Uitgelichte vraag: Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen sinds de AOW-leeftijd wordt verhoogd?

Een aantal van u heeft contact gehad met onze klantenservice met vragen over de invloed van de verhoging van de AOW-leeftijd op het aanvullend pensioen. Wanneer mag u nu bijvoorbeeld uw aanvullend pensioen laten uitkeren? Blijft de leeftijd van 65 jaar daarvoor staan? We begrijpen uw vragen omtrent dit onderwerp en lichten het daarom graag toe.

Op 1 januari 2014 zijn de spelregels voor aanvullend pensioen gewijzigd. Er is een ‘knip’ gemaakt voor geld dat voor en na 1 januari op een pensioen of bankspaarrekening wordt gestort. Er zijn een paar mogelijkheden die we hier onder toelichten.

  1. Is de rekening in 2013 of eerder geopend en is er in 2014 (of later) geen geld meer op gestort?

Dan mag het hele saldo (dus inclusief al het toekomstige rendement) al op 65-jarige leeftijd worden gebruikt voor het aankopen van een (tijdelijke) uitkering.

 

  1. Is de rekening in 2014 (of later) geopend?

Dan mag met het geld pas een (tijdelijke) uitkering aangekocht worden als de rekeninghouder de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dat kan flink wat later zijn dan de 65ste verjaardag… voor de jongeren van nu misschien pas op hun 70ste verjaardag, of later….

 

  1. Is de rekening in 2013 of eerder geopend, maar is er in 2014 (of later) nog geld op de rekening gestort?

Dan mag met het saldo opgebouwd tot eind 2013 (dus alleen het saldo, niet het toekomstige rendement daarvan) op de leeftijd van 65 jaar een (tijdelijke) uitkering aangekocht worden en met het geld dat vanaf 2014 op de rekening wordt gestort én al het toekomstige rendement van de hele rekening, pas als de rekeninghouder AOW krijgt.

Kortom: heeft u in 2014 nog niets gestort en heeft u een rekening uit 2013 of daarvoor? Open dan een nieuwe pensioenrekening. Het openen van de rekening is gratis en alle kosten en voorwaarden van de rekening zijn hetzelfde. Het kost u dus geen cent meer als u het geld op 1 of 2 rekeningen aanhoudt.

Deel dit bericht: