De TA Belegger (Nr4. 8 April 2024)

De Technische Belegger.

Nieuwsbrief voor de actieve belegger, door Gijsbrecht van Dommelen.

Heel voorzichtig sluipt er onrust in de markt. Onrust ten aanzien van inflatiecijfers en het beleid van Centrale Banken. De meeste analisten gaan nog altijd uit van rente verlagingen door de FED en de ECB in de loop van dit jaar. Het probleem is echter, dat zij aanvankelijk uitgingen van een eerste stap al snel in 2024, terwijl het er nu meer en meer naar uit begint te zien, dat de eerste stap misschien wel zelfs pas in de loop van het 3de of 4de kwartaal van dit jaar gaat plaatsvinden. Maar met dit uitstel, komt ook de gedachte op, dat uitstel tot afstel zou kunnen leiden. De opwaartse uitbraken van goud en olie in de voorbije weken helpen daarbij niet. In tegendeel, met name de sinds een paar weken weer stijgende olieprijzen voeden de vrees, dat de inflatie weliswaar nog wat verder terug kan zakken, maar dat de doelstellingen van de Centrale Banken in het Westen, een inflatie van rond de 2% op jaarbasis, niet gehaald gaat worden. Bovendien begint de investeringscyclus in het Westen weer aan te trekken en dat voedt dan weer de vrees, dat in de loop van 2025 de inflatie juist kan gaan toenemen.

 

Het gevolg zou kunnen zijn nog verder uitstel, maar bovenal ook een uiteindelijk maar korte cyclus van renteverlagingen. En daarom loopt de rente op de kapitaalmarkten al enkele; maanden heel langzaam weer wat op. Afgelopen week versnelde deze stijging iets, maar, zoals u verderop in deze editie van De Technische Belegger kunt lezen, het algemene technisch beeld is daarbij niet wezenlijk veranderd. Wij gaan er dan ook vanuit, dat uiteindelijk een ander, meer politiek argument, de overhand zal krijgen. Het Westen moet gaan investeren. Er moet een forse defensie-inspanning geleverd worden om Oekraïne overeind te houden en Rusland af te schrikken en er moet flink gewerkt worden aan de zo gewenste energietransitie. Beide thema’s betekenen een flinke verhoging van de kapitaalinvesteringen in het Westen en dat kan alleen als geld weer goedkoper wordt. Ofwel, uit politiek oogpunt moet de rente omlaag gebracht worden.

 

Dit schisma begint voorzichtig zijn tol te eisen op aandelenmarkten, in die zin, dat de rally van karakter aan het veranderen is. Al enkele maanden schrijven wij te verwachten, dat de aandacht zal gaan verschuiven vanuit de grote tech-aandelen naar kleinere meer klassieke industriële ondernemingen. Die draai is afgelopen maand zichtbaarder geworden. Grote indices zijn moe, toe aan een correctie van enkele weken, terwijl het momentum bij de kleinere ondernemingen juist weer is verbeterd.

 

Daarmee is niet gezegd dat aandelenposities moeten worden afgebouwd. Daar is het nog te vroeg voor, temeer omdat wij nu het dividendseizoen ingaan. Dat kan en moet worden meegenomen alvorens aandelenbelangen wat te gaan verminderen. Sell in May is het adagium wanneer het voorjaar een mooie rally heeft laten zien. Maar de maand mei is nog niet daar! Overwegingen in de tech-sector kunnen daarentegen wat worden afgebouwd ten faveure van industriële midkappers.

S&P 500 Index op weekbasis (fig. 1)

S&P 500
S&P 500

Dat de koerspatronen van grote indices er vermoeider uit zijn gaan zien is goed te zien in figuur 1. Het tempo van de stijging neemt af en dat levert negatieve divergenties op in weekindicatoren. De S&P 500 Index heeft net weer een top gezet. Maar het is zelfs waarschijnlijk, dat deze rally zijn hoogste punt nog niet heeft gezien. Het tempo van de stijging neemt echter wel af en dat duidt erop, dat hier het grootste deel van de stijging inmiddels achter ons ligt. Een correctie van enkele maanden, die uiteindelijk de index terugbrengt tot de steun rond 4.850 (de oude top uit 2022) zou prima in dit beeld passen en zelfs gewoonweg gezond genoemd kunnen worden. Vrijdag is een reactie ingezet, die kan best nog een weekje of twee aanhouden, maar dat levert voor de korte termijn handelaar waarschijnlijk vooral nog een instapmomentje op. Daarna kan opnieuw een hoger punt bereikt worden, maar daarna gaan we de zomermaanden in en is een reactie omlaag richting 4.850 het meest waarschijnlijke scenario.

Russell 2000 Index op weekbasis (fig. 2)

Russell2000
Russell2000

 

Vreemd genoeg, en enigszins in tegenspraak op wat wij in onze inleiding hebben geschreven, ontstond er in de Russell 2000 Index afgelopen week een zogenoemd “Negative Engulfing Pattern” of wel een “Negatief Omarmingspatroon”. Dit is een negatieve candle, mits de opening aanstaande maandag lager is. De rally van een week eerder werd aan het begin van de week voortgezet, maar gaandeweg sloeg het sentiment om, om uiteindelijk zelfs te dalen tot onder de openingskoers van een week ervoor. Dit is exemplarisch voor het gevecht tussen bulls en bears waarbij aanvankelijk de bulls de overhand hebben, maar uiteindelijk bij het sluiten van de week de bears er met de buit vandoor gaan. Nogmaals, maandag moet dan wel een lagere opening laten zien. De tegenstelling zit hem in het feit dat dit voor de korte termijn negatieve implicaties heeft voor de Russell 2000 Index en dus voor de Midkap aandelen in het algemeen. Maar als dit tot een min of meer zijwaartse correctie leidt in de komende maand, dan is er voor het langere termijn beeld weinig aan de hand. Het gehele beeld zou dan zelfs meer in evenwicht komen en daarmee sterker worden. De implicatie is vooral, dat het dividendseizoen dit keer een grotere impact kan gaan hebben met koersen die niet direct het uitgekeerde dividend zullen inlopen. Maar helemaal gerust kan men niet zijn, wanneer men figuur 2 beschouwt.

AMX Midkap Index op weekbasis (fig. 3)

AMX
AMX

Het beeld in Nederland ziet er wat de MidKap-aandelen betreft een stuk positiever uit. Want hier is afgelopen week de neklijn gebroken van een kopschouderpatroon, dat als bodempatroon in een fase van correctie is ontstaan, die bijna drie jaar geduurd heeft. Deze uitbraak impliceert een nieuwe mooie rally in de AMX Index, met als eerste koersdoel de top uit 2021 rond 1.125. Heel snel zal het aanvankelijk niet kunnen gaan, omdat de dalende trendlijn nog boven de koers ligt (rond 970) en die zal toch ook eerst gebroken moeten worden. Een algehele, min of meer zijwaartse correctie in de aandelenmarkten, past hier prima bij. De vraag doet zich dan voor, welke aandelen uit de MidKap Index de kar zullen gaan trekken. Een aantal aandelen zijn al bezig met stevige rallies (Aalberts, Arcadis, Fugro, Vopak), maar de koersstijgingen van deze aandelen werden deels te niet gedaan door koersdalingen bij andere aandelen zoals Air France KLM, JDE Peet, en enkele meer zijwaartse bewegende aandelen (JustEat Takeaway en Signify bijvoorbeeld). Met name die laatste categorie lijkt zich op te maken om aan de rally mee te gaan doen terwijl de zwakkere aandelen op zijn minste toe zijn aan een correctie omhoog. Er is dus ruimte genoeg voor een bredere rally in deze index.

De AEX Index op dagbasis (fig. 4)

AEX
AEX

Wij sluiten ons commentaar op de aandelenmarkten zoals gebruikelijk met de daggrafiek van de AEX Index. Vrijdag herstelde de koers na een fors lagere opening, maar dat herstel had veel weg van een pullback naar het punt van uitbraak. Want de korte termijn stijgende trendlijn, die als eerste steunlijn dient, werd in de opening al gebroken en de koers kon slechts tot aan die lijn herstellen. Daarmee is vrijdag een reactie aangekondigd, waarbij de AEX Index kan terugvallen tot aan het MA50, dat nu rond 853 ligt. Niet een forse reactie, doch vooralsnog slechts een reactie die de trend in een wat rustiger vaarwater zal brengen.

Rente
Rente

De rente in de VS en in Europa (fig. 5)

In de inleiding van deze editie schreven wij al, dat de rente op de kapitaalmarkten in de voorbije maand verder is gestegen. Het gaat hierbij dus om de 10-jaars rente, de lange rente. In figuur 5 is dat goed te zien, beide koersgrafieken zijn in maart langzaam verder gedaald. Maar tegelijkertijd biedt de grafiek geen reden tot zorg. Want de koersdalingen van beide grafieken vinden geleidelijk plaats en binnen een al eerder neergezette range. Van een echte dalende trend is helemaal geen sprake, in tegendeel, het patroon oogt veel meer als dat van een correctie binnen een oplopende trend. Het duurt allemaal wat lang, dat zeker, maar er is hier geen enkele reden om bezorgd te worden over obligatiebeleggingen. In tegendeel, de grafiek bevestigt de aarzeling die analisten hebben nu de Centrale Banken maar niet doorkomen met de eerste rentedaling. Maar figuur 5 zegt niet, dat analisten (en met hen obligatiebeleggers) de handdoek in de ring gegooid hebben. Het meest waarschijnlijke scenario in dit beeld is een geleidelijk herstel komende maand met daarna een rally richting 141 voor de Bund future en richting 117 voor de 10-jaars Treasury Index.

US$ en de € op weekbasis (fig. 6)

USD Week
USD Weekgrafiek

Stilte voor de storm is misschien wel de beste omschrijving van het beeld in figuur 6. Al enkele weken vindt er een moeizaam herstel plaats van de $ ten opzichte van de €, waarbij een oplopende steunlijn wordt gevolgd. Maar met de omslag op de aandelenmarkten afgelopen vrijdag zakte de $-koers weer flink omlaag waarmee de oplopende steunlijn steeds meer in gevaar komt. Het uitblijven van rentedalingen aan de kant van de FED is hier ongetwijfeld debet aan, de kracht van de koersrally van goud kan hier ook geholpen hebben. Want die rally wordt deels geweten aan een flink opgevoerd aankoopbeleid door de Chinese Centrale Bank, ten koste van haar $-reserves. Hoe het ook zij, de echte steun ligt nog altijd tussen 0,89 en 0,91. Negatief moet men dus pas worden voor de $ als die grens breekt.

Brentolie in US$ per vat (fig. 7)

Brent Olie
Brent Olie

De grootste verrassing afgelopen week was misschien wel de uitbraak omhoog van de OPEC Olie Index (de onderste grafiek in figuur 7). Deze uitbraak is nog niet bevestigd door de Brent Olie Index, maar dat lijkt een kwestie van tijd te zijn. In beide grafieken is een dalende trendlijn getekend boven langs de koersen. Die markeert in beide gevallen een groot correctiepatroon. Een uitbraak omhoog impliceert de start van een rally, die de olieprijzen kan terugbrengen tot in de buurt van de toppen van een jaar geleden, rond US$ 100 voor een vat Brentolie. Ongetwijfeld is aanvallen van Oekraïne op Russische raffinaderijen helpen daarbij, maar die kunnen niet in hun eentje dit soort koersbewegingen veroorzaken. Vervelend is dit wel voor de inflatieverwachtingen in de markt. Want die zullen moeten worden bijgesteld en wel naar boven. Het zal de renteverlagingen door Centrale Banken niet dichterbij brengen!

Goud in US$ per troy ounce (fig. 8)

Goud
Goud

Het eerste lange termijn koersdoel voor de prijs van een troy ounce goud is US$2.475. Maar de kans is groot dat het daar niet bij gaat blijven. Wij hebben in figuur 8 ditmaal alleen een koersgrafiek van goud in $’s opgenomen, maar wel een maandgrafiek, die bijna 20 jaar koersbeweging laat zien. De sprong omhoog in maart is in de eerste week van april vervolgd en maakt de rally tot een gezonde lange termijn trend. Natuurlijk gaan er correcties komen, een terugval tot aan het niveau van de uitbraak rond US$2.075 zou zomaar kunnen, maar niets wijst erop, dat een dergelijke correctie al komende weken voor de deur staat. Voor ons is goud inmiddels in vrijwel elk model een vaste waarde en dat zal nog wel even zo blijven.

Beleggen en de klassieke Vladeracken-methodiek (Today’s Group)

Heel voorzichtig beginnen onze modellen weer te draaien zoals dat hoort. Het ESG Model en de Prijs<Waarde Methodiek kunnen zich inmiddels meten met de koersbeweging dit jaar van de AEX Index, de andere modellen zijn nog niet zover, maar beginnen wel te draaien. Zelfs onze meer defensieve portefeuilles hebben een mooie inhaalslag gemaakt. Een gemiddelde indexportefeuille, die voor 50% uit aandelen bestaat en voor 50% uit obligaties heeft dit jaar in € een rendement behaald van 4,5%. Onze neutrale portefeuilles staan, inclusief de kosten van beheer, op 3,8% gemiddeld. Daarmee zijn wij er nog niet, maar wij hebben er alle vertrouwen in, dat deze verhouding in de loop van de komende maanden verder zal verbeteren. Want wij hebben in de voorbije maand flinke stappen gezet om de overmaat aan liquiditeiten terug te brengen. Zo zijn langlopende obligaties aangekocht (4% Nederland per 15 januari 2023), is (waar dat nog niet het geval was) goud aangekocht en is een begin gemaakt met de verkoop van relatief zwakke aandelen ten faveure van sterkere kandidaten, die passen in onze visie, dat de conjunctuurcyclus zich begint te herstellen. Zo is binnen de Prijs<Waarde Methodiek het aandeel Prosegur verkocht (wij hebben de aandelen aangemeld op een bod dat de grootaandeelhouder had uitgebracht). In de “impact”-portefeuilles en in de stamrechtportefeuilles zijn aandelen Prysmian aangekocht en is de positie in Umicore flink uitgebreid en in de Benelux Selector is het aandeel IMCD toegevoegd. Per saldo is de achterstand op de MSCI Wereld Index en de AEX Index zeker nog niet weggewerkt, maar daar wordt nu wel hard aan gewerkt.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

Deel dit bericht: