Update: BREXIT, en nu?

Het BREXIT kamp heeft gewonnen ondanks dat de meeste peilingen en goksites het tegendeel uitwezen. Dit heeft de financiële markten verrast, zo niet overrompeld. En wij? De eerlijkheid gebiedt me dat ook ik deze uitslag niet had verwacht. Maar gelukkig hebben wij, de For Tomorrow fondsmanagers, met de mógelijkheid rekening gehouden. Wij waren van mening dat een Remain door de rally van de afgelopen week al grotendeels in de koersen was weerspiegeld. Zo is binnen het FT Actief Offensief Fonds één dag van tevoren een kleine short positie ingenomen en heeft zij zo kunnen profiteren van de BREXIT uitslag. Het FT Continu Click Fonds heeft bewust in afwachting van de definitieve uitslag het risico binnen het fonds zeer beperkt gehouden. Hierdoor is de zeer forse daling van de AEX deze vrijdag grotendeels aan het fonds voorbij gegaan.

En wat nu? Wij denken dat we de volgende maanden een volatiele periode tegemoet zullen gaan met voornamelijk risico’s aan de onderkant. Het is immers onduidelijk hoe de nieuwe politieke en economische verhoudingen en verdragen tussen de EU en het VK eruit zullen komen te zien. Voordat dit volledig zijn beslag heeft gekregen zijn we echter snel twee jaar verder. Belangrijker voor de komende maanden is de ontstane politieke onrust en onzekerheid in het VK en Europa. Om te beginnen met het VK; Premier Cameron heeft direct besloten begin oktober plaats te maken voor een nieuwe leider. Tot die tijd is hij een zogenoemde lame duck.  Zijn BREXIT tegenstander Boris Johnson heeft de beste kaarten in handen om hem op te volgen, maar is mede vanwege zijn harde uitspraken ook binnen zijn eigen Torry kamp zeer omstreden. Binnen de EU zullen anti-EU partijen moed putten uit de BREXIT zodat ook in ander landen referenda kunnen volgen. Mocht dit gebeuren, dan verwachten wij dat financiële markten hier zeer negatief op zullen reageren. Andere mogelijke effecten zijn toenemende opwaartse druk op de rentetarieven van de zwakkere eurolanden. Hoewel wij verwachten dat de ECB zal weten te voorkomen dat dit op de kortere termijn uit de hand loopt, zal de politieke spanning tussen zwakke en sterke eurolanden hierdoor oplopen.

Lange termijn verwachting

Overigens hoeft de BREXIT voor de langere termijn niet slecht te zijn voor Europa. Het kan een impuls geven aan het benodigde democratiseringsproces in Brussel, zorgen voor minder overbodige inmenging in nationale aangelegenheden maar zeker ook een verhoogde gevoel-prioriteit geven aan de benodigde economische hervormingen in verschillende EU landen waaronder Frankrijk.

Hoe gaan wij hiermee om? Zoals gezegd, wij verwachten voor de komende maanden de nodige onrust op de financiële markten met een toegenomen risico van uitslagen naar de onderkant. Binnen het Continu Clickfonds zullen wij onze posities in de AEX niet te hoog laten oplopen wanneer wij weer koopsignalen krijgen. Het Actief Offensief Fonds kan daarnaast inspelen op neerwaartse marktbewegingen en, daar waar mogelijk, daar gebruik van maken. De eerste winst is hier binnen, de dag voor de uitslag heeft de fondsmanager een short positie ingenomen.

Overigens, ook met een belegging in een van onze vijf profielportefeuilles participeert u in onze actieve For Tomorrow beleggingsfondsen met de bescherming en kansen die deze bieden.

Deel dit bericht: