Value8 verkoopt belangen in T4T en Today’s Vermogensbeheer

 

Begin 2016 heeft Value8 een meerderheidsbelang van 51 procent verworven in Today’s Vermogensbeheer en For Tomorrow. Value8 heeft toen de mogelijkheden onderzocht van een samenwerking met IEX. Daartoe is uiteindelijk niet besloten. Mede om die reden is in het vierde kwartaal van 2016 besloten de mogelijkheid van desinvestering te onderzoeken. Het feitelijke desinvesteringsproces is gestart in het eerste kwartaal van 2017. In dat kader is in het eerste kwartaal overeenstemming bereikt over de verkoop van de belangen. Een deel van de verkoop is onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de betreffende toezichthouders. Value8 houdt – tot deze goedkeuring – een minderheidsbelang in beide vennootschappen.

Deel dit bericht: