisch adviseur Gary Cohn en nog twee of drie andere kandidaten, nog steeds zien als potentiele kandidaat voor de functie.

America First

Trump stond afgelopen maand wel vaker in de schijnwerpers. Op vrijdag 7 juli j.l. ging de G20 top in Hamburg van start. Trump stond in de schijnwerpers omdat hij de eerste is die openlijk breekt met de historische G20-consensus, die zich verzet tegen iedere vorm van protectionisme. Door uit het TTP-handelsverdrag te stappen het idee van importtaksen te introduceren legt hij de consensus achter zich neer. Daarnaast hield Trump stand in zijn belofte zich terug te trekken uit het klimaatakkoord dat nog geen twee jaar geleden werd gesloten in Parijs. Hoewel de ontmoeting in Hamburg op enorm veel protesten en stampij in de stad kon rekenen had deze weinig tot geen impact op de financiële markten.

Een ander punt van aandacht was de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Russische president Putin. Deze verstandhouding tussen deze heren staat al tijden extra in de schijnwerpers  door de vermeende Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. Ondanks alle berichtgeving over Donald Trump jr., die tijdens de verkiezingen gevoelige informatie zou hebben ontvangen aangaande Hilary Clinton van het Russische Kremlin, verliep de ontmoeting rustig.

Na de opgelopen spanningen met Noord-Korea zocht Trump eveneens toenadering tot zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping om samen te werken tegen Noord-Korea’s nucleaire dreiging en wederzijdse handel met het land. De spanningen met Noord-Korea lopen steeds hoger op en Amerikaanse inlichtingendiensten gaan er momenteel vanuit dat Noord-Korea volgend jaar in staat zal zijn een betrouwbare langeafstand raket (ICBM) met nucleaire kop aan haar arsenaal toe te voegen.

De markten

Juni eindigde met een toenemende druk op aandelenkoersen, aangevoerd door de wel bekende FAANG aandelen en een oplopende rente. Door toegenomen inflatieverwachtingen op de ontwikkelde markten, stijgende olieprijzen en centrale bankiers die steeds meer voorsorteren op een verkrapping van het monetaire beleid steeg de euro-dollar koers tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar. Afgelopen maand herstelden de aandelenkoersen zich en daalde de rente. Terwijl de volatiliteit op aandelen en obligaties zich nog altijd op extreem historisch lage niveaus bevinden, is de volatiliteit op de valutamarkten inmiddels een heel stuk opgelopen. De volatiliteit van de JP Morgan index of Global Foreign Exchange is afgelopen maand met 5% gestegen en ligt meer dan 40% hoger vanaf het dieptepunt in 2014. Deze verhoogde volatiliteit, die de toenemende risico’s op de valutamarkten representeert, wordt sterk gedreven door de beweging van de euro-dollar koers en de divergentie tussen het beleid van de ECB en de FED.

maand juni 2De FAANG aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) hebben inmiddels een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan 2,5 triljoen dollar. De omvang van deze aandelen samen is daarmee hoger dan de totale omvang van de Franse economie. Deze FAANG aandelen herstelden afgelopen maand ook. Vier van de vijf techbedrijven (Apple uitgezonderd) rapporteerden in juli hun cijfers over het afgelopen kwartaal. Kwartaalcijfers van Apple volgen op 1 augustus a.s. Facebook, Netflix en Google rapporteerden allemaal beter dan verwachte resultaten. Netflix kon rekenen op de sterkste koersstijging en was daarmee de grote winnaar. Het bedrijf voegde 5.2 miljoen nieuwe gebruikers toe aan haar streamingdienst, waardoor het aandeel naar een nieuwe all-time high steeg. Toch blijft de waardering van de FAANG stocks aan de forse kant en kan ieder vuiltje aan de horizon dat naar buiten komt een verkooptrigger zijn voor deze aandelen. Door het hoge gewicht dat deze aandelen hebben binnen de verschillende aandelenindices kan dit enorme gevolgen hebben voor de richting van deze aandelenindices.

maand juni 3

In aanloop naar september zullen beleggers na de vakantie hun posities weer innemen met kans op een eventuele rente verhoging en (verdere) afbouw van het ruime monetaire beleid later dit jaar. In de tussentijd komt langzaam het cijferseizoen op gang en hebben een aantal grote bedrijven de winst- en omzetverwachtingen (wederom) overtroffen. Bedrijven kennen momenteel goede omgevingsfactoren om hun winsten verder te laten groeien. Voornamelijk in Europa is er ruimte voor verbetering. Normaliter kenmerkt een hoogconjunctuur zich met een oplopende rente, een stijgende olieprijs en stijgende lonen. Momenteel komt er van deze ontwikkelingen nog niet veel terecht. Dit levert een positieve bijdrage aan bedrijfsresultaten.

Samenvattend zien we de huidige ontwikkeling op de aandelenmarkt als een korte opleving. Gedurende de vakantieperiode zullen de handelsvolumes lager liggen en zal er vanuit Centrale Banken minder nieuws komen. Binnen de portefeuilles voelen we ons senang bij de onderweging naar aandelen en zien we aandelenmarkten rond de huidige niveaus eerder wat blijven hangen of verzwakken.

 

– Door: Kevin Persijn.

__________________________________________________________________________________

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Deel dit bericht: